Den daglige kabbalaleksjonen 23.03.2011

Temaleksjon: “Forberedelse til WE-kongressen”, “Behovet for venners kjærlighet”, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Yitro (Jethro),” “The Tablets Were the Work of God,” Avsnitt 364, Leksjon 7
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Leksjon 13
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Prinsipper for global utdannelse, Leksjon 6
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål