Inngangsporten til boken Zohar

Mange av historiene i boken Zohar er skrevet på et allegorisk språk (Midrash). De beskriver tilsynelatende mennesker og engler (kreftene til naturen), dyr og planter, og det er fordi bokens forfattere ønsket å forklare alle skapelsens nivåer til oss: det uorganiske, det organiske, det bevegelige og det kommuniserende.

Baal HaSulam forberedte fire introduksjoner til boken Zohar:

1. ”Preface to the Wisdom of Kabbalah (Pticha)”: Dette er et vitenskapelig forord der han forklarer strukturen til virkelighetene, Partzufim, Sefirot, handlingene til lyset og ønskene (beholdere, Kelim).

2. ”The Preamble to the Sulam Commentary”: Denne er knyttet til forordet som er nevnt over. Her forklarer han også hvordan man skal jobbe innenfor de tre linjene, med lyset og ønskene, bare på en litt mer detaljert måte, nærmere hver enkelt sjel.

3. ”Preface to the Book of Zohar”: I denne introduksjonen forklarer Baal HaSulam oppfattelsen av virkeligheten. Han forklarer hvordan vi går fra vår vanlige, fysiske oppfattelse av virkeligheten til en spirituell oppfattelse. Dette skjer når vi begynner å forstå virkeligheten gjennom denne verden, som da blir gjennomsiktig, og når vi ser kreftene som jobber i den i stedet for det eksterne bildet av verden.

Det er det samme som når vi ser på dataskjermen, og vi ser et bestemt bilde der. Bildet eksisterer kun på grunn av oss siden vi skapte denne skjermen og denne avbildingsmetoden med vilje. Egentlig er det kun et eksternt uttrykk for informasjon som er lagret inni datamaskinen, på harddisken. Om vi kunne lese informasjonen direkte fra disken, ville vi ikke hatt behov for å få det opp på en skjerm og for deretter å lese det derifra.

Læren om kabbala er instrumentet som tillater oss å trenge inn i den interne, skjulte delen av virkeligheten og ikke bare se den eksterne formen som blir presentert for oss for øyeblikket, men også den interne aktiviteten: kreftene som jobber bak scenen til det velkjente bildet av verden.

I denne introduksjonen forklarer Baal HaSulam også at vår oppfattelse av virkeligheten er delt opp i fire komponenter: essens, abstrakt form, form kledd i materie og materie i seg selv. Før vi når den siste korreksjonen (Gmar Tikkun), vil vi kun oppnå vår materie (ønske) og formen som dette ønsket tar: enten egoistisk eller altruistisk. Vi kan ikke kjenne den abstrakte formen, og enda mindre essensen. Slik utvikler vi oss mot den siste korreksjonen.

Læren om kabbala gir oss derfor en svært seriøs advarsel mot å vikle oss inn i fantasier, men ber oss heller om å være realistiske og å bruke en vitenskapelig tilnærmingsmåte i vårt arbeid med å avdekke den spirituelle virkeligheten i en ekte og håndgripelig form.

4. ”Introduction to The Book of Zohar”: Her forklarer Baal HaSulam ulike problemer som mennesket møter når vi stiller spørsmål om hvem vi er, hva som er vår essens og rolle i denne verden, hvorfor skaperen skapte oss med så mange feil, så lave og så forferdelige, hvorfor vi må gå hele denne lange veien for å bli lik han og så videre. I begynnelsen av denne introduksjonen stiller Baal HaSulam disse spørsmålene, og han besvarer dem etter hvert.

På slutten av introduksjonen er det en veldig spesiell og allmenn kjent del der han skriver om korreksjon i vår tid. Der forklarer han at virkeligheten er delt opp i ytre og indre deler. Mennesker som føler at de hører til i spirituell oppnåelse, blir sett på som den indre delen av denne virkeligheten. Det er disse menneskene som må knytte seg sammen og benytte seg av boken Zohar for å trekke lyset som endrer mot seg selv.

Ved å gjøre dette vil de bli en spirituell kilde og et spirituelt senter i verden. Gjennom den spirituelle kraften vil de spre læren om kabbala, og hele verden vil føle at de har noe veldig spesielt: kunnskap, visdom, den korrekte og felles tilnærmingsmåten til hva som skjer i verden og svarene på spørsmålene om dette feltet.

Verden vil begynne å forstå at disse menneskene befinner seg på et mye høyere nivå enn forskere og de såkalte store lederne i denne verden, siden de sitter på kunnskapen til kreftene som påvirker og endrer vår verden på en slik uforutsigbar måte.

Etter motstanden og konfrontasjonene vil verden fremdeles føle en tiltrekning til disse menneskene og kjenne igjen den øvre kraften i dem, den øvre visdommen. Til slutt vil hele verden bli korrigert. Korreksjonen blir i hovedsak utføres mellom individene som blir sett på som den indre delen av virkeligheten, de med punktet i hjertet, mens resten av verden kun vil ta del i dette senere, henge seg på dem, akkurat slik massene i dag lever sine daglige liv mens verden blir styrt av en håndfull andre.

Akkurat som Baal HaSulam beskriver det på slutten av ”Introduction to The Book of Zohar” vil hele menneskeheten fortsette å utvikle seg helt til verden oppnår samhold. Alt blir som én helhet takket være denne boken, og alle vil oppnå akkurat de samme ti opprinnelige Sefirot som Rabbi Shimon og hans ni disipler skrev om.

Fra leksjon 4, WE-kongressen 2/4/2011

Kommentarer / Spørsmål