Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 10

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Vi har ingen oppnåelse eller forståelse av materien i det hele tatt

Siden det ikke er mulig å oppfatte skaperen på noen som helst måte, er det også umulig å oppnå essensen til hans skapninger, selv de håndfaste objektene som vi føler med våre egne hender.

Alt vi vet om våre venner og slektninger i denne verden gjennom handlinger som skjer foran oss, er derfor ikke noe mer enn «et bekjentskap med deres handlinger». Disse stammer fra og blir født gjennom assosiasjonen av deres møte med våre sanser, som gir oss full tilfredsstillelse selv om vi ikke har noen som helst oppfattelse av essensen til subjektet. 

Videre er det slik at du ikke har noen som helst oppfattelse eller oppnåelse selv av din egen essens heller. Alt du vet om din egen essens er ikke mer enn en serie handlinger som kommer fra din essens.

– Baal HaSulam, “The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

Kommentarer / Spørsmål