Vis at du elsker!

Vi må forstå at jo mer vi prøver å nærme oss hverandre, jo mer vil hver og en av oss oppdage at han hater andre. Det er fordi hver gang jeg prøver å komme nærmere deg, oppdager jeg hvor forskjellige vi er. Jo nærmere jeg kommer deg, jo større avstand blir det til plassen som jeg kom fra, der jeg var alene.

La oss si at jeg tar et skritt nærmere deg, det vil si at jeg blir mer og mer kjent med deg. Jo mer jeg blir kjent med deg, jo mer vil hatet mitt mot deg vokse. Hvorfor? Det er fordi jeg oppnår en større forståelse av hvor ulike vi er. Det forårsaker et problem som må overkommes før vi kan utvikle oss.

Det andre problemet er at jo nærmere jeg kommer deg, jo lengre bort kommer jeg fra meg selv. For å bli kjent med deg, må jeg ta avstand fra mine egne kvaliteter og oppnå dine.

La oss si at du er en selger og jeg er en kunde. Du gir meg en pris og jeg gir deg min, og gradvis forhandler vi oss fram til et kompromiss. Jo mer jeg går i din retning, jo lengre beveger jeg meg bort fra mitt opprinnelige tilbud. Det blir mer og mer vanskelig for meg fordi jeg legger igjen min tidligere mening for komme nærmere deg. Selv om du også tar avstand fra din mening, bekymrer ikke dette meg. Jeg bekymrer meg kun for meg selv.

I den grad jeg kommer nærmere deg, oppdager jeg 1) vår ulikhet og 2) distansen fra meg selv. Derfor er det slik at jo mer vi utvikler oss og kommer nærmere skaperen, korrigeringene, jo mer vil vår Aviut, eller tykkelsen av ønsket, øke. Tungheten vi føler vil også øke proporsjonalt. Det blir mer og mer vanskelig for meg på grunn av forståelsen av at vi er forskjellige, og at jeg må bevege meg enda lengre bort fra deg.

I den grad vi utvikler oss vil vi alltid opparbeide oss flere Kelim, ønsker for korrigering, og øke dem. Vi vil plutselig oppdage ønsker som er mye større enn det vi trodde før. Det er bra fordi jeg da har noe å korrigere, og jeg har mye mer enn jeg hadde før. Tidligere tenkte jeg: ”Hvem bryr seg vel, jeg trenger kun å korrigere 10 gram”. Plutselig oppdager jeg at det ikke dreier seg om 10 gram, men 50 kilo. Ved å korrigere disse ønskene vil jeg da oppnå 50 kilo med lys.

Spørsmål: Når oppstår da korreksjon?

Svar: Korreksjon skjer når du avviser det store hatet som du føler, og ikke tar hensyn til den store avstanden du må ta fra deg selv fordi det viktigste for deg er å føle samhørighet med meg. Dette er en avvisning av oss begge. Ønsker du å leve i kjærlighet? Så vis at du elsker! Hvordan? Ved å avvise hat og ikke ta hensyn til at du må ta avstand fra deg selv. I vår virkelighet er alt enkelt: Du kjøper en ring til din brud, og hun blir din. Innen spiritualitet er denne avvisningen svært vanskelig.

Fra del to av Morgenleksjonen 20/12/10, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål