Inlägg i kategori 'Enhet'

“Vi er fri – fri til å be”

Min nye artikkel på Linkedin “We Are Free – Free to Pray”

Selv i de verste tider og under de mest ekstreme situasjoner er våre hjerter alltid fri. Vi kan velge hvordan vi relaterer til hva vi enn står oppe i. Nå når det enn en gang er krig i Europa kan vi velge samhold. Når alt kommer til alt er krig ikke mer enn den mest ekstreme tilstand av uenighet. Motgiften mot krig er derfor samhold, og det kan vi oppnå om vi ber om det – alle rundt i hele verden.

En bønn er en målrettet anmodning som kommer fra dypt i hjertet om hjelp i en smertefull situasjon. Ingenting kan stoppe oss i å be om enhet og kjærlighet i en tilstand av separasjon og fientlighet. Vi har alltid frihet til å be.

En krig er vunnet med ånd, ikke med våpen. Derfor må vi reise vår ånd over vår bedrøvelige fysiske situasjon og be om styrke til å forene våre hjerter over uenighet, atskillelse og fientlighet.

Om menneskeheten kommer sammen rundt krigen i Europa og ber om at den må stoppe, at motpartene må finne styrke til å løse sine uenigheter fredelig, da kan ingen uvilje være i stand til å motstå det. En samlet menneskehet kan slukke krigens flammer rundt i hele verden. Denne krigen er mot oss, mot oss alle. Det er vår skyldighet, hver og en av oss har plikt til å be fra dypet av våre hjerter at fiendene vil legge ned sine våpen.

Alt som skjer, det skjer for at menneskeheten skal samles, forene seg. De forferdelige hendelsene som nå utspiller seg må bli til en satsning på global enhet. Dette kan imidlertid bare lykkes om vi ikke skulker unna plikten vi har til å reise oss over oss selv og forme et globalt felles ansvar.

Om vi ikke bruker anledningen vi er gitt til å styrke vår enhet rundt hele verden, da er vi også å beskylde for det som skjer, og for det som siden skjer.

Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 4

laitman_430Tsunamien vil fortsette

Vi skal ikke sitte og vente på en «lys fremtid.» Vi må hjelpe Europa akkurat nå, som allerede overstrømmes av flyktninger. Dette er ikke bare en tilfeldig tsunami, det er naturen som sier i fra, og det med en rekke ulike former for katastrofer og kriser som er en konsekvens av vårt voksende ego, og de er ment å utløse endringer i menneskeheten som helhet.

Det er på tide å endre vår natur fra egoisme til å elske vår neste som oss selv. Det involverer alle, men Israels folk, må være de første i rekken i denne prosessen.

Hvis vi utsetter tingene på dette stadiet, unnlater å hjelpe Europeere med dette, og lar vær å forklare hva som skjer, hvis vi ikke forklarer essensen av problemet, og deler metoden med løsningen på denne katastrofen, vil den Europeiske tsunamien spre seg til oss også. Det ble uttalt av profetene Esekiel og Jesaja.

På den ene eller den andre måten, befinner Europeerne seg i en blindgate, og deres problemer vil bare fortsette. Før de forstår hva den egentlige løsningen er, vil de stå overfor en lang prosess, full av trusler og fortvilelse, helt til de endelig skjønner at det er kun gjennom endring av sin egen individualistiske natur, man kan overleve og løse situasjonen.
Fra KabTV’s “Et nytt liv” 8/27/15

 

 

 

Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 3

laitman_426

Samtykke til endringer

På dette tidspunktet, er vi vitner til begynnelsen av en prosess: Europeerne har innsett at de ikke kan la flyktninger klare seg selv, men på samme tid, vet de ikke hvordan de skal ta de inn.

De samme europeere, som i tusenvis av år, om ikke mer, myrdet hverandre, og der henrettelser var et hverdagslig «teater» for vanlige folk, kan ikke lenger leve i fortiden ; de klarer ikke å stå i mot flyktnings-invasjonen.

Spørsmålet er: «Hvorfor?» Her er handlings-lammelsen forbundet med stor fare.

Vi ser at naturen forplikter oss til å endre vår indre struktur. Vi vil etter hvert forstå og erkjenne at vi virkelig trenger denne endringen. Vi vil samtykke til denne situasjonen, og vil ønske disse modifikasjoner i vår natur. Først da vil vi gradvis begynne å endres.

Vil situasjonen nå en tilstand der vil vi plutselig føleler av at vi er villige til å gå tilbake til vår egoisme. Tvert imot, vil vi fortsette vår vei mot korreksjon, og til slutt vil vi bryte grenser som skiller oss. Dette er en global prosess og det vil vare til vi alle er flettet sammen til en familie, og blir til en udelelig helhet.

Det vil skje under finansielle og økonomiske slag, mange trusler, og en rekke naturkatastrofer. Naturen er i ubalanse på grunn av oss, så dette vil dytte oss i gang.

Så langt har vi ikke begynt å bygge likevekt og enhet, som vi allerede burde ha innsett ifølge den evolusjonære utviklingen. Det er derfor naturen vil tvinge oss, til å forstå situasjonen vi er i, og å ønske forandring.

Som et resultat av mange katastrofer, vil folk i verden til slutt innse og de vil føle at det er Israels folk som har  løsningen på dette problemet. Deretter vil de appellere til folket i Israel, og sette dette kravet. Dette er tiden da israelerne vil utlevere metodikken for korreksjon, kalt kabbala, læren for alle nasjoner. I hovedsak er læren om kabbala kunsten og vitenskapen om hvordan koble mennesker sammen.

Når dette skjer, vil Israel bli «Lyset for alle nasjoner.»

på [165953]

Fra KabTV er «Et nytt liv» 8/27/15

 

Å forstå hverandre uten ord

thumbs_laitman_246Spørsmål: Er det mulig å ha slike perfekte familierelasjoner der jeg føler alt min partner opplever som om det skjer i min egen kropp?

Svar: Det er absolutt fullt mulig, og ikke nok med det, vi må oppnå denne gjensidige følelsen, ikke bare i familien, men på skala med hele menneskeheten for å kunne være en mann med ett hjerte.

Helt fra starten av tilhørte vi tross alt en kropp, ett ønske. All materie er ønsket om å manifestere seg på forskjellige måter og på forskjellige nivåer. Opprinnelige ble bare ett ønske opprettet, men pga Adams fall og brudd, mistet vi evnen til å føle oss som en person.

Men nå må vi komme tilbake til det, uansett det faktum at vår voksende egoisme forsterker alle følelser mangfoldig. Totalt kaos og ødeleggelse råder oss i mellom.

Når vi forenes på kjærlighets dagen, 15 Av, etter alt mørket og hatet som avdekkes på den 9 Av vil vi nå en fantastisk enhet som er 620 ganger kraftigere enn før.

Spørsmål: I en perfekt spirituell familie, krangler aldri ektefeller med hverandre?

Svar: Sammen prøver vi å avdekke hva slags uenighet eller misforståelse som fortsatt er mellom oss. Men alt dette skjer under stråler av lys som illuminerer i mørket, da fordelen av lys kun oppnåes ut av mørket.

Vi avdekker disse mørke områdene og forstår hvorfor mørket er nødvendig, det skjerper smaken av forholdet vårt, som pepper eller sennep på vår middags tallerken.

Spørsmål: Hva bør det første steget mot et perfekt ekteskap være, da vi i dag er like langt vekk fra hverandre som øst er fra vest?

Svar: Prøv å oppfatte hverandre som om dere tilhører en helhet. Begynn å styrke disse indre følelsene i dere selv. Først da vil der være i stand til å føle hverandre sammen uten ord.

Fra KabTV’s “A New Life” 7/30/15

Vår første spirituelle øvelse

thumbs_Laitman_008_jpgSpørsmål: Hva er målet for øvelsen (i Salmenes bok, 34:14); «Vik fra ondt»? Hvordan bidrar det til vår utvikling?

Svar: Dette er vår første spirituelle øvelse. Alt vårt indre arbeid handler om å gå langt bort fra det onde og gjøre godt. «Vik fra ondt» er et nivå av å gi med hensikt å gi, Hafetz Hesed (å glede seg over barmhjertighet); og «gjør godt» er allerede mottak med hensikt å gi, det er arbeid med redskapene, med de korrigerte ønskene.

I mellomtiden er det opp til oss å bare distansere oss fra ondt og heve oss over ønskene våre. Det er slik vi lærer å koble oss sammen med hverandre og å tilegne oss giverens kjennetegn. Jo mer sammenkoblet og nær hverandre vi er, oppdager alle sammen og hver og èn av oss giverens kjennetegn, og takket være det er vi klare til å oppdage kraftfeltet vi befinner oss i.

Dette feltet fyller hele rommet. Det rommet som en gang var tomt. En Tzimtzum (begrensning) oppstod og lyset ble fjernet. Men nå, når vi tilegner oss giverens kjennetegn, oppdager vi plutselig at lyset ikke er forsvunnet! Lyset er her, og vi føler det med mer og mer styrke: i begynnelsen som Or Ha Nefesh, noe statisk som passivt fyller hele livet vårt, alle våre følelser og alle våre karaktertrekk.

Dette lyset oppdager vi med vår nye sans, som er avledet fra noe utenfor oss. Vi kan oppnå denne følelsen, det er ingenting mystisk med den; det er naturen, selv om det er den øvre naturen. Skaperen er naturen. Vi utforsker simpelthen virkeligheten med våre nye sanser. Personen må bare tilslutte seg gruppen og skaperen, lytte og følge lærerens veiledning nøyaktig.

Spørsmål: Må vi reagere på og korrigere ønskene som oppdages?

Svar: Korreksjon er forbindelse. Ønsket er knust og må kobles sammen igjen. Hvordan kan man føle skaperen, om ikke gjennom giverens kjennetegn?

Giverens kjennetegn kan oppnås over mottakerens kjennetegn. Vi kan bare spille med disse to kjennetegnene; et ønske om nytelse, som fantes hos gjesten, og et ønske om å gi, som verten hadde: to krefter, mottak og skjenking, lys og mottakerredskap.

Dette er det eneste som finnes i vår virkelighet. Og etterpå vekkes giverkraften hos mottakeren. Gjesten føler hva det vil si å gi, gjennom ulikheten mellom ham selv og verten.

Og i mellomtiden er vi ikke klare til å føle hvor ulike vi er verten. Så vi må arbeide med miljøet. Derfor ble ønskene knust, for å gi oss muligheten til å jobbe med forbindelsen mellom dem.

Spirituelt arbeid er faktisk veldig enkelt. Det bare ser ut som om det er komplisert for oss, fordi vi er forvirret. Men når en person begynner å tilegne seg metoden, forsvinner usikkerheten og kompleksiteten. Alt blir tvert imot, veldig enkelt. det finnes bare to parametere: ønske om å få, og ønske om å gi. Og alt annet finner sted og oppdages mellom dem, mellom disse to. Det finnes ingenting kunstig her.

(139293)

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 7/7/14

En forpliktelse til å bli et lys for nasjonene

absannehtSpørsmål: La oss si vi ønsker å løse et problem. Hva må vi snakke om for å nå sirkulær form?

Svar: Først og fremst er det nødvendig å diskutere hva en sirkulær form er, hvilke unike fordeler som er inkludert innenfor vår forbindelse i en slik form, og hvorfor vi trenger den.

Når vi har felles problemer, samler vi oss naturlig, som dyr flokker seg sammen når farer truer. Kom, la oss snakke om det. Vi kan overkomme alle problemer, hvis vi bare forener oss. Det er mulig å korrigere en hvilken som helst situasjon hvis vi oppnår god forbindelse.

Spørsmål: Hvert år oppstår det kritiske situasjoner som tiltrekker seg global oppmerksomhet: militære operasjoner eller uvanlige hendelser. Hvorfor tar disse tingene aldri slutt?

Svar: Problemene fortsetter å vise seg fordi vi ikke forener oss i forhold til dagsordenen. Vi må konstant avansere ved å hele tiden øke enheten vår. Men vi gjør det ikke. Vi legger ikke viljen vår til det. Vi hører ikke hva Torah sier om behovet for å elske andre som oss selv, kjærlighet blandt venner, og forpliktelsen til å være et lys for nasjonene.

Dette er hele oppdraget til Israels folk som en unik del av skaperverket som forbinder hele virkeligheten med den øvre giverkraften og kjærligheten, med det øvre lyset som endrer. Det finnes denne kraften i naturen og hvis vi lærer oss å bruke den, har vi alt å vinne.

Men for å kunne bruke den er vi nødt til å lage en form som tilsvarer den og er lik den, altså en sirkulær form. Hvis vi blir lik den øvre kraften, begynner den å påvirke oss etter graden av vår tilpasning. Den nærmer seg og løser alle våre problemer, for de oppstår bare fordi lyset er langt borte fra oss.

Det kan sammenlignes med hvordan det er når vi utsettes for sollyset som gir lys og liv til alt, eller når vi kobler et apparat til den elektriske kontakten og det begynner å bevege seg og leve. Gjennom kontakten vår stimulerer vi et høyere kraftfelt til å påvirke oss med mer styrke, og takket være det frigjøres vi fra alle vanskelighetene og begynner en god og behagelig utvikling. Slik forbedrer vi vår situasjon.

Alt som trengs for dette er å organisere runde bord og workshops. Da blir vi lik dette gode kraftfeltet og det påvirker oss. I steden for at det påvirker oss motsatt, slik det vanligvis skjer med vår egoistiske natur, begynner det å påvirke oss positivt.

Den gode innvirkningen vil forandre livene våre til det bedre på alle områder. Prøv og se. Læren om kabbala lover deg det. Og alle spørsmål vil bli løst fra vår praktiske forbindelse erfaringsmessig.

(139155)

Fra KabTV`s «The Meeting of Worlds», 18/6/14

Hva er essensen til det runde bord?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva er essensen til det runde bord? Hva må til for å oppnå forbindelse  i en sirkel?

Svar: Sirkelen symboliserer en tilstand der betingelsene for en «workshop» gjennomføres. Hver og èn annullerer seg selv for de andre og føler seg mindre enn dem. Det viser seg at vi alle er absolutt likeverdige og takket være det, kobler vi oss sammen til en helhet, som ett menneske med ett hjerte.

Vi oppnår en tilstand der vi slutter å fornemme oss selv, og kun fornemmer vår forbindelse.

What Is The Essence Of The Roundtable?

La oss si at ti mennesker er samlet. Hvis vi lykkes i å skape en forbindelse vil vi oppnå det neste nivået, der vi blir èn, lik de tidligere ti, sammen med noe ekstra, en ekstra kraft.

(139151)

Fra KabTV`s «The Meeting of Worlds», 18/6/14

Hold på den indre kontakten

Dr. Michael Laitman

Spørmål: Hva er en tilstand av en uendelig indre workshop?

Svar: Tilstanden av en uendelig indre workshop er en konstant intern kontakt med vennene, der jeg tilsynelatende befinner meg sammenkoblet med dem i debatt, i samtale og det er den indre kontakten mellom oss. Dette er det vi må oppnå. Vi kan gjøre det; alt avhenger av oss selv.

Prinsippielt må vi være en milliard ganger mer sammenkoblet enn hva vi var i det beste øyeblikket på en kongress – og vi kommer til å oppnå dette. Vi må bare lenges etter målet hele tiden. Dette avhenger absolutt ikke av noen kongress og heller ikke av avstand eller andre ting. Det er dette vi prøver å gjøre.

(127667)

 

Bestefars datamaskin

thumbs_laitman_958Spørsmål: Hvis det er vi som korrigerer manglene til det bredere publikum, inkluderer dem i våre ønsker og hever dem, hva er igjen for resten av menneskeheten å gjøre?

Svar: Det er åpenbart at vi ikke løser jobben for dem.

Spørsmål: Betyr dette at de også vil gå igjennom de samme stadiene på veien mot tilkobling?

Svar: De må igjennom de samme stadier som oss, bare på en mindre skala.

Anta at jeg har bygget og utviklet en datamaskin de siste 50 årene. Til slutt tok jeg den med hjem og slo den på. I det øyeblikket jeg snur meg rundt satt mitt barnebarn umiddelbart foran skjermen og begynte å trykke på tastaturet. Jeg er fundamentalt en person som er vant til den rette tilnærmingen og leser nøye bruksanvisninger. Mens han kaster dem opp i luften og sier: «Bestefar, alt er veldig enkelt! Jeg prøver et par ting først, så kan jeg forklare deg alt.»

Han lærer instinktivt og interaktivt, han føler inni seg selv og gjetter lett hvordan vi får resultater. Angivelig er datamaskinen bygget for den måten han tenker på og ikke dem måten jeg gjør. For meg var denne datamaskinen produsert fra lidelse og hard innsats, og mitt barnebarn trenger ikke å gjøre denne innsatsen. Istedenfor tar han alt veldig naturlig. Med andre ord gjorde jeg en korreksjon så mitt barnebarn skulle få alt ferdig, og nå kan han jobbe mer effektivt enn jeg kan på denne enheten som jeg bygget.

Det som lurer her er to motsetninger, to nivåer. Vi utfører større og mer vanskelig arbeid, og tilsynelatende høster andre frukten og stiger enkelt til deres generasjons nivå.

For dem blir alt mye enklere og naturlig. Vi investerer år for å oppnå et slags resultat, for å finne formen av workshops som vil ta opp nye spørsmål. Mens de vil umiddelbart forstå at dette er hva som bør gjøres. Etter de problemene vi går igjennom nå med svette og tvil, vil det for dem oppstå umiddelbart som et komplett bildet i deres hoder.

Spørsmål: Hvis dette er tilfellet, er det da nødvendig for hele verden å delta i minst en workshop som etterfølges at alt blir arrangert av seg selv, eller må vi henvise folk igjen og igjen?

Svar: De vil få følelser og intelligens “automatisk”, uavhengig av formen denne prosessen vil ta.

Generelt sett på veien for spirituell utvikling er hvert nivå motsatt av forgjengeren. Det er derfor umulig å spekulere for å vurdere en bestemt tilstand basert på en annen tilstand. Etter min vurdering føler folket den tilkoblingen i formen av workshops som gjør det mulig for dem å løse alle problemer i livet. Så de vil selv søke å ta i bruk metoden via Internett, TV osv.. Helt uten diskusjon akkurat som de barna som ikke trenger bruksanvisning for å operere datamaskinen. Dagens mote er forbigående.

Spørsmål: Så det kan være at det er opp til oss å bringe inn i folks bevissthet en utvidelse av informasjonen som berører den nye metoden så fort som mulig?

Svar: Nei. Dersom vi ikke gjør en større innsats vil de andre også forbli på «utsiden av virksomheten.» Barnebarnet er smart fordi hans bestefar og far tok seg bryet gjennom hele livet, de «fikk» hans nye sinn og nye forståelse.

Det er opp til oss å gjøre en innsats til et bestemt nivå , der det plutselig vil oppstå et gjennombrudd og en kjøper vil bli funnet for «varene» våre.

Fra den 4de delen av den Daily Kabbalah Lesson 2/18/14, Writings of Baal HaSulam