Når illusjonene blekner

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Når vennene er ordentlig innlemmet, føler jeg meg lykkelig over å glede skaperen. Hvordan kan jeg huske på at det er skaperen, at alt er under hans kontroll og at det ikke har noen ting med stoltheten min å gjøre?

Svar: Det står skrevet: «Jeg er den første og jeg er den siste.» Det betyr at uansett hva du gjør, så er det skaperen som gjør det. Alt du starter, uansett hvilken tilstand eller omgivelse du befinner deg i, så er det han som arrangerer alt. Uansett hva som skjer til slutt, så er også det arrangert av skaperen.

Hva er det han ikke ordner? Det finnes ikke noe slikt! Alt kommer fra ham!

Så hvor er jeg? Du er bare den som gjør sitt beste for at alt skal ordne seg. Men hvorfor? Tross alt er det han som ordner alt? Når du gjør slike forsøk holder du fast ved ham, det er alt og det finnes ikke noe mer enn det.

Illusjonen av at du eksisterer atskilt og uavhengig, at du gjør noe, at du tenker osv, er gitt deg for din egen skyld. Det er for at du skal oppnå realiseringen av at du uansett holder fullstendig fast ved ham og at dere hele tiden beveger dere sammen i dine ønsker, intensjoner, handlinger og alt.

Fra Kongressen i St. Petersburg, 13/7/13, Leksjon 4

Kommentarer / Spørsmål