Jeg ønsker at alle skal nå målet

Spørsmål: Hva betyr det å gi opp alt til fordel for det spirituelle målet?

Svar: Å gi opp alt til fordel for den spirituelle virkeligheten betyr at man bestemmer seg for at ens mål er å oppnå giverkraften slik at bare denne egenskapen vil regjere inni meg, i så stor grad at mitt «jeg» ikke vil kunne føles lengre. Akkurat slik som du ikke kan føle skaperen ennå, vil du heller ikke føle deg selv. Uansett hva som skjer, uansett om mennesker forbanner deg eller hva de sier om deg, er det ingenting eksternt som vil påvirke deg.

Ditt ego vil vokse seg større og større, men du vil hele tiden løfte deg over det med din giverkraft. Deretter vil du være lik skaperen til en viss grad.

Du vil se at vi kan være så sinte på han som vi bare vil, og at dette ikke vil påvirke han. Hvordan klarer han dette? Har ikke den øvre kraften et sinn eller følelser? Nei, det er bare kjærligheten og den givende egenskapen som er over alt annet. «Kjærlighet vil dekke alle synder!» Om vi oppnår den, vil dette si at vi er klare for Rosh HaShana (det nye året)…

Dette er veldig vanskelige situasjoner, og jo fortere du utvikler deg, jo mer faller du. Det er som med sport: Den som kommer til finalen er den som er best forberedt til å nå målet. Utvelgelsen blir mer og mer kompromissløs, og færre og færre når målet. Derfor er det ikke tvil om at mennesker vil falle av på veien. Dette er synd, men det ligger i tingenes natur.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 26/09/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål