Vi har forandret oss

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom behovet for å forberede leksjonen før kongressen og nå etterpå?

Svar: Det er mer tydelig for oss nå at vi er underlagt styringen fra vårt egoistiske ønske, ønsket som aldri vil la oss avdekke skaperen alene, uten hjelp ovenfra. Vi har avdekket litt mer av hjelpeløsheten vår, og at vi umulig vil klare å oppnå noe alene. Vi har tvert imot begynt å forstå at det finnes en øvre kraft som kan gjøre dette om vi virkelig ønsker det.

Dette står nå litt klarere for oss, men ”litt” er egentlig ganske mye! Det er en avdekking ovenfra. Vi omtaler det som ”opplysningen av dagen”, ”opplysningen fra lyset”, og dette lyset gjør egoismen synlig. Baal HaSulam kalte dette ”avdekkingen av det onde”. Kongressen hadde denne hensikten.

Fra Morgenleksjonen 10/12/10, ”Introduction to The Study of the Ten Sefirot

Kommentarer / Spørsmål