La lyset lære oss

Spørsmål: I en av leksjonene dine hørte jeg deg nevne at det er slik at en slags flyt løfter seg opp og knytter oss sammen når vi leser boken Zohar. Hvordan kan vi knytte oss opp til denne flyten på tross av alle forstyrrelsene som vekkes blant oss under leksjonen?

Svar: Dette skjer gradvis. Du må bli vant til det, gjøre en viss innsats, oppdage hvordan du skal tilnærme deg teksten, hvordan du skal knytte den til deg selv, til tilstanden i gruppen, til verden; å lære hvor du blir forvirret og hvor du ikke blir det.

Du må knytte deg og Toraen sammen til én helhet. I den grad du har et ønske om å knytte deg til Toraen, som snakker om dine indre tilstander, vil du begynne å ta imot det indre lyset som befinner seg i det, som påvirker deg, som tillater deg å se inn i systemet som den beskriver.

Dette skjer i studieprosessen, når lyset (skaperen) lærer deg. Om du prøver å bevege deg direkte mot målet så mye som du bare kan, bruker gruppen og studiene på riktig måte, om du er klar til å gi avkall på dine egoistiske mål og planer, i det minste til en viss grad, da vil Toraen lære deg – og de påfølgende spirituelle tilstandene blir avdekket i deg.

Fra del to av Morgenleksjonen 31/05/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål