Skaperen i gruppens sentrum

Baal HaSulam: «En tale for fullførelsen av The Zohar» Samtidig som en ser hvordan omgivelsen krenker ens arbeide og ikke verdsetter ens storhet som seg hør og bør, kan en ikke overvinne omgivelsen. Derfor kan en ikke oppnå storhet og ringeakter arbeidet, som de gjør. Nå kan du forstå verset, «Kongens ære er i folkemassen», siden det er to betingelser for at gruppen kan være en måleenhet for storhet:

          1.          Omfanget av omgivelsens anerkjennelse.

          2.          Omgivelsens størrelse.

Alt avhenger av forbindelsen med gruppen. Fra den henter vi styrken for kontakt og der vokser kraften vår til vi når skaperen som er i omgivelsens sentrum.

Dersom en ikke forbinder seg med gruppen, har en ikke noen å hente styrke fra og finner derfor ikke den øvre kraften i sentrum.

Forbindelsen vår er sammensatt av mange detaljer: positive og tilsynelatende negative. De kommer fra ulike nivåer av Aviut, dvs grovheten, «tykkelsen» til ønsket.  Alene kan man ikke bearbeide ens Aviut. Til det behøver man stimuli fra omgivelsen, som behov, hindringer og problemer. Etter å ha overvunnet dem vender man seg på ny til vennene, for det er ikke mulig å rykke framover uten nok negativitet.

Så her er det mye å jobbe med – og alt finnes i samfunnet. Bare der kan en gradvis oppnå ønskets tykkelse og renhet. Til slutt fyller ens anstrengelser måleglasset tilstrekkelig – og en oppdager skaperen innenfor samholdet med vennene.

Ser vi ikke skaperen blant vennene, er det et tegn på at vi ennå ikke har knyttet oss sammen med dem. Forstår vi ikke at det er akkurat der skaperen viser seg, betyr det at vi ennå er langt borte fra samhold. Vi må i det minste tro de vise menn som sa at skaperen avdekkes i vår samhørighet – i dens sentrum. På veien dit må ønsket oppnå stor tykkelse, gjennomgå mange skuffelser og på samme tid overvinne hindringer og foredle seg selv.

Begge ting er nødvendige. Mister du ikke håpet, kan du raskt oppdage skaperen, som i utgangen fra Egypt.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 19/2/12, «Advice for the Arava Convention»

Kommentarer / Spørsmål