Omvendelse for verdens største egoist

Spørsmål: Hvordan kan jeg granske meg selv for å være sikker på at jeg utvikler meg i overensstemmelse med instruksene fra de grunnleggende kildene og ikke gir etter for min egen egoisme?

Svar: Det er dette vi har Elul, årets siste måned, for. Verden ble skapt fem dager før skapelsen av mennesket. Den dagen mennesket ble skapt, kalles den første dagen av det nye året. De fem tidligere dagene representerer de fem nivåene, de fem fasene. Du må derfor granske din virkelighet, det vil si, din omgivelse.

Du lever og oppfatter deg selv i henhold til omgivelsen din. Du gransker deg selv i forhold til den. Dere lever sammen, du og omgivelsen din. Før du «fødes» som kommunikativ, må du sjekke omgivelsen du skal ha rundt deg. I følge den, vil du se hvilket menneske du kommer til å bli.

Hvilken omgivelse velger du? Med andre ord, hva ønsker du å oppnå i livet ditt, i hele virkeligheten, i gruppen, i bøkene og det du hører fra læreren din? Finn ut hvordan du relaterer til det og hva det er du ønsker å oppnå.

Det er ikke enkelt. Du står overfor veldig vanskelige beregninger her. Synspunktene til det eksterne samfunnet har stor påvirkningskraft og tvinger oss til å fortsette å spørre: «Hvor befinner jeg meg – og hvor er alle de andre? Det finne millioner, milliarder andre, mens jeg bare er ett menneske». Det er ikke lett å fortsette på denne veien hvis det er en personlig vei og ikke en vei som er allment godkjent av massene.

Du må holde hodet klart her. I henhold til hvilken standard gransker du denne veien? Den kan ikke evalueres i følge vanlige menneskers vurderinger. Du trenger heller ikke å tro på noen. Alt kan granskes og analyseres. Utfør derfor denne undersøkelsen og bygg opp ditt eget forhold til omgivelsen, læreren, bøkene og skaperen. Dette kalles «omvendelsen» i Elul måned.

Dette er veldig delikate tolkninger, som med tiden bare blir mer fintfølende. Det er som om de henger i løse luften, uten å ha noe å støtte seg til – det finnes bare tro over fornuft. Det er fordi du, etter å ha gransket alt i ditt ego, er nødt til å skille deg fullstendig fra det og bygge det spirituelle forholdet ditt over den.

Uten egoisme, uten å granske inni den, kan du ikke granske deg selv. Derfor må du være takknemlig for alle de egoistiske tankene og ønskene, som misunnelese, hat, vellyst, ergjærrighet og hovmod i forhold til virkeligheten, fiender og venner, kritikk av venner, læreren og skaperen. Alt kan granskes og med utgangspunkt i det fundamentet kan det nye nivået ditt bygges opp. Det kalles en ny begynnelse.

Når du har gransket hele virkeligheten din og den aktuelle tilstanden, begynner du, over alt dette, å få øye på målet du sikter mot. Når du har innrømmet alle de mulige lovbruddene til egoismen din (omvendelsens ord fra bønnen for Rosh HaShana) og har gransket og forstått din sanne natur, kan du forestille deg hva det motsatte betyr. Ellers ville det ikke være mulig.

Derfor skapte skaperen den onde tilbøyeligheten og Torah som motpart, som middelet som korrigerer den, siden den inneholder lyset som korrigerer. Har du, derimot, ingen ond tilbøyelighet, hvis du ikke har oppdaget og innsett egoismen din, da trenger du ingen korreksjon. Om du ikke har til hensikt å korrigere deg, da har du ikke bruk for Torah.

Du må først føle at det ikke finnes noen verre enn deg. Du ønsker å svelge over alle andre, å overgå dem, du er misunnelig på alle og hater dem. Anser du deg selv som det verste mennesket i verden? Kan du rettferdiggjøre det dårlige forholdet du har til noen, etter å ha gransket det grundig?

Innser du at hver eneste synder faktisk er avdekket inni deg og at du ikke har noe annet valg, da har du nådd omvendelsesbønnen for Rosh HaShana. Du opphøyer giveregenskapen, kjærligheten for andre – som er skaperen – og du ønsker at den må begynne å herske inni deg.

«Jeg skapte den onde tilbøyeligheten» betyr måneden Elul, de fem dagene innen begynnelsen på det nye året, tidsepoken for menneskets skapelse. I løpet av disse dagene skapes menneskets virkelighet, den forferdelige virkeligheten. Det er han som ser den som forferdelig, i stedet for å se den som full av lys og godhet – der kun skaperen hersker, bare kjærlighet og giverkraft.

Men takket være dette, ankommer han begynnelsen på det nye året, det nye nivået. Han har Torah, middelet for korreksjon, lyset som korrigerer. Nå vet han hvordan man anvender kraften i naturen, hvordan å utvinne den for sin korreksjon og å vende tilbake til det gode ved hjelp av denne øvre kraften. For meg er den øvre kraften den mer opphøyde giveregenskapen, sammenlignet med mine egoistiske egenskaper.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 26/9/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål