Oppnå samhold med verden inni deg

Spørsmål: Hvordan kan jeg oppnå samhold med verden om hele verden bare tenker på seg selv?

Svar: Det har ingen betydning. Det er bare du som oppfatter at verden tenker på seg selv. I virkeligheten tenker den ikke på seg selv, men det er du som oppfatter verden på denne måten.

Når du blir korrigert og knytter alle til deg, vil du plutselig finne ut at det ikke finnes noen «andre». Din ukorrigerte egoisme gjør at hele verden tilsynelatende fremstår som om den er knust i mange ulike deler, og du oppfatter det som om du må korrigere disse delene, mens det egentlig er slik at du korrigerer deg selv.

Fra den virtuelle leksjonen 14/08/11

Kommentarer / Spørsmål