Plassen der vi er sammen

Spørsmål: Hva betyr det at vi utfører indre arbeid?

Svar: Det er meningen at mennesket skal utføre indre arbeid 24 timer i døgnet. Det hender at man blir så oppslukt i dette arbeidet at når man kommer til leksjonen så ser man ikke et eneste ord som står skrevet i bøkene, men det har ingen betydning. Det viktigste er det som skjer inni han.

Du må ikke skylde på deg selv. Indre arbeid er når du prøver å holde deg på samme nivå som den interne essensen i gruppen. Når du åpner boken, vil du som et resultat av dette se at det du finner her ikke er ekstern kunnskap, men heller informasjon som beskriver ulike typer samhold mellom vennene i gruppen, og i tillegg til det – i den helhetlige sjelen.

Du begynner å forstå at The Study of the Ten Sefirot, The Book of Zohar og andre kabbalistiske skrifter kun beskriver ulike typer samhold mellom deg selv og andre. Om du virkelig ønsker å forstå denne samhørigheten, studerer du Toraen på riktig måte (ordet ”Torah” på hebraisk kommer fra ordene ”Ohr”, lys og ”Oraa”, instruksjon)

Spørsmål: Min jobb er derfor å finne dette indre nettverket som finnes mellom oss, er det riktig? Hvordan bruker jeg så den fysiske verden til dette?

Svar: Hele vår verden er det samme nettverket mellom menneskene, og dette er den mest eksterne uttrykksformen. Det er derfor vi opplever den som korrupt.

Når det gjelder vårt interne samholdsnettverk, opplever vi 125 nivåer etter hverandre der vi oppnår en stadig sterkere tilknytning og et mer helhetlig samhold mellom oss. Vår nåværende tilstand i den eksterne virkeligheten er obligatorisk: Det er her vi begynner å eksistere slik at vi kan synke ned i dette samholdet, stadig dypere og dypere.

Vi trenger et grunnlag som ikke søker etter å gå innover, og det er dette det eksterne nettverket av samhold oss imellom er, der vi eksisterer i den fysiske verden. Det er først nå det blir avdekket hvor utrolig korrupt dette samholdet er, mens vi tidligere ikke tenkte over det. Det er det som tvinger oss til å utføre korreksjoner.

Fra Morgenleksjonen 25/03/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål