Om skaperen i enkle ordelag

Den måten alle skapninger forholder seg til meg, kalles skaperen?  Hvor avdekker jeg ham? I mitt forhold til dem.

Når avdekker jeg ham? Når jeg forholder meg til dem med kjærlighet og giverglede.

Hva finner jeg ut om dem? – At de er uatskillelige komponenter av meg selv, som jeg har nytte av og som jeg trenger. Det finnes ingen i verden som ønsker å skade meg, eller vil være min fiende.

Det vil si at jeg avdekker at alle skapninger står i forhold til meg, enten i giverglede, eller for givergledens skyld, som kalles; «Gjør ikke mot andre det som er avskyelig for deg», eller i mottakelse for givergledens skyld, som er det samme som at man elsker andre som man elsker seg selv. Dette er realiseringen av skaperens holdning mot meg, som om han generaliserer alle disse holdningene på sine høyeste nivå.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/8/12, The Study of the Ten Sefirot

Kommentarer / Spørsmål