Inlägg i kategori 'Internett'

Fang Pokemon, nå skaperen

thumbs_laitman_527_03I nyhetene (Pravda.ru): “For meg er Pokermon Go en veldig interessant erfaring. Inntil nylig var det en periode hvor man levde seg inn i den virtuelle verden og nå ønsker man seg ut av den virkelige verden. Og Pokermon Go – handler bare om å ønske seg en virkelig samtale, virkelige reaksjoner, å “date” er en måte å tiltrekke seg oppmerksomhet og en måte og si at jeg ikke gjorde noe som en Avatar, men jeg er et menneske som ønsker å bli sett, hørt og som ønsker å gjøre ting sammen med andre, selv på en slik rar måte.”

“Folk har heller ikke nok positive følelser og noen oppgave eller mening med livet.”

Min kommentar: En person leker hele tiden, siden han leter etter meningen med livet og etter selv-realisering. Jeg er ikke mot Pokermon spillet, fordi alt som dukker opp i vår verden tar oss til syvende og sist mot korreksjon.

Spørsmål: Kan en person finne meningen med livet gjennom et spill?

Svar: Helt klart! Hele kabbalas visdom er et spill. Det står skrevet at Skaperen leker med Levathan, så vi leker også med hverandre. Et spill er en aktivitet hvor jeg later som jeg er i en tilstand som jeg ikke har funnet enda, som i et teater. Vi samles og begynner å simulere vår spirituelle tilstand som spesielt blir oppdaget i koblingen mellom oss. Selv om vi enda ikke har oppnådd denne koblingen, ser vi for oss hvordan det kommer til å bli, hvordan et samfunn der alle er sammenkoblet vil se ut i framtiden, begynne å føle begynnelsen på den spirituelle tilstand. Så på denne måten tiltrekker vi oss en unik energi om beveger oss fysisk framover.

Spørsmål: Er vi barn?

Svar: Helt klart! Hvis vi innser at vi er barn og vi virkelig er som barn som for lengst allerede har blitt seriøse voksene. Vi vokser gradvis når vi har involvert oss i spillet, fordi i det framtidige liv forventer man et høyere nivå for oss, et veldig godt og varmt liv hvor vi ikke lenger bare spiller et spill, men er en virkelig Pokermon.

Dette fordi jakten på Pokermon, er jakten for å oppdage Skaperen! Dette er essensen i hva kabbalas visdom handler om. I oss og i våre forhold til andre, retter vi oss hele tiden mot en større åpenbaring av Skaperen. Vi forfølger dette inntil vi når en tilstand der Skaperen begynner å åpenbares mer og mer. Dette er 125 nivåer av oppnåelse og oppdagelsen av en perfekt høyere og ubegrenset tilstand; dette er ikke en jakt etter et slags spøkelsesaklig bilde. Det er heller en tilstand som forandrer våre liv og tar oss til en annen dimensjon.

Spørsmål: Hva fører oss framover i dette spillet?

Svar: Når en person fokuserer på den indre koblingen mellom seg selv og andre, forandrer han på denne måten alle sine sanser. Vi går lenger og lenger inn i en annen virkelighet. Det er umulig og sammenligne dette med å springe rundt i en park å lete etter noe.

Kommentar:  Til tross for alt det, er dette ytterligere et lite steg for menneskeheten.

Svar: Uten tvil! Forskjellige fenomener i vår verden gir oss alltids en salgs fremgang. Så la oss rette oss mot den virkelige søken.

Vennskap på internett er nok ikke så sterkt

thumbs_laitman_959I nyhetene (ria.ru): “Vennskap på internett er nok ikke så sterkt, fordi menneskelige følelser ikke kan erstattes med symboler, men kommunikasjon på Internett har rett til å eksistere som en kommunikasjonsmetode, ifølge russiske eksperter….”

“Nett vennskap, spesielt når ikke partene kjenner hverandre personlig, er farlig med sin upersonlighet.”

“En slik dialog er alltid assosiert med fristelsen til å bytte ut det virkelige livet med et virtuelt.  Samtalepartneren blir ikke lenger oppfattet som en levende person og blir en karakter. Som i et dataspill, er vi ikke redde for å skyte å drepe, og på internett, er vi ikke redde for å si stygge ting, stygge ting som vi ikke ville brukt i en virkelig samtale….”

“Vennskap – det er som en familie, det er glede, det er sorger, godt og dårlig humør, krangler og forsoning. Og når du har å gjøre med en person uten å kunne se eller kjenne ham i det hele tatt, er du ikke interessert i hans personlige liv. Jeg tror ikke at noen vil klage på sin partner eller arbeidsplass på internett; den typiske samtaler koker ned til “Hei, hvordan har du det?””

“I mellomtiden er psykolog Tatiana Popova i den veldedige stiftelsen “familie og barndom” sikker på at sosialisering med venner på Internett har sin rett til å eksistere.”

“Dette er en moderne form for kommunikasjon, akkurat som i det virkelige livet, kan forhold være virkelige og forhold på internett kan være et substitutt; i virkeligheten er det et visst forhold mellom disse vennene og bekjente, så også på Internett” – sier hun.

“Sein sier at ønsket om å ha mange venner i sosiale nettverk er mer som en konkurranse. “Hvis en person har mange venner på sosiale media, er han populær. Dette er verken vennskap ei heller enkel kommunikasjon””

“Iføge Alder, …”Må vi virkelig forstå hvor mange av disse menneskene du virkelig kjenner, hvor mange er klare til å hjelpe deg og hvor mange av dem vil hjelpe deg i en vanskelig situasjon,” – understreker eksperten.”

“Sein sier… “Selv kommunikasjon på telefonen er bedre enn internett. Med verbal kommunikasjon, når du hører tonefallet, er det en mer intim kontakt enn å korrespondere på internett….”

“Alder hevder at, det å fjerne din sosiale media konto kan være et bra verktøy for å vite hvem dine virkelige venner er og hverm som er virtuelle….

“Ifølge Seynova, er det unike med internettkommunikasjon at det gir en mulighet til å snakke ut. “Men det kommer ikke fra vennskap, men effekten av muligheten for å være uoppriktig, ved å hvite at de aldri kommer til å se hverandre…”

Svar: Menneskeheten går gjennom en periode der man gjenkjenner det onde i ens egoistiske natur, slik at den vil være i stand til å hate sin natur og gi helt opp. Hele vår sosiale evolusjon har bare vært for å stige til det neste nivået, til total gjensidig sammenkobling mellom alle mennesker, hvor den øvre verden og dets plan kan føles, hvilket betyr å nå Skaperens nivå.

Utviklingen av kommunikasjon i sosiale media framskynder prosessen og fører oss til den gjenkjennelse av hvor vitalt det er å føle hverandre dirkete, uten anstrengelse, som en kropp.

Bevissthet Kontroll

thumbs_laitman_232_02 (1)I nyhetene (aeon): “Internettet har framsatt subtile former for påvirkning som kan vippe valgresultater og manipulere alt vi sier, tenker og gjør…”

“For eksempel brukes det korte meldinger som forteller oss hva vi skal gjøre, disse dukker opp i et kort øyeblikk og vi er ubevisste på dem.”

“Guidet av sosial vitenskap, lærer markedsførere fort hvordan man skal spille på folks usikkerhet, svakheter, ubevisste frykt, aggressive følelser og seksuelle begjær for å endre tankesettet, følelser og oppførsel uten noen form for bevissthet om at de blir manipulert.”

“Avslappende musikk i supermarkeder får oss til å bevege oss saktere og kjøpe flere produkter”

“De fleste meningsløse tanker og følelser er valgt av eksperter innen markedsføring, mote og underholdning.”

“For å forstå hvordan de nye former for tankekontroll virker, må vi begynne å se på søkemotoren – spesielt en: den største og beste av dem, nemlig Google. Googles søkemotor er så bra og populær at firmanavnet vanligvis brukes som et verb i språk verden over. Å Google noe, er å sjekke ut noe på Googles søkemotor, og det er, faktisk, slik de fleste databrukere over hele verden får mesteparten av informasjonen sin om nesten alt i dag. De Googler det. Google har blitt hovedåren til nesten all kunnskap, hovedsaklig fordi søkemotoren er så god at den gir oss nøyaktig den informasjonen vi ser etter, nesten med en gang og nesten alltid først i lista som vises etter at vi har gjennomført søket – listen over “søkeresultater.” “

“Den sorterte lista er faktisk så god at rundt 50 prosent av våre klikk, klikkes på de to øverste elementene og mer en 90 prosent av våre klikk går på de 10 første elementene som står oppført på den første resultatsiden; noen få mennesker ser på andre resultatsider, selv om de finnes i tusentalls, hvilket betyr at de sannsynligvis inneholder mye god informasjon. Google bestemmer hvem av de milliarder av websider som skal inkluderes i vårt søkeresultat og de bestemmer også hvordan man rangerer dem. Hvordan de bestemmer slike ting er en mørk, mørk hemmelighet – en av de best bevarte hemmeligheter i verden, som formelen på Coca-cola.”

Min kommentar: Dette er ikke den eneste metoden brukt for å manipulere oss. Men hva har det å si? Tross alt, ifølge kabbala har vi ingen frihet bortsett fra det å lengte etter hverandre. Se vilkårene for fri vilje. Så vi må se hvor mye en person er i stand til og hvordan han, gjennom å bruke kabbalas visdom, blir helt fri.

Vi er ikke like…

I nyhetene fra (SienceNow): “For å teste innflytelsen fra likemenn anvendte Sinan Aral og Dylan Walker, økonomer fra New Yorks Universitetet Stern School for Business en facebook applikasjon som lot brukere anbefale filmer…

“(Resultat): Realiteten synes å falle ett sted mellom innflytelse og mottakelighet. Begge er viktige, men smitte-effekten avhenger av personlige karaktertrekk hos folket, melder teamet. For eksempel var personer over 30 mer innflytelsesrike enn under 30 og folk på samme alder har mest innflytelse over hverandre. Kvinner har en tendens til å påvirke menn mer enn de påvirker hverandre. Men det som overrasket mest var at innflytelse og mottakelighet nesten aldri forekom  i samme person. I Facebook nettverket finnes det bare trendsettere og tilhengere.”

Min Kommentar: Vi er alle forkjellige og det er derfor det ikke kan bli likhet; den kan kun være relativ, når alle får hva han eller hun ønsker seg. Utdelelingen av fruktene fra det kollektive arbeidet vil bli realisert av samfunnet med kjærlighet for alle. Kun da vil ingen føle seg berøvet, kontrollert eller utnyttet.

Ett liv og en felles bønn for alle

Gruppens sentrum er det punktet der vi frigjøres fra alle knusingens fragmenter og kun ønsker å konsentrere oss om våre gnister og knytte dem sammen med hverandre. Og jo mer vi forsøker å forène gnistene, jo høyere stiger vi på den spirituelle stigen.

Grunnet denne innsatsen avdekker vi en ny dybde av ønsket i oss og et større lys blir avdekket i gnistenes samhold. Forbindelsen av gnister er «Reshimo de Itlabshut» og dybden av ønsket som vi ønsker å forbinde oss over, er «Reshimo de Aviut» – og slik begynner vi å forbinde oss i vårt første felles spirituelle «Partzuf» der vi vil fornemme èn sjel.

For første gang fornemmer vi oss selv i den helhetlige virkeligheten der vi alle er forbundet med hverandre og inni den vil vi fornemme spirituelt liv – èn for alle. Som man sier: «Det finnes ingen annen enn skaperen», èn for alle: èn tanke, ett lys, et forènt system. Vi vil føle at vi lever innenfor den øvre kraften.

Da kommer vi til å gjenkjenne det mer og mer, skjelne flere trekk i det, ulike holdninger mot oss i forhold til størrelsen av Partzuf. Men det aller første punktet vi må starte fra, er samholdspunktet vårt, som kalles gruppens sentrum. Det består av to elementer: Det første er å overvinne vår egoisme, Reshimo de Aviut og det andre er vårt ønske om å forène oss gjennom gnistene våre, som avgjør Reshimo de Itlabshut.

Dersom jeg innsetter dem riktig i forhold til hverandre, kalles det tro over fornuft. Alt samles til èn virkelighet, til en eneste tilstand. Tro er de sammenknyttede gnistene og kunnskap er styrken av det egoistiske ønsket, som vi ønsker å bygge vår forbindelse over.

Det betyr ingenting om vi ikke klarer å nå det ønskede og forbinde oss i gruppens sentrum. Hovedsaken er hvor mye innsats vi har gjort for det. Den vellykkede tilstanden avhenger av innsatsgraden.

Vi lykkes aldri direkte gjennom våre handlinger, men tiltrekker bare lyset over oss, slik at skaperen fullfører arbeidet for oss! «En fange kan tross alt ikke frigjøre seg selv fra fengselet»; alt skjer takket være hjelp ovenfra , gjennom bønnen og bønnesvaret.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 24/5/12, «Talk about the Workshop»

Enveiskommunikasjon med verden

Spørsmål: Informasjonen som legges ut å internett kontrolleres av en liten gruppe mennesker. Hvordan skal vi klare å heve dem eller unngå dem når det gjelder spredningen av kunnskap om læren om kabbala?

Svar: Vi jobber for tiden med å bygge opp en portal der vi ønsker å publisere materiale som har fokus på framtiden til menneskeheten. Vi ønsker å uttrykke vår seriøse bekymring for verdens skjebne uten at dette gjøres på en hysterisk måte.

Det vil være en meget respektabel portal som vil konsentrere seg om endringene i verden, det som faktisk skjer og alle utfallene av krisen som omslutter oss. Vi vil gi vår egen forklaring på hvorfor dette skjer. Denne portalen eies av oss, og ingen kan gjøre noe med den.

Vi bryr oss ikke om hva som skjer på nettet ellers. Vi har ingen planer om å kontrollere det eller om å blande oss inn i det som skjer der. Vi bør ikke komme i kontakt med de andre gruppene som bruker internett, eller det som de gjør innenfor sitt marked i det hele tatt.

Vi må være et forbilde i verden når det gjelder problemstillinger i forhold til vår felles framtid, og i dette henseende er det ingen som har samme budskap som oss. Det er tross alt ingen andre som har en klar, korrekt og autentisk kunnskap om verdens framtid: Hvordan skal vi komme oss ut av krisene innen utdannelse, familierelasjoner, økonomi og så videre?

I realiteten er det bare én årsak til alle disse problemene: Mangelen på samhold mellom menneskene. På grunn av dette blir problemene bare verre. Vi må gradvis gi verden en innføring i denne kunnskapen, ikke alt på en gang, ved hjelp av vitenskapelig forskning innenfor ulike områder knyttet til forklaringer innen læren om kabbala. Dette må skje på en logisk, seriøs og forretningsmessig måte.

Vi må ikke en gang tenke på å ta del i ulike diskusjoner som foregår på internett og som blir kontrollert av ulike organisasjoner. Dette angår ikke oss.

Mitt råd er som følger: Ikke ta del i diskusjoner med verden, siden det ikke er noen å diskutere med der. Vi må behandle verden på en ensidig måte: fylle den med vår kunnskap på en måte som gjør at den blir plukket opp, men ikke motta noen tilsvar – ingen!

Menneskene vet tross alt ikke hva de skal si: Deres mening endrer seg hele tiden og det er ikke verdt å blande seg med dem i det hele tatt. Oppfør deg slik du ville gjort med små barn, kun ensidig. Vi må gi dem vår vitenskap, men ikke ta imot deres kunnskap da den ikke har noe autentisk i seg. De vet ikke selv hva som skjer med dem.

Med hensyn til internett, er dette helt klart. Vi må forstå at dette er en mekanisme av løgner som blir brukt av ulike grupper som har interesse av at det utvikler seg, det vil si styresmaktene, intelligente krefter og markedsføringsinteresser. Alle sosiale og informative nettverk blir kontrollert og brukt av byråer som studerer oss for å kunne utnytte denne informasjonen på en mer sofistikert måte på sikt.

I det øyeblikket internett ble en realitet, visste alle de interesserte partene med det samme hva de skulle gjøre med det, alle fra KGB til FBI og andre: samle informasjon om hver og en av oss, og om oss alle samlet sett. Det er slik internett og dette kontrollsystemet er. Vi må ikke involvere oss i dette, så vi lar dem bare gjøre det de ønsker.

Det vil uansett bli avdekket at internett kun er et nettverk av spioner på et generelt og personlig nivå. Så godt som alle blir spionert på, og ingen har hemmeligheter lenger. Det er ikke vanskelig å finne ut av dette siden vi alle er på nett. Det er registre som lagrer det du handler, hvem du skriver til, hva du tar imot, hva du er interessert i og hvilke nettsider du besøker. Spesielle systemer sjekker og systematiserer disse dataene, og dette er hva jobben til store informasjonsnettverk som er aktive på internett består av.

Jeg mottok forresten en vits om dette temaet:

Brev fra et selskap som jobber med rabattkort:

Kjære herr Jones,

Vi har lagt merke til at du ikke har kjøpt kondomer hos SpiffyMart på en stund (forrige gang var for åtte uker siden). Du kjøper heller ikke hygieneprodukter for kvinner lenger, men du kjøper i stedet mer frossenpizza og ferdigmiddager.

Dette viser oss at frøken Sanders har forlatt deg. (Dette er kanskje til det beste, siden hun pleide å kjøpe skikkelig billig sjampo som helt klart ikke gjorde henne mer tiltrekkende).

Postkontorets database bekrefter at hun har endret sin adresse. Vi ber deg om å ta imot vår kondolanse. Vi har en mistanke om at denne hete pornovideoen vil hjelpe deg med å takle det stresset som dette medfører.

Om du føler deg ensom, kan du gjerne ta en titt i vår katalog. Dersom du kjøper videoer med det samme, vil du få en video gratis!

Med vennlig hilsen

Salgssjefen

PS: Husker du den blonde damen som du kjøpte dobbel martini til i baren på O’Dougles? Glem henne! Hun ble smittet av noe for flere måneder siden, og hun er regelmessig kunde hos Acme Apotek. (Hennes hjemme-PC befinner seg på samme nettverk som deg). Du vet aldri hva hun kan smitte deg med. Våre videoer er sikre uansett!

Dette har ingen som helst betydning for oss, la dem bare bruke hverandre. Vi må presentere oss på en mest mulig respektabel måte slik at menneskene vil se at vi er de eneste som sitter på svaret på verdens framtid.

Fra leksjon 4, WE-kongressen 2/4/2011

Et sted som du ikke vil finne på kartet

Den verdensomspennende WE!-kongressen som nylig ble avholdt i New Jersey var den første kongressen der vi endelig følte at det ikke har noen betydning hvor vi befinner oss. Vi følte det samme uansett hvor vi befant oss.

Det er ikke fordi vi på en eller annen måte har lært oss hvordan vi skal gjøre dette, men fordi vi løftet oss over nettet til vårt fysiske, virtuelle samhold og over det virtuelle som knytter oss sammen begynte vi å føle det spirituelle samhørighetsnettet.

Nå fortsetter vi kongressen fra det samme nivået som vi klarte å oppnå. Vi knytter sammen alle vanskelighetene og problemene som ble avdekket på dette nivået. Det finnes ingen oppturer uten vanskeligheter siden det alltid er vanskelig å løfte seg oppover, akkurat som å klatre opp på et fjell. Det er derfor vi nå avdekker ulike problemer, depresjon, forvirring, ulike spørsmål som krever svar og arbeidet oss i mellom som må løfte seg til et kvalitativt nytt nivå.

Det kommer snart en ny, stor kongress i Moskva, og i forkant av denne vil vi gjennomføre to møter med våre grupper i Italia og i Spania. Vi er nødt til å forberede oss til denne kongressen. Hva er ellers poenget med å arrangere den i det hele tatt? Vi må utvikle et stort og kraftfullt ønske, og under den neste kongressen må vi allerede se oss selv for oss på et helt nytt kvalitativt nivå sammenlignet med det forrige.

Det vi oppnådde under kongressen i USA var bra. Den neste kongressen må likevel gi oss følelsen av at vi er på ett sted framfor at vi føler at vi befinner oss på ulike steder. Dette er målet vårt.

Under den forrige kongressen satt vi foran dataskjermene våre, og løftet oss litt over denne virtuelle samhørigheten. Nesten alle følte hvordan hvert eneste verdenshjørne, hver eneste speilkongress, hadde samme de samme følelsene av glede og inspirasjon og de samme tankene. Likevel følte vi at vi befant oss på ulike steder – i Israel, i New Jersey, i Toronto, i Moskva, i Sao-Paulo og andre byer og land, som om vi alle var sammen.

Nå må vi oppnå følelsen av at vi ikke er på ulike steder, men på ett spirituelt sted der vi alle er knyttet sammen. Vi må skru av følelsen ”som om”, den virtuelle illusjonen, og oppnå den tilstanden der vi alle er sammen. Det finnes ingen grenser eller avstander for følelser, og det er dette vi må oppnå.

Dette er målet vårt for den neste kongressen: Vi må helt og holdent ta avstand fra de geografiske stedene og den virtuelle samhørigheten, selv om disse også eksisterer i virkeligheten. Over alt dette vil vi likevel i raskt tempo oppnå følelsen av at vi befinner oss på et spirituelt sted, i stedet for på et fysisk sted. Dette må vi oppnå under den neste kongressen.

Nå må vi jobbe med dette. Om dette er målet vi har satt oss fore, må vi skape et felles ønske, behovet for å oppnå dette målet. Vi må snakke om dette, jobbe mot det og kanskje skrive flere sanger og organisere flere tilstellinger og vennesammenkomster.

Alt må gjøres med dette målet for øye: å være på ett sted, det vil si i ett ønske, siden ”sted” innen spiritualitet betyr ”ønske”. Dette kalles allerede ”én mann med ett hjerte”. Det er dette vi må oppnå og det skjer gradvis, steg for steg, fra den ene kongressen til den neste. Det er dette som er målet.

Fra leksjon 8/4/2011, ”Preface to Ptiha”

Vi må åpne opp døren til morgendagen

Verden går mot en tilstand der den ønsker samhold! Den må samles på grunn av at våre indre ønsker nå avdekkes, på grunn av naturens krav. Det er derfor sinnet vårt begynner å utvikle seg, og vi finner opp ting som hjelper oss til å kunne høre hverandre på avstand. Det er slik vi fant opp radioen for 150 år siden. Dette var kun 150 år siden! Deretter dukket fjernsynet opp for mindre enn 100 år siden og mennesket fant også opp kinoen for å kunne skape en illusjon om bevegelse. For ca. 25 år siden ble internett-fellesskapet en realitet.

Alt dette er et resultat av vårt ønske som utvikler seg, og som krever en større grad av helhet og samhold mellom oss. Dette ønsket blir større og større, og vi kan ikke stanse det. Det krever en konstant, evig og universell samhørighet, 24 timer i døgnet, over hele verden.

For 200 år siden, når mennesket reiste et sted og deretter kom tilbake en måneds tid senere, ville han ikke motta noe informasjon om hva som skjedde hjemme mens han var borte. I dag er dette umulig. Det er også slik at bøker forsvinner mer og mer. Det tar for lang til å skrive, trykke og sende dem, og ikke minst å lese dem… Aviser, nyheter, alt vil skje i lysets hastighet, like raskt som elektriske koblinger. Alt dette skjer på grunn av vårt behov for å bli korrigert!

Vi oppdager mer og mer at vår natur er ett eneste, helhetlig system som tvinger oss til å knytte oss sammen. Det som skjer ett sted blir umiddelbart tatt opp og utviklet videre et annet sted, og det er som om alt rundt oss begynner å ta fyr. Hvem er det som kaster denne fyrstikken som setter fyr på hele verden? Ingen! Dette skjer fordi vi er knyttet til hverandre gjennom våre indre ønsker.

Om du sammenligner begynnelsen av dette året med slutten, vil du se at alle deler av hele verden vil være fullstendig knyttet til hverandre. Vi må tross alt utvikle oss mot en generell korreksjon, bli som én mann med ett hjerte, oppnå den tilstanden der vi alle er i den uendelige virkeligheten og avdekke den ene samholdskraften som finnes mellom oss.

Det er derfor vi må videreutvikle vårt kabbalistiske fjernsyn og våre internettressurser slik at de kan bli så interaktive og oppdaterte som mulig. Direktesendinger må finne sted hele døgnet, og mennesker må ringe hverandre over hele verden og på alle mulige språk slik at ingen skal føle avstand eller forskjeller mellom hverandre. Dette må skje direkte, og ikke bli tatt opp på forhånd eller tatt fram fra et arkiv. På den måten vil ikke informasjonen bli ansett som ”død”, men alle vil føle at den er levende! Ditt ønske lever i nåtiden, og oppfatter ikke lenger det du gjorde i går. Det har endret seg, mens du prøver å selge noe som allerede er dødt.

Menneskene vil føle dette så akutt at de ikke vil klare å se filmer lenger! Du vil føle at du ikke lar deg imponere av filmer som du tidligere likte eller som fikk deg til å gråte. Du vil se at dette ikke påvirker deg siden det var filmet flere måneder i forveien, og derfor er det ikke lenger levende! Alt må skje i dette sekund. Jeg gir deg mine følelser, mens den eksterne formen som hjelper oss til å knytte oss sammen virtuelt kun er et verktøy for å oppnå det indre samholdet fra hjerte til hjerte! Om vi kan gjøre ting på denne måten, vil vi lykkes med å spre vitenskapen om kabbala!

Det er det hele verden lengter etter. Den vet ikke om det ennå, men det er bare dette den ønsker. Et menneske som forstår dette og som vet hvordan det skal fortelle verden de riktige tingene ut fra sitt hjerte, som forteller verden om det som den streber etter og gjør dette på en måte som ikke bare er aktuell i dag, men også til en viss grad i morgen – det mennesket åpner opp døren til morgendagen!

Fra leksjon ”The Weekly Torah Portion” 10/02/2011

En motivasjon for å fødes tidligere

Spørsmål: Baal HaSulam skriver at før man begynner å studere kabbala, må man forstå hva det er. Hvordan kan alle lære seg det kabbalistiske språket om det er så komplisert?

Svar: For å forstå hva læren om kabbala er, må man tilegne seg et filter slik at man skal kunne løfte seg over sin egen egoisme og få oppleve spirituelle handlinger. Da vil du være i stand til å forstå en kabbalistisk lærer og lære hva du må gjøre videre fra han. Du vil forstå og være i stand til å bekrefte alt han forteller deg i praksis, her og nå, slik det gjøres med vanlige studenter i vår verden.

Hvordan skal jeg kunne forklare noe som helst for deg før du fødes inn i den spirituelle virkeligheten? Det blir som å fortelle et ufødt barn som fremdeles befinner seg i mors mage om denne verden. Slik snakker kabbalister til oss fra en annen virkelighet. Vi lever i denne verden, innenfor dens sfære, akkurat som i en boble, mens vi blir fortalt hva som skjer utenfor oss.

Derfor virker de kabbalistiske tekstene kun som ”mirakuløse hjelpemidler” (Segula). Artiklene er skrevet for nybegynnere, men The Study of the Ten Sefirot er skrevet for de som har blitt født inn i den spirituelle virkeligheten, som allerede er ”spirituelle babyer” som man kan fortelle om den øvre virkeligheten. Takket være dette vil de utvikle seg, og begynne å granske den nye virkeligheten som de er født inn i.

For de som fremdeles befinner seg inni mors mage, er det kun et stimuli, en motivasjon til å bli født så snart som mulig.

Fra del fire av Morgenleksjonen 14/02/2011, ”The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

Internett som utviklingsakselerator

Spørsmål: Selv om internett forenkler kontakten mellom mennesker, bruker vi fremdeles dets infrastruktur ut i fra våre egne egoistiske interesser. Hvordan kan vi endre dette og bruke det samme systemet for å kunne gi?

Svar: Dette kan kun gjøres om vi blir kjent med vår ondskap. I mellomtiden bruker vi internett slik egoismen dikterer oss. Dette presser oss ned i virkelig skitt: Se hvor mye sex, pornografi, vold og løgner internett er fylt med. På den andre siden er det like mange barnsligheter og rosa drømmer der. Dette åpner de voksnes verden for unge mennesker, og viser oss alle livets mørke sider på et generelt plan.

Jeg mener at internett tjener som en stor og mektig akselerator i den menneskelig utviklingen.

Fra TV-programmet ”Ask the Kabbalist” 20/01/2011