Med sult for samhold

Spørsmål: Hva er den riktige måten å møte kongressen med og hvilket resultat bør vi forvente?

Svar: For at kongressen skal lykkes, må alle være «brennende» av forventning og inspirasjon. Alle må føle en sterk «sult» for samhold, der den øvre kraften som hersker blant oss blir avdekket. Det står skrevet: «Jeg dveler i min nasjon». Dette er forberedelsen til kongressen.

Som resultat av dette, bør vi virkelig avdekke samholdskraften. Avdekke det øvre lyset i praksis, energien i det gjensidige samholdet mellom oss – ikke med sinnsbevegelse, men med en ekte fornemmelse.Det blir det faktiske lyset, med et bestemt nivå av Aviut, med en bestemt mekanisme av samhold mellom oss.

Ved å fornemme disse egenskapene, begynner vi å avdekke noe hinsides kroppen, å avdekke nye beholdere, i en ny sans. Da vil vi løsrives fra kroppen og gå inn i en ny virkelighet som eksisterer utenfor den fysiske. Slik trer vi inn i den menneskelige dimensjonen.

La oss håpe at dette vil skje! La oss begynne arbeidet!

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 3/11/11, » The Love for the Creator and Love for the Created Beings»

Kommentarer / Spørsmål