Utvidelsen ligger i giverkraften

Spørsmål: Jeg ber skaperen om å hjelpe meg slik at jeg skal klare å gi til et medmenneske. Kan du vennligst forklare denne prosessen ved hjelp av et mer vitenskapelig språk, siden skaperen i hovedsak er naturens lov?

Svar: Etter det vi kjenner til må Malchut utslette seg selv med hensyn til Zeir Anpin (ZA). Da vil ZA godta dette ønsket, og deres ønsker vil sammen løfte seg til moren, til Bina. Som et svar på dette må Bina gi Zeir Anpin en voksen tilstand (slik at ZA utvikler seg) i tillegg til lyset til Malchut.

Det er dette giveren oppnår. Om du virkelig ønsker å gi til din venn, vil du få tilbake dobbelt så mye som det du gir. Det du gir han vil skape en voksen tilstand i deg, en høyere status, slik at du skaper din venns nivå og gir det til han.

For han vil du være mektig spirituelt sett: Du vil være giveren. I denne rollen tar du imot nye ønsker fra han, og ovenfra tar du imot tilfredsstillelse. Slik vil du hele tiden ”utvide” deg gjennom å ta imot ønskene fra andre og lyset ovenfra.

 

Dette er betydningen av å være en giver. Du ”utvider” dine beholdere når det gjelder giverkraften. Her ligger det skjult en psykologisk forandring. Hvordan kan du bli større når du gir? Hvor er gevinsten? Hvordan tilfredsstiller jeg meg selv? Hva er det som fyller meg?

Vårt problem er at vi ikke føler at vi tjener på dette i våre givende beholdere. Dette er likevel helt tydelig i denne grafen.

Fra del fem av Morgenleksjonen 27/06/2011, ”Matan Torah (The Giving of the Torah)”

Kommentarer / Spørsmål