Media er en eske med falsk bunn

Spørsmål: Mennesker ser i gjennomsnitt flere timer på TV daglig. Moderne program, filmer og show fremmer bokstavelig talt vold og mord. Hvordan kan det ha seg at vi på den ene siden ønsker å så riktige verdier i samfunnet – mens vi på den andre siden forgifter folks sinn ved å vise dem vold på skjermen fra de er små?

Mitt svar: Som du ser er folket dopet, mens regjeringene styrer med sine egne saker. Det samme gjelder over hele verden, bortsett fra i land med autoritære regjeringer, som Iran og Venezuela.

Overalt har media generelt og fjernsyn spesielt – ingen grenser.

Denne neddopingen er ingen tilfeldighet – og slik kommer det til å være – til folk viser sin holdning til målet. Først da vil de få styrke til å løse dette problemet. Problemet er at moderne kommunikasjonskanaler avdekker det onde i livene våre og slik styrer oss mot målet. Om du ganske enkelt begynner å utslette et medium fordi det «ikke er godt for noe», hvordan skal folk da kunne oppdage sin ondskap?

Vi har med to motsetninger innenfor et fenomen å gjøre. I virkeligheten bruker skaperen denne ondskapen for å lede oss mot godhet, men mot en ekte godhet og ikke denne falske idyllen med gode medier som oppfostrer gode gutter og jenter. Det er ikke formålet. Fra vårt standpunkt må vi styre mot korrigering. Vår korrigering ligger i å oppnå kjærlighet for andre som for oss selv, og gjennom kjærlighet for skaperen. Dette er den eneste måten å nå målet på. Å bare titte på «gode» TV-programmer vil ikke hjelpe oss. For mer informasjon, les Baal HaSulams artikkel  “Building the Future Society”.

Fra femte del av den daglige kabbalaleksjonen 23/8/11, “Arvut

Kommentarer / Spørsmål