Kraften som kommer av motsetninger

Spørsmål: Hvor lenge må vi forberede oss internt før vi går ut for å spre læren om kabbala eksternt?

Svar: Vi må strebe mot samhold over alle ulikhetene og sperrene mellom oss. Jeg opplever visse mennesker som veldig fiendtlige, andre som om de hater meg, og andre igjen som er langt borte med tanke på deres verdenssyn, trosretninger og følelser. Jeg setter likevel en restriksjon over alle disse følelsene; jeg bruker ikke noen av mine negative svar. Jeg ønsker i stedet å bygge en følelse av samhørighet og samhold over alt dette.

Det står skrevet: «Kjærlighet vil dekke alle synder». Det betyr at det negative (-), egoet, alle overgangene, finnes under og de er dekket ovenfra av det positive (+), som er kjærligheten.

Forskjellen eller uoverenstemmelsene mellom oss skaper en motstandskraft og muligheten til å overkomme, eller for å bruke den kabbalistiske terminologien, filteret og det reflekterende lyset. Den oppstår fra motsetningen mellom de to polene inni meg.

Det er derfor vi ikke eliminerer vårt ego, men dekker det med kjærlighet. Synden er fremdeles der – nå trenger vi bare å bruke korreksjonsmetoden og legge til et filter.

Fra del 2 av den daglige kabbalaleksjonen 12/08/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål