Den daglige kabbalaleksjonen 28.03.2011

Tema-leksjon: “Forberedelse til WE-kongressen”, “Toraen, Skaperen og Israel er én”, Leksjon 6
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Yitro (Jethro),” “I Am the Lord Your God,” Avsnitt 504, Leksjon 11
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Leksjon 16
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Prinsipper for global utdannelse, Leksjon 11
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål