La dem bli klokere

Du kan ikke snu massene ved hjelp av spirituelle budskap. De er absolutt ikke ment for dem. Det er heller motsatt, for de trenger ikke å ha et forhold til dem siden du da allerede vil fremstå som ”korrupt” etter deres mening. Ditt mål er motsatt av massenes mål. Det står skrevet om dette: ”Meningen i Toraen er motsatt av meningen til lekmenn”.

Fram til nå har vi gjort nok for å spre vitenskapen om kabbala til de som har et punkt i hjertet over hele verden og på ulike språk. De som har et punkt i hjertet vil alltid klare å finne oss.

Nå er problemet vårt å utdanne menneskeheten som helhet, og dette er begynnelsen på den generelle korreksjonen. Fram til nå har vi spredt informasjon om kabbala til mennesker som kalles ”Israel” for å kunne samle alle i hele verden. Nå er tiden kommet for å gjøre det som Baal HaSulam skriver i artikkelen ”Messiahs Horn”: å spre vitenskapen om kabbala til nasjonene. Det første steget vil være å gjøre dette uten å nevne ordet kabbala.

Vi må lede menneskene til en ny forståelse og følelse som vil gjøre dem i stand til, på det neste nivået, å si seg enig i det vitenskapen om kabbala sier om dette. La dem bli litt klokere. Rambam sier at meningen må avdekkes gradvis til ”kvinnene, barna og slavene”. Vi handler i henhold til det de mektige kabbalistene skrev.

Fra del fire av Morgenleksjonen 8/4/2011, ”The Freedom”

Kommentarer / Spørsmål