Støtte og forbilde

Menneskeheten er syk. Det er likevel ikke nok for oss å bare kurere pasienten uten at han vet om det, slik det skjer i vår verden når man må ta medisin uten å vite hvordan den påvirker han. Langs den spirituelle veien må hvert eneste menneske oppnå forståelse, oppfattelse og dybden av hele universet. Hvert menneske må knytte seg opp til hele det enorme ønsket til alle sjelene, lære om det felles systemet og begynne å gi til dem. Vi må med andre ord begynne å forstå hele virkeligheten.

Det er derfor vår organisasjons primære mål er utdannelse og opplysning. Vi må skape en dråpe av sæd som er lik skaperen inni et menneske. Vi må hjelpe han, støtte han og gi han alle nødvendige verktøy og instrumenter. Da vil hvert eneste menneske skape seg selv og oppnå likhet med skaperen gjennom sine egenskaper.

Vårt mål er å løfte hvert eneste menneske, åpne han og skape han, og hjelpe han til å utvikle seg. Han må handle på egenhånd, men vi vil hjelpe og støtte han.

Nå må vi likevel være tålmodige mot alle som går imot oss, og kun gi dem bevis og materiale for å gjøre dem kjent med situasjonen i henhold til deres forståelsesnivå. Vi må lede dem ut av deres tilstand av individuell «kortslutning», og gi dem en mulighet til å se på seg selv fra siden. Dette er vårt mål.

For å realisere dette på riktig måte, må vi først knytte oss sammen over alle ulikhetene, uenighetene og splittelsene uavhengig av hva som foregår på innsiden, som det står skrevet: «Kjærligheten dekker alle synder». Vi må være et forbilde for menneskene og vise dem hvordan vi jobber sammen med hverandre gjennom harmoni, kjærlighet og samhold.

Alt dette gjør vi for målets skyld. Det finnes ikke noe annet som kan knytte oss sammen. Om ikke målet er årsaken, ville vi ikke ha knyttet oss sammen med hverandre. Det er målet som forplikter oss til dette. Det er derfor vi alle knytter oss sammen og inviterer hele verden til å gjøre det samme. Forskere oppdager det samme, fornuften påpeker det og verdensutviklingen viser oss at det kun er mulig å skape en trygg framtid i en helhetlig verden gjennom samhold, og ikke gjennom å slåss.

Fra leksjon 3 under Bremen-kongressen, 6/8/2011

Kommentarer / Spørsmål