Inlägg i kategori 'Babylon'

Tårnet Babel som essensen av forhold mellom mennesker

Merknad: Boken Genesis beskriver hvordan mennesker bygde tårnet Babel: de bygget det høyt. De som bærte murstein kom opp fra østsiden av tårnet, og de som gikk ned, kom ned fra vestsiden av tårnet.

Hvis noen falt ned å døde, var det ingen som ga det noe oppmerksomhet. Men om en murstein falt, satt de og gråt: “Når vil en annen stige i stedet.”

Min tilbakemelding: Her tales det allegorisk om babylonernes egoisme som økte i en slik grad at de ikke respekterte menneskeliv, men kun verdsatte personens arbeid.

Hvis en person ikke lenge var nyttig og hans produktivitet gikk ned, var det bedre at han døde, forsvant, slike mennesker trengtes ikke. 

Det vil si de var rent pragmatisk overfor hverandre.

Fra Kab TV’s “Systematic Analysis of Israeli People Development,” 6/24/19

Over astrologi og stjernene

thumbs_laitman_277Spørsmål: Toraen tilskriver stjernene til forskjellige astrologiske tegn. Styrer skaperen folks sjel med stjernene? Hva er forholdet mellom sjelen og stjernene?

Svar: Det er ikke noe spesielt med stjernene. Det er ganske enkelt en likning og det er det. Det er ingen kraft i stjernene og det gjør ingen forskjell om en spesiell stjerne blir ødelagt eller forblir. Dette er enkle livløse systemer som ikke har noen effekt på noe som er spirituelt eller tilhører den øvre verden..

Astrologi dukket først opp for lenge siden fordi folk ønsket å vite hvor de er, hvordan de skal oppføre seg, hvordan måle tiden og hva man skal gjøre.

I det gamle Babylon kunne astrologer angi en persons karakter og hva som vil skje med ham ifølge stjernene. På den tiden var mennesker mer følsomme og nærmere naturen og kunne fortelle mye om en person ved å lese forskjellige tegn. Men dette er ikke systemet til de øvre styresmakter. Dette er systemet til vår jordiske eksistens, som kan gjøre livet sikrere og mer komfortabelt.

I dag er det ganske meningsløst siden vi har mistet vår følsomhet til naturen og det finnes ingen visemenn som de som levde for lenge siden; de kan allikevel ikke hjelpe oss idag. Vi er så negative i vår tankegang og begjær, og så forurenset av forskjellige kjemikalier at ikke noe kan hjelpe oss.

Kommentar: Men mennesker er fortsatt interesset i spådommene til bulgarske Baba Venga eller andre.

Svar: Det er helt naturlig, men dette er ikke kabbala, og de kan heller ikke lære oss noe riktig. De kan spå hendelser på forhånd, men de kan ikke endre noe.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 12/27/15