Kan du føle din venns hjerte?

Vi kan prate om tall og om ting som er målbare. Vi kan prate om lysets innflytelse som en form for kraft, om informative gener, om mengde, om ting som kan måles uten noen som helst forbindelse til ønsket – til beholderen.

Alle må klatre opp alle trinnene på den spirituelle stigen, men hver og èn opplever dem utfra sitt personlige punkt i hjertet og derfor er det bare mulig å måle noens inntrykk utfra en generell vurdering som relaterer til alle. Den personlige fornemmelsen er noe man ikke kan videreformidle til andre. Det er umulig å sette ord på hvor hvitt det hvite er, hvor svart det svarte er, hvor mørkt mørket er, eller hvor søtt, bittert, salt, varmt, fuktig eller kaldt noe er.

Et inntrykk er personlig og kan ikke måles. Gjenstander kan veies, hvor mange kilo de veier, hvilke informative gener noen har, eller hvor stor styrke lyset har. Men siden ulike mennesker har ulike ønsker, ulike grunnstoff, er det umulig å videreformidle et inntrykk – selv om det kan måles internt. Derfor kan to mennesker som opplever samme situasjon, påvirkes av det forskjellig – hver på sin måte.

Det må vi regne med og vi kan heller ikke korrigere det, før vi oppnår å bli universalt inkludert i hverandre. Når alle inkluderes i alle, som «èn mann i ett hjerte», når alle ønskene og tankene blir sammenflettet, kommer Rav Pealim Mekabtziel`s lys og smelter alt sammen til ett helhetlig system.

Vi vet ikke hvordan det kommer til å bli, men kanskje vi da kommer til å begynne å føle hva andre føler… Inntil da er det en umulighet. Bare ved kvantifiserbar vurdering kan vi på et vis estimere hva andre opplever. Men i mellomtiden kan vi ikke fornemme det.

Fra forberedelse til leksjonen, 13/2/12

Kommentarer / Spørsmål