Den daglige kabbalaleksjonen 17.03.2011

Temaleksjon: ”Jeg skapte den onde tilbøyeligheten,  jeg skapte Toraens krydder”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Yitro (Jethro),” “You Will Behold the Secret of Secrets,” Avsnitt 213, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Avsnitt 10, Leksjon 8
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Prinsipper for global utdannelse, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål