Nesten 40 % av befolkningen i Europa opplever psykiske lidelser

Fra nyhetene (Fra Reuters.com): “Europas befolkning opplever i dag en epidemi av psykiske og nevrologiske sykdommer, da nesten 165 millioner mennesker eller 38 prosent av befolkningen hvert år lider av psykiske sykdommer som depresjon, angst, søvnløshet eller demens. Tallene er hentet fra en stor undersøkelse som nylig er offentliggjort.

[Dette er resultater fra] “et treårig studium som omfatter 30 europeiske land – 27 stater innenfor EU i tillegg til Sveits, Island og Norge. Til sammen utgjør dette en befolkningsmasse på 514 millioner mennesker.

“Wittchens [direktør for Institutt for klinisk psykologi og psykoterapi ved det tyske universitetet i Dresden og ledende forsker i dette europeiske studiet] gruppe så på ca. 100 sykdommer som omfattet alle de viktigste psykiske sykdommene fra angst, depresjon og avhengighet til schizofreni, i tillegg til store nevrologiske lidelser som også omfattet epilepsi, Parkinson og multippel sklerose (MS).

“Psykiske lidelser er i stor grad årsak til dødsfall, uførhet og økonomiske utgifter over hele verden, og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener utviklingen tilsier at depresjon vil være den nest største bidragsyteren når det gjelder global sykdomsbyrde, uansett alder, i 2020.”

Min kommentar: I denne tøffe, egoistiske verden, kjemper hvert menneske for sitt eget liv og bruker all sin energi, sin helse og sitt liv på dette. Bare overgangen til et helhetlig samfunn vil gi mennesker en indre balanse og fred, og avlaste dem fra årsakene til alle sykdommer og lidelser. Når hele samfunnet blir som én familie, vil hvert eneste menneske ha i seg en felles omsorg – energien til et friskere rom, lyset – og årsaken til alle plagene vil forsvinne.

Kommentarer / Spørsmål