Tid = Bevegelse = Sted

Talmud Eser Sefirot, Volum 3, del 8, spørsmål 36: ”Place”. Tid, sted og bevegelse er praktisk talt like begreper som bestemmer relativ endring og fornyelse av form (ønsker). Når vi derimot snakker om rekkefølgen ved nedgangen gjennom nivåene, kalles dette endring av ”sted”, mens når vi snakker om årsak og virkning kalles det ”tidsrekkefølgen”.

Hvorfor er tid, sted og bevegelse praktisk talt like begreper? Det er fordi de er endringer som finner sted i våre ønsker, Kelim. Ønsket om nytelse går gjennom endringer. Hvorfor tror og føler jeg én endring som om tiden går, og en annen som endring av sted eller bevegelse? Hvorfor opplever jeg alt som skjer som endringer i tid, sted eller bevegelse?

Er ikke bevegelse et sted? Om jeg endrer sted, betyr det jo at jeg er i bevegelse. Likevel blir jeg fortalt: ”Nei, det kommer inn under en helt annen kategori”. Alle kategoriene er derimot endringer som finner sted innenfor ønsket om nytelse. Sammenlignet med hva? Kun sammenlignet med den givende kvaliteten som det har, rettere sagt i den grad det er inkludert i Bina.

Malchut kan bli inkludert i Bina i tre former som kalles tid, bevegelse og sted. De gir Malchut ulike følelser. Hvilke? Når vi snakker om rekkefølgen ved nedgangen gjennom nivåene, det vil si den suksessive endringen av tilstandene, så kalles dette endring av ”sted”, det vil si at ens nivå eller indre tilstand endrer seg. Når vi derimot snakker om årsak og virkning, om hva som skjer først og hva som skjer etterpå, det vil si at det er rekkefølgen og ikke stedet som endrer seg, kalles det ”tidsrekkefølgen”. Om vi snakker om hvilken tilstand som er til stede på hvert sted, kalles dette ”sted”.

Fra del to av Morgenleksjonen 16/12/10, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål