Sannheten vil vokse videre fra jorden

Spørsmål: Hvordan kan vi finne ut om vi jobber på riktig måte? Det er tross alt slik at belønningen av og til virker god, og andre ganger mindre god. Hvordan kan vi da få riktig svar?

Svar: Du må ikke bedømme det etter en søt eller bitter smak, men heller etter skalaen ”sant versus falskt”. Først da kan mennesket forstå om han utvikler seg eller ikke. Du er kanskje fristet til å foreslå: ”La oss sette bitterhet som kriterium. Jo mer bittert det er, jo nærmere spiritualitet befinner jeg meg”.

Hvor står dette skrevet? Hvorfor må det være nettopp på denne måten? Det er heller motsatt. Det er kun for å kunne gjøre en analyse at du må løfte deg over de bitre og søte smakene til sannheten eller falskheten, for deretter å kunne vurdere dem og smelte sammen med sannheten. Når du smelter sammen med den, må du oppnå tilstanden der sannheten og det søte vil være som én. Du må løfte det søte til sannhet slik at ”mørket vil skinne som lys”, slik at det bitre vil bli søtt.

Da vil alt finne sammen i sannheten. Det står skrevet at sannheten vil kastes i bakken, og deretter vokse videre fra jorden. Sannheten vil med andre ord vokse inni deg, og den vil allerede inneholde alle de andre detaljene i oppfattelsen: bitterhet, det søte og falskhet.

Fra første del av Morgenleksjonen 6/2/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål