Jeg eksisterer så lenge der er behov for meg

Etter å ha studert kroppens anatomi, har vi ennå ingen fullstendig forståelse av forbindelsen mellom alle systemene i menneskekroppen. Tar vi for eksempel hjernen, finnes det «representanter» for hjernen over hele kroppen. Uten dem, ville den ikke ane hva og hvordan den må gjøre ting. På lignende måte, har et statsoverhode en rekke kvalifiserte eksperter for å kunne fungere optimalt.

Vi tar feil når vi tror at «hovedprosessoren» er i hodet. Ser vi dypere inn i det, vil vi se at den overhode ikke eksisterer i kroppen vår. Tar du et menneske i nærmere øyesyn, vil du se et beskjedent, dødelig menneske, så det er uklart hvor det får sine ordre fra og hvor programvaren er.

Faktisk kommer den relevante informasjonen fra omgivelsen og det er den som driver oss. Jeg håper at vi i nærmeste fremtid vil oppdage at et menneskes liv avhenger av kontakt og den enkeltes vilje til å samarbeide med omgivelsen. Derfra mottar hjernen ordre som er et resultat av i hvor stor grad samfunnet har behov for et spesielt individ. Og er der ikke behov for en, mottar hjernen ingenting. I kroppene våre dør annen hver celle og blir erstattet av nye. I samfunnet lever du når der er behov for deg. Når behovet ikke lengre er der, mottar hjernen en ordre og setter i gang visse prosesser som fører til at individet forlater sin fysiske rolle.

Fra en «samtale om nytt liv«, 10/10/12

Kommentarer / Spørsmål