Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 3

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Alt er forutbestemt

Læreren må rette alle sine krefter mot det å ikke knytte studentene til seg selv, men å gjøre dem uavhengige slik at de ikke vil se på han i det hele tatt, men gjennom han, slik at de vender seg mot skaperen. En student må lære seg å oppnå likhet med skaperen, ikke læreren. 

Hele vår utvikling er virkelig en slags etterligning av skaperen. Like mye som våre egenskaper og handlinger tilsvarer skaperens, vil vi i like stor grad bringe han glede.
– Baal HaSulam, “The Meaning of Conception and Birth”

Kommentarer / Spørsmål