Hvorfor trenger vi penger?

Spørsmål: Hva er sammenhengen mellom penger og spiritualitet? Hjelper de oss til å utvikle oss?

Svar: Penger (Kesef) er et dekke (Kisuf) over min egoisme. Det er en kraft som gjør meg i stand til å dekke over min egen egoisme, å tilfredsstille den eller å bruke den for å tilfredsstille andre. Penger gir meg en mulighet til å jobbe med min egoisme, enten til dens fordel eller imot den.

I den helhetlige verden må penger derfor bli brukt for å knytte menneskene sammen. Mennesket må kun beholde det som er livsnødvendig for han selv, og gi alt overskuddet til verdens korreksjon.

I framtidens generasjon, i den korrigerte verden, vil penger forsvinne. Jeg vil få alt jeg trenger fra samfunnet, så hvorfor skal jeg ha behov for penger? Om hele verden blir korrigert og hvert eneste menneskes behov vil bli ivaretatt, i tillegg til at ingen vil ha bruk for overdreven tilfredsstillelse, hva skal vi da med penger? Det vil ikke være behov for dette i det hele tatt.

Det er nødvendig med en viss regulering av utvekslings- og overføringsprosessene mellom fabrikker og fra ett selskap til et annet for å kunne sikre hele verden og oppnå den korrigerte, perfekte formen, men dette vil ikke skje gjennom papirpenger lenger. Vi må på et vis måle samholdet mellom oss. Vi vil fremdeles prise dette ved hjelp av ”penger”, men det vil ikke være de samme pengene som er i sirkulasjon i dag, men nivået av giverkraft fra et menneske til et annet.

Om vi går over til å gi, vil vi også ha bruk for ”penger”. Dette krever et filter som blir målt gjennom samholdet som det leder.

”Hvor mye betalte du?” Svaret er: I forhold til den grad av samhold som er vekket! I mellomtiden er den prisen som jeg betaler i dag bestemt av hvor mye jeg tar imot for meg selv ved å fjerne meg selv fra andre og dermed skape splittelse mellom oss.

Fra del fire av Morgenleksjonen 1/3/2011, Leksjon om penger

Kommentarer / Spørsmål