Representanter fra den øvre virkeligheten

I dag har vi alle muligheter til å utvikle oss spirituelt og spre læren om kabbala over hele verden. Ved å knytte oss sammen i vår verdensomfattende gruppe, ved å oppnå samhold innenfor våre spirituelle gnister, ”punktene i hjertet”, handler vi som representanter for det øvre, spirituelle systemet i vår virkelighet. I tillegg sprer vi læren om kabbala sammen. Vi trenger ikke noe annet.

Vi befinner oss på toppen av pyramiden for menneskets utvikling. I den grad vi knytter oss sammen, vil det påvirke hele verden. Vi må også lede hele verden nærmere oss.

The Representatives Of The Upper World

Vi må ikke tenke at hele verden må studere kabbala eller at det er meningen at alle skal forstå hva det er. Ikke i det hele tatt! Dette kan sammenlignes med den menneskelig kroppen, der 99 % inneholder materie som styres av hjernen. Hjernen er menneskene som streber mot spiritualitet.

Resten vil akseptere denne verdensstrukturen: Denne bevisstheten vil smitte over på dem og de vil trekkes mot oss. Akkurat slik flertallet i dagens verden lever et vanlig liv og ikke føler behovet for å oppnå store mål, så vil resten av menneskene i framtiden delta passivt i den spirituelle prosessen.

Fra leksjon 1, WE-kongressen 1/4/2011

Kommentarer / Spørsmål