Lær av problemene våre

Spørsmål: Vi sier at overdrevet forbruk er forbruk på andres bekostning. For å kunne se ondskapen som ligger i dette, må vi vel ta en smugtitt på hvordan filmen ender?

Svar: Nei. Skaperen har ikke mangel på mineraler, vitaminer, olje, gass, vann eller noe annet. Han skaper problemer for deg i denne virkeligheten for at du skal begynne å bli klar over hva du taper. Du henger etter.

Skaperen viser deg ikke at du egentlig lar den spirituelle virkeligheten gå forbi siden du da kunne mistet din frie vilje til å foreta valg. I stedet utsetter han deg for problemene i denne virkeligheten slik at du begynner å forstå ondskapen i din natur. Du avdekker ikke at skaperen er årsaken til dine problemer, men at det er din egen egoisme som står bak.

Først da, siden du ikke er i stand til å korrigere den, begynner den å plage deg. Det er slik du gradvis forstår ondskapen. Hva skal du så gjøre med den? Hvordan kan du komme deg fri fra fellen? Sakte, men sikkert kommer du nærmere løsningen.

Mangel på ressurser, naturkatastrofer og mennesker som stjeler fra hverandre er alle kunstige virkemidler når alt kommer til alt. Dette er en ”liten endring” som er ment for å hjelpe oss slik at vi til slutt avdekker det faktum at vi stjeler den spirituelle virkeligheten fra hverandre.

Hvorfor skal jeg egentlig dele det jeg har med deg, og selv bare være fornøyd med å få dekket nødvendighetene? Det er kun for å kunne lære av dette, og for å oppnå ønskene som streber mot spiritualitet. Dette er målet, og alt er bygget opp på denne måten fra begynnelsen av. Om det ikke var slik, ville hvert eneste menneske ha skaffet seg sin egen planet.

Fra del 4 av Morgenleksjonen 22/06/2011, ”Matan Torah (The Giving og The Torah)”

Kommentarer / Spørsmål