Still deg inn på giverbølgen

Om jeg virkelig ønsker at lyset skal komme til meg, må jeg be om at hele min spirituelle beholder (Kli) endres: Fra Keter til Malchut. I spiritualitet finnes det ingen delvise avgjørelser, når jeg er ”nesten villig”, men ikke helt. Jeg må be om denne korreksjonen for alle mine ”ti Sefirot” på alle de fire nivåene av ønsket: det uorganiske, det organiske, det bevegelige og det kommuniserende.

Så snart jeg kjenner min ondskap på alle de fire nivåene, kan jeg tiltrekke meg lyset som endrer. Ønsket mitt for at dette skal skje må være så intenst at jeg føler det i hver eneste fiber av min skapning, ”helt inn til beinet”.

Om jeg vekkes av meg selv akkurat nå og begynner å be om det omsluttende lyset, skriker og ber om korreksjon, er dette bra, men det vil likevel ikke hjelpe. Ønsket som lyset besvarer må befinne seg mellom sjelene, i et forhold til hverandre.

Jeg må med andre ord inspirere meg selv for å synge med de andre, danse og utføre visse handlinger slik at alt dette vil hjelpe meg til å ta del i gruppen: knytte meg til omgivelsene og kreve at de stiller meg inn på giverkraften. La omgivelsene gi meg ønsket om å være i giverkraften og bli én med de andre.

I den grad min iver etter å knytte meg til miljøet er der, vil jeg få en reaksjon, et ønske fra det. Om jeg bruker dette nye ønsket for å be til det omsluttende lyset, da har jeg en mulighet til å la det jobbe på meg.

Derfor må jeg motivere meg selv for å be til gruppen, og i retur få inspirasjon fra det som imponerer meg. Da kan jeg vende meg til det omsluttende lyset. Om jeg skulle be til gruppen er dette tross alt et tegn på det følgende:

  1. Jeg forstår at jeg ikke kan oppnå noe for meg selv
  2. Jeg ønsker å gi heller enn å ta imot
  3. Jeg verdsetter dem mer enn meg selv

Dette er med andre ord en riktig forespørsel, den former meg i den spirituelle retningen på riktig måte. Om jeg er villig til å akseptere alt de gir meg gjennom tro over fornuft og følelser, som om det kommer fra den mest spirituelle kilden, betyr det at jeg er forberedt på å bli endret. Det betyr at jeg har løftet meg over min egoisme, har blitt klar over at jeg er helt null og nå ønsker korreksjon. Den eneste korreksjonen jeg ønsker er å være i stand til å gi.

En slik forespørsel vil definitivt bli besvart av det omsluttende lyset siden det samsvarer nøyaktig med sin natur, ”lyset som endrer”. Jeg ber om å bli brakt tilbake til det!

Fra del tre av Morgenleksjonen 25/01/2011, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål