Oppnå balanse mellom landene

Den ukontrollerte trykkingen av penger og det økonomiske tyranniet har sin begrensing, og jeg tror at vi snart vil nå dette punktet. Likevekt i den globale verden vil kreve at vi begynner å skape balanse mellom landene. Det vil si at alle, skjønt på en egoistisk måte, vil være i stand til å bruke de samme kreftene som de produserer.

Derfor vil de landene som lever på bekostning av andre brytes ned siden en slik ubalansert situasjon som vi har i dag ikke kan eksistere i den globale verden. De vil stå foran veldig alvorlige kriser, og jeg vet ikke i hvilken form de vil manifestere seg. Det kan for eksempel være som naturlige fenomener slik som miljøkatastrofer. Alle nivåene i naturen, det uorganiske, organiske, bevegelige og kommuniserende, er tross alt deler av ett eneste system.

Naturens lov, skaperen, må lede oss mot likhet i form, og før noe annet må den gjøre oss mer eller mindre om til et likestilt, helhetlig system, det vil si at vi må oppnå en viss grad av intern likevekt mellom oss, og mellom alle land og alle nasjoner.

Det er derfor vi kommer til å stå ovenfor store endringer. Allerede nå ser vi pågående kriger som bare vil øke i omfang.

Fra del fire av Morgenleksjonen 1/3/2011, Leksjon om penger

Kommentarer / Spørsmål