Inlägg i kategori 'Uncathegorized'

Hva er rettferdighet i praksis?

Spørsmål: I dag snakker alle om rettferdighet; alle er på let etter den i rettferdig krigføring, en rettferdig rettergang. Hva er rettferdighet i praksis?

Svar: Det er når alle føler seg vel, absolutt alle!

Det vil si at man ikke burde regne med seg selv her, men snarere akseptere alle og skape forhold som er slik at de blir godtatt av alle.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 3/7/22

Når det ikke er krig inne i oss

Når vi ser verden foran oss i all sin skjønnhet, da ser vi den ikke som den virkelig er, men bare slik den er inne i oss. Dette betyr at vi har et slags foto kamera bak i hjernen som tar bilde av alt vi ser, ikke av det som er utenfor oss. (Baal HaSulam, Introduksjon til Boken Zohar)

Spørsmål: Hvordan kan jeg forene fientligheten som finner sted like ved meg med forståelsen av at dette er en realitet som er inne i meg. Har du et råd å gi her?

Svar: Nei, jeg kan ikke si noe om dette til en person som ikke er forberedt på det. Til den som er forberedt, det kommer da an på i hvilken grad han er forberedt, kan jeg minne om at alt som skjer ute er en kopi av det som skjer inne i oss. Om vi korrigerer våre egenskaper ser vi ikke krigen der ute, for det er ikke krig inne i oss.

Spørsmål: Det finnes en lignelse: Soldater gikk en dag inn i en taverne der Hasidim satt, og en av soldatene reiste sverdet sitt over den vise. Han fortsatte å snakke uten å ense soldaten, og soldaten gikk der fra. Det vil si at den vise hadde en svært sterk tro. Er dette eventyr, eller kan det skje i virkeligheten?

Svar: Kanskje, om en person er så forenet med den øvre kraft at hans holdning til den direkte og øyeblikkelig forandrer verden. Han gjorde ikke forsøk på å forsvare seg fordi han visste at det bare var et bilde. En slik tilstand kan oppnås.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 3/1/22

https://laitman.com/2022/04/when-there-is-no-war-within-us/#gsc.tab=0

Den egentlige grunnen til konflikt

Uenighet er nødvendig. Det er først når vi har en anledning til å gjøre en innsats, nettopp i en konflikt, og reise oss over uenighetene, ikke ødelegge dem der de prøver å drepe fienden i vår verden, å knekke ham. Da kan vi gjøre hverandre hele.

Å gjøre noe helt blir alltid uttrykt i en tilstand der vi vil gi til hverandre, vi føler at vi vil bli mer som Skaperen der mellom de kjempende partene, som er Hans skapninger. Bare på denne måten kan vi oppnå virkelig fullkommenhet, det vil si fred.

Derfor vekker Skaperen alle kriger og problemer for å gi oss muligheten til å rette dem opp. En gjensidig helingsprosess kan etablere fred mellom oss fordi Skaperen vil manifestere seg mellom alle. Dette vil være enden på alle kriger i verden.

Før dette skjer vil kriger og konflikter ikke ta slutt, og vi må lære oss hvordan vi får kontakt med midten i oss for at fred kan skapes oppe og nede.

Vanligvis er problemet at ingen av partene med sin egoisme kan finne den egentlige grunnen til konflikten, nemlig at man ikke kan avdekke skaperkraften. Når vi vet at alle konflikter er der for at vi skal ønske å finne muligheter og evner til nettopp å avdekke denne høye kraften, da handler vi allerede i riktig retning. Stadig nye konflikter vil komme opp, og de vil føre oss mer og mer rett og presist i retning av å finne den skapende kraft.

Fra the Daily Kabbalah Lesson 3/11/22, “Winning the War (against the evil inclination)”

Krig er en stor avklaring

Krig er en stor avklaring arrangert fra oven, på alle nivåer. Alle fokuserer de på ett mål: Å finne sannheten. Det vil si å samle alle opponerende krefter fra begge sider, gradvis bringe dem nærmere hverandre, føre dem mot samme retning og bringe alt tilbake til opphavet – Skaperen. Den viktigste i krigen er Skaperen.

Det kommer an på Kabbalistene i hvilken grad den fysiske krigen vil bli en åndelig krig. Hensikten vil da bli at krigen ikke ender halvveis med ødeleggelse av det onde, men vil bringe det til å undertrykke alle egoistiske ønsker og transformere dem til gode ønsker.

Å vinne krigen betyr ikke at en egoistisk kraft vinner over den andre, men heller at alle bøyer seg for den kraften som er høyere, kjærligheten og det å gi. Slutten på krig er ikke bare forsoningen mellom to kjempende parter, men den forener også alle verdens innbyggere, og til slutt blir dette til forening med Skaperen. Dette er det som vil være en sann seier.

Fra den daglige Kabbalah timen 3.08. 2022, “Winning the War (Against the Evil Inclination)”

Hvordan kan vi forhindre at kjærligheten avkjøles?

Spørsmål: Anna skriver: «Min mann og jeg har vært gift i tre år, og følelsene bare vokser. Likevel kan jeg ikke slippe tankene på at dette bare er foreløpig, at alt dette kan gå over. Hvordan kan jeg det?»

Svar: Om dere deler disse følelsene mellom dere, da vil selve frykten for at de skal gå over  gjøre at de fortsetter.

Det er viktig at dere kan studere deres natur i fellesskap, du og han, og på dem måten hjelpe hverandre til å manifestere den egoistiske naturen og reise dere over den sammen. Dere må forstå at denne egoismen er mot dere, og når dere sammen skaper stadig flere bånd imellom dere, da kan dere reise dere opp over den. Denne naturen vil ikke forsvinne, den vil stadig vokse og tvinge dere til å vokse på samme måte.

Spørsmål: Så selve frykten er dermed bra? Burde vi alltid være redde for at forholdet plutselig skal forandre seg?

Svar: Ja. Frykt, beven og engstelse for at vi vil falle fra vår gode holdning til hverandre garanterer for at vi vil holde oss til den.

Spørsmål: Ditt råd er altså å ikke ødelegge denne angsten?

Svar: Nei. Det heter «Ira» på hebraisk, det er ikke angst,  mer frykt, en spesiell bekymring, bekymringen for å beholde gode relasjoner.

Spørsmål: Betyr dette at man kommer nærmere sann kjærlighet oss imellom?

Svar: Ja. Det er som om de klatrer opp på et fjell. Egoismen vokser hele tiden og blir mer raffinert og skarpere. Dette felles arbeidet som løfter dem og bringer dem enda tettere sammen.

Spørsmål: Hva er å finne på toppen?

Svar: På toppen begynner spirituell tilnærming, det vil skape en høyere samhørighet mellom dem, faktisk er den supra-egoistisk. De vil begynne å forbinde seg med hverandre på en måte at de vil forstå hverandre på en indre måte, uten ord, bare med tanker i stedet, de vil flettes sammen.

Spørsmål: Er dette den høyeste form for forbindelse?

Svar: Ja. Akkurat som slanger i en grop kan flettes sammen. De flettes sammen, ikke selvisk, men i en gjensidig god holdning til hverandre.

Kommentar: Du sammenlignet det med slanger, og da ble det med en gang litt ubehagelig.

Mitt svar: Hvorfor det? Dette er svært relevant og direkte.

Spørsmål: Er disse slangene inne i oss?

Svar: Det er takket være vår store, lumske egoisme at vi kan prøve å begynne å bruke den riktig og komme nærmere hverandre og pakke os rundt hverandre. På denne måten vil vi reise oss og komme stadig nærmere Skaperen.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/3/22

https://laitman.com/2022/03/how-can-we-keep-love-from-cooling-down/

“Vi er fri – fri til å be”

Min nye artikkel på Linkedin “We Are Free – Free to Pray”

Selv i de verste tider og under de mest ekstreme situasjoner er våre hjerter alltid fri. Vi kan velge hvordan vi relaterer til hva vi enn står oppe i. Nå når det enn en gang er krig i Europa kan vi velge samhold. Når alt kommer til alt er krig ikke mer enn den mest ekstreme tilstand av uenighet. Motgiften mot krig er derfor samhold, og det kan vi oppnå om vi ber om det – alle rundt i hele verden.

En bønn er en målrettet anmodning som kommer fra dypt i hjertet om hjelp i en smertefull situasjon. Ingenting kan stoppe oss i å be om enhet og kjærlighet i en tilstand av separasjon og fientlighet. Vi har alltid frihet til å be.

En krig er vunnet med ånd, ikke med våpen. Derfor må vi reise vår ånd over vår bedrøvelige fysiske situasjon og be om styrke til å forene våre hjerter over uenighet, atskillelse og fientlighet.

Om menneskeheten kommer sammen rundt krigen i Europa og ber om at den må stoppe, at motpartene må finne styrke til å løse sine uenigheter fredelig, da kan ingen uvilje være i stand til å motstå det. En samlet menneskehet kan slukke krigens flammer rundt i hele verden. Denne krigen er mot oss, mot oss alle. Det er vår skyldighet, hver og en av oss har plikt til å be fra dypet av våre hjerter at fiendene vil legge ned sine våpen.

Alt som skjer, det skjer for at menneskeheten skal samles, forene seg. De forferdelige hendelsene som nå utspiller seg må bli til en satsning på global enhet. Dette kan imidlertid bare lykkes om vi ikke skulker unna plikten vi har til å reise oss over oss selv og forme et globalt felles ansvar.

Om vi ikke bruker anledningen vi er gitt til å styrke vår enhet rundt hele verden, da er vi også å beskylde for det som skjer, og for det som siden skjer.

Basis for kabbalistisk metodologi

Spørsmål: Hva er et spirituelt kar? Hvordan knuses det? Hvordan kan vi legge bruddstykkene sammen i en tiergruppe?

Svar: La oss si at du hadde et godt forhold til noen, og så kom det til et brudd, dvs dere ble på en måte skilt fra hverandre, dere kan ikke lenger være sammen og dere har ikke lenger den kontakten dere hadde før. Dette er et eksempel på før og etter.

Prøv nå å se hvordan du kan gjenopprette de tidligere båndene over hat, hele veien til kjærlighet. Sånn virker det. Skaperen brøt vår relasjon, separerte oss og skapte avstand mellom oss for at vi skulle prøve å komme over denne avstanden, altså vende tilbake til den tidligere tilstanden av enhet, men 625 ganger sterkere.

Da vil det lille lyset vi en gang hadde bli multiplisert med fem, med fem igjen, og enda en gang med fem. Det blir 125 ganger større enn det lille lyset som hjelper oss nå. Det vil bli til Enhetens lys, Yechidah, som samler og forener oss.

Vi må gå gjennom alle disse stadiene. Det er det ingenting å frykte, det viktigste er prinsippet bak vårt arbeid. Den vanskeligste biten er første stadium. Så vil alt begynne å bevege seg, prinsippet er det samme.

Spørsmål: Eksakt hvor føler vi Skaperens eksistens, at han virkelig finnes, Skaperens hånd, når skjer det?

Svar: Dette føles i en persons hjerte som har et reelt ønske om å ha en hjertefølt kontakt med sin venn, med sin gruppe.

Fra den internasjonale kongressen “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us  Lesson 7

Stedet der vi forener oss med Skaperen

Spørsmål: Når det er Skaperen som tilintetgjør vår egoisme , da er det en svært smertefull tilstand. Hvordan kan vi oppnå evnen til å annullere vår egoisme selv? Er det mulig?

Svar: Det er umulig. Det eneste vi kan gjøre er å be Skaperen om å gjøre det. Vi er skapninger, og et skapt vesen er det som er blitt skapt og kan ikke forandre seg selv, ikke på noen måte.

Å virkelig be Skaperen om å gjøre det som er nødvendig er bare mulig i en gruppe som er i et system som den kan forene seg med Skaperen gjennom.

Vi forstår at om jeg vil samhandle med noen i vår teknologiske tid, må jeg handle ved hjelp av en slags kopling som vil bringe meg i kontakt med det stedet der jeg vil oppnå forbindelse med dem. Det vil si at det trengs et nettverk, en forening, en linje; kunnskap om hvordan man gjør det er nødvendig. Alt dette blir gjort gjennom gruppen.

En del av denne gruppen må vi skape, som Rabash og andre kabbalister sier. Disse prinsippene har vært kjent gjennom flere tusen år. Den andre delen blir skapt ovenfra, av Den Skapende Kraft, i forhold til våre anstrengelser. Dette er felles arbeid i en gruppe der vi begynner å møte Skaperen.

Når vi danner en gruppe og hele tiden prøver å gjøre den bedre, mer sammenflettet, hengiven og forbundet med hverandre og med det vi vil oppnå, da bygger vi oss selv og vår forbindelse med Skaperen, og Han forandrer oss. Det er slik vi handler.

Fra den internasjonale kongressen “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Annulling before the Friends” Lesson 2

Be og spør

Spørsmål: Hvordan kan man anse seg selv som den minste når han føler at han er rettferdig og stolt i forhold til sine venner?

Svar: La ham be og spørre, og vise seg som liten for sine venner, gjennom en handling. Da vil han få anledning til å annullere for Skaperen.

I denne verden har han mulighet til å gjøre alt med gruppen for å være liten. Og han har mulighet til å be, å spørre Skaperen om hjelp til å annullere.

Spørsmål: Når jeg ser noen som større enn meg selv, da kan jeg bøye meg. Burde jeg derfor be om å se venner som store?

Svar: Du må se dem som store. Prøv å se noe helt spesielt i hver av dem.

Fra den internasjonale kongressen “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Annulling before the Friends, Lesson 2

Fra kroppen til sinnet

Min nye artikkel på Linkedin “From the Body to the Mind”

Den nåværende bølgen av Covid gir grunn til mer forvirring enn før. Om eksperter trodde tidligere at massevaksinering var nødvendig for å dempe spredningen av viruset, så er det nå eksperter som tror vi burde slippe alle forsvar siden det nåværende angrepet  vil vende pandemien over til en endemisk sykdom som en vanlig forkjølelse. Jeg vet virkelig ikke hvordan dette vil ende, om det i det hele tatt vil ende. I hvert fall er en ting klar: Våre kvaler vil ikke være over. En ny trussel vil komme som ikke vil virke inn på våre kropper, men på våre sinn.

Først og fremst er hele problemet i våre sinn. Det er våre sinn som er syke, og de gjør våre kropper syke, og resten av verden også. Av denne grunn tror jeg at fremtidige kvaler vil være mer komplekse og mer sofistikerte, mer subtile. De vil ikke angripe kroppene våre, men hjernene. Som et resultat vil vi begynne å tenke annerledes og se ting annerledes.

Sykdommen i våre sinn har å gjøre med vårt forhold til andre. Vi er så grove mot andre at vi ikke kan stoppe selv når vi vet at vi skader oss selv i prosessen. Det finnes en anekdote om en mann som var så sjalu på sin nabo at det tok helt makten over ham. En dag fant mannen en lampe. Når han gned på den kom det ut en ånd som lovet å gi ham hva han måtte ønske, men med ett forbehold: «Hva jeg enn gir deg, gir jeg det dobbelte til naboen din.» Den sjalue mannen tenkte over det en stund og til slutt sa han til ånden: «Ta ut ett av øynene mine.»

Dette er det vi gjør mot oss selv. Våre sinn søker dominans, makt og velstand på andres bekostning. I prosessen ødelegger vi selve kildene til velstand som gjør vår verden verdt å leve i. Vi er blitt så opptatt av å være sterkere enn andre at vi ikke kan slutte med å prøve å ødelegge dem, selv om det kanskje innebærer at vi ødelegger oss selv.

Denne holdningen vil bli målet for det nye viruset som vil smitte oss. Jeg håper det skjer så snart som mulig, men det kan jeg ikke være sikker på. Hva jeg ikke vet er om vi vil begynne å innrømme ødeleggelsen vi har forårsaket våre omgivelser.

Dessverre lærer vi bare gjennom smerte. Bare motgang åpner våre øyne så vi kan se at vi har gått i feil retning.  Om vi bruker intellektet vårt til å lære fortere, vil vi unngå mye av smerten, men det kommer an på hvor villige vi er til å lære. På det nåværende tidspunkt kan jeg dessverre ikke si at vi er i læringsmodus.