«Legg deg dagen vi kom ut av Egypt på minnet»

Spørsmål: Hva er meningen med budet ”Legg deg dagen vi kom ut av Egypt på minnet” når det gjelder menneskets indre arbeid?

Svar: Det står skrevet i Zohar, avsnitt 121, kapittel ”Bo” at Toraen nevner flukten fra Egypt 50 ganger. I tillegg står det skrevet at mennesket må se seg selv flykte fra Egypt hver dag, og det er fordi alt vårt arbeid kun utføres i forhold til Egypt.

Menneskets spirituelle arbeid for å korrigere sin egoistiske natur begynner fra tilstanden ”Abraham” – begynnelsen på den givende egenskapen. Hvordan kan vi så utvikle denne egenskapen?

Dette er årsaken til at ”Abrahams” spørsmål til skaperen dukker opp i menneskene. ”Hvordan skal mine etterkommere kunne arve et mektig land?” (kapittel ”Lech-Lecha”). Dette betyr: Hvordan kan jeg inni meg utvikle (siden mine etterkommere er min fremtidige tilstand) et enormt ønske om å gi og elske, og dermed kunne motta hele ditt lys fra deg?

Svaret som gis er som følger (fra skaperen til Abraham), ”Vit at dine etterkommere kommer til å være i eksil i 400 år”, der 400 år tilsvarer alle de fire nivåene av egoismen. Det vil si at skaperen forteller mennesket at han vil bli nedsunket i sin egoisme, og som et resultet av dette vil han oppnå et ønske som tilsvarer det uendelige lyset.

Først vil du være gjennomsyret av dette ønsket om å ta til deg alt for deg selv. Deretter oppdager du at dette er galt, og ønsker å komme deg ut av det igjen. Så snart du kommer ut av det, begynner du å korrigere det, endre det fra et egoistisk ønske til et ønske om å gi. Det er dette som menes med å flykte fra Egypt og tre inn i det hellige land.

På denne måten, gjennom gradvis å korrigere egoismen vi tilegner oss, løfter vi oss oppover gjennom 125 trinn helt til vi når den endelige korreksjonen (Gmar Tikkun). Følgelig deles vår spirituelle vei inn i 3 faser:

  1. Fra det første punktet (Abraham, som søker etter å avdekke skaperen) og frem til man trer inn i Egypt.
  2. I Egypt, der vi utvikler vår søken etter skaperen, som igjen leder til utvikling av egoet og erkjennelse av at det er ondt, samt flukten ut av det.
  3. Korrigeringen av våre egoistiske ønsker, frem til den endelige korreksjonen.

Alt dreier seg om ”Egypt”. Deler av vår oppgave kommer ”før” og andre deler ”etter”, men Egypt er uansett det sentrale punktet. Det er derfor mennesket må føle at han flykter fra Egypt hver dag, det vil si at han hver dag tar en del av det egoistiske ønsket og korrigerer det, for så å kunne ta imot nytt lys inn i egoet. Dette kalles en ”ny dag”, og slik fortsetter det på alle nivåer.

Fra andre del av Morgenleksjonen 13/04/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål