Inlägg i kategori 'Uncathegorized'

 En mentalt syk hjerne

Spørsmål: Svært ofte assosierer vi en person med at han er på en eller annen måte. Vi kan for eksempel si at vi har en venn som tenker og ser på ting på en særskilt måte, og plutselig blir han helt annerledes. Egentlig er han utenfra sett som vanlig, men han er ikke helt på plass, hva skjer med ham? Er han mentalt syk? 

Svar: Det er snakk om problemer i hjernen. Vi ser ingen bestemt sykdom, alle er vi jo litt syke. Vår sykdom er at vi forstår og tolker virkeligheten feilaktig på alle nivåer, mineralsk, vegetativt, besjelet eller et på menneskelig nivå.

Vår hjerne er et holografisk system som henger sammen med hele universet, med alle andre hjerner på mineralsk, vegetativt besjelet eller på et menneskelig nivå, om jeg kan si det sånn. Dette gjelder for alle områder som samler og formidler all data, som informasjon, energi og alt som blir produsert utfra det. 

Alle representerer vi ett system, det bare føles for hver og en av oss som en individuell del av det som vi kan forbinde oss med, forsterke og arbeide innenfor.

Hvorfor kalles Kabbalah vitenskapen om å ta imot? Selv om hver av oss befinner seg i periferien av dette felles, globale og holografiske maskineriet som utgjør hele universet, tillater Kabbalah enhver å gå inn i og forstå alt som skjer innenfor det store felles ønske og tanke på alle nivåer.

Hver av oss har enda ikke kommet inn i dette store felles bildet. Alle ser bare sin egen lille del. Derfor ser han det utfra en bestemt vinkel som bryter lyset på en feilaktig måte. I den materielle verden karakteriseres dette som et psykologisk eller et psykiatrisk problem.

Kabbalah finstemmer alle mennesker så de kan gå inn i dette holografiske bildet med et ukjent antall dimensjoner. For enhver person vil det ikke finnes problemer med tid, avstand, hendelser i fortid, nåtid eller fremtid – all bevegelse i dette hologrammet, når han ser det fra forskjellige synsvinkler, fra ulike sider og alt under ett.

Denne tilstanden må vi oppnå. Dette holografiske volumetriske systemet er det autentiske universet.

Spørsmål: Kan en som har mentale forstyrrelser korrigere seg?

Svar: Nei, det kan han ikke fordi han har problemer med å oppfatte realiteten i rett sammenheng, og han er heller ikke i stand til å komme i kontakt med oss. 

Slike mennesker har alltid eksistert, men ettersom menneskeheten kommer stadig nærmere den rette inngangen til universets generelle hologram, blir det lettere for oss å arbeide med dem, og færre mennesker kommer til å ha mentale problemer.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Brain Of A Mentally Ill” 7

Verden speiler en persons indre tilstand

 

pastedGraphic.pngSpørsmål: Det er allment akseptert at alt kommer an på sinnstilstanden. Om jeg for eksempel er i dårlig humør, unngår jeg alt som ikke føles bra, er jeg i godt humør, blomstrer og lyser alt omkring meg.

Ulike begivenheter finner sted i verden, omveltninger og revolusjoner som er der uavhengig av hva jeg føler. Hvordan skal jeg forholde meg til det?

Svar: Problemet er at du ikke opplever verden som deg selv. Det virker som om den eksisterer utenfor deg, er ikke forbundet med deg. Ting skjer i verden uavhengig av deg.

Denne måten å oppleve virkeligheten på er egoistisk, for vi opplever bare det som er av interesse for oss og ikke det som objektivt sett skjer. Vi føler ikke verden som den er. Verden er bare en refleksjon av min tilstand, ingenting mer. Ingenting mer! Det kommer an på hvordan jeg føler meg. Dette er min verden. Om jeg forandret meg, da ville jeg føle både meg selv og verden annerledes. Den er min refleksjon, om jeg forandrer meg, forandrer verden seg.

Fra KabTV’s “I Got a Call. I am Surrounded by Freaks” 5/30/11

 

 

Internett eller sanselig kontakt?

Å erstatte teknologisk kontakt med en sanselig hører fortiden til.Ingen kan koble oss fra hverandre. Alle våre systemer har utviklet seg til en slik tilstand at hvis et land slår av noe, lider hele verden. Det kommer til å bli umulig å koble seg fra helheten, det generelle systemet vil dominere oss fullstendig. Det vil skje både på det kosmiske nivå og på det jordiske, og det vil ha innflytelse på tusenvis av forskjellige livsveier.

Plutselig vil du se at du er koblet sammen med absolutt alle folk på jorden. Det du gjør har innflytelse på dem. Du vil så gjerne være sammen med dem, men overalt møter du bare tomhet.

På dette punktet vil menneskeheten begynne å forstå at forening mellom oss er nødvendig. Vi vil begynne å forstå en annen verden som vil vårt beste. Det kan realiseres gjennom vår gode kontakt med hverandre, ikke bare ved å sende hverandre smilefjes frem og tilbake.

Når vi begynner å kontakte hverandre gjennom følelsene, da vil vi forstå at vi kan finne kilden til vår lykke i dem og at vi ikke kan tilfredsstilles uten andre. Jeg vil se etter andre menneskers karakter, deres håp og ønsker, folk som ønsker å være sammen og bli oppfylt av det. Da vil internettet ikke lenger kunne være under kontroll av ulike forretningsfolk som prøver å gjøre penger på det. Vi vil ikke la dem manipulere oss.

Det vil komme til virtuell revolusjon på internettet. Vi vil kaste av oss åket til de store media-magnatene som hersker der på en så snikende måte at vi ikke en gang merker hva de gjør med oss. Med tiden vil Google, Wikipedia og flere andre svære selskaper bli gjort om.


Fra KabTV’s “I Got a Call. What Is Technology?” 2/27/11

 

 “Hvorfor har vi naturkatastrofer?” (Quora)

Michael Laitman,  Quora: Why do we have to have natural disasters?

Vi mottar kraftige slag fra naturen i første hånd for å riste oss ut av den tilstanden vi lever i. Denne tilstanden er i samsvar med et egoistisk paradigme – med utnyttelse, manipulering og hat. Dette preger våre relasjoner – helt til vi begynner å forene oss positivt. Det er beskrevet med ordene «som ett menneske med ett hjerte», det vil si ett velsmurt og tvers igjennom integrert system.

Med andre ord, om vi delte et harmonisk og balansert forhold til hverandre på menneskelig nivå, da ville denne balansen på vårt nivå gjenspeile seg i naturen, og vi ville oppleve naturen harmonisk og fredelig og naturkatastrofer som vi kaller det, ville høre fortiden til.

Vi gjør klokt i å legge merke til hvilke tilstander som kommer ut av slike ulykker i fremtiden. Disse katastrofene kommer for å riste oss ut av vår nåværende drømmeaktige tilstand av egoistiske holdninger til hverandre. De vekker oss opp til en motsatt verden, den er fredelig.

Egentlig lever vi i en god verden, det er bare menneskene som har en negativ innflytelse i form av egoistiske holdninger til hverandre. Tiden nærmer seg da vi våkner til et behov for å stanse dette egoistiske synet vi har på hverandre. Alle prioriterer vi egen fordel på andres bekostning. Vi vil heller relatere tålmodig til hverandre med positive, gode og omsorgsfulle holdninger.

Om vi gjør enn sånn forandring, vil vi bli vitne til et godt liv, slik vi aldri før har opplevd. Derfor bør vi prøve å nå frem til slike relasjoner så raskt som mulig.

pastedGraphic_1.png

Basert på en video “Why Do We Receive Major Blows from Nature?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

https://laitman.com/2023/05/why-do-we-have-to-have-natural-disasters-quora/#gsc.tab=0 

Forbindelse mellom kvinner

Kommentar: Tidligere gjorde du det tydelig at bare menn kunne forbinde seg med hverandre. Nå er det i ferd med å bli like forhold for både menn og for kvinner.

Mitt svar: Ja, kvinner kommer frem i økende grad og de begynner å ta aktivt del i alle livets områder.

Før fødte kvinner barn, laget mat gjorde rent og tjente alt og alle. Selv om hun ble behandlet med stor respekt, var det aldri spørsmål om åndelig arbeid. Til og med i helligdommer var det ikke plass for dem. Dette ble det for bare 100 til 200 år siden. 

I dag er alt likeverdig. Verden beveger seg mot at kvinner faktisk blir likeverdige med mannen i alle samfunn. Dette skjer ikke bare fordi vi er så gode, men fordi dette er veien til global korreksjon. Det er ingen tvil om at det kvinnelige blir stadig mer effektivt og nødvendig i vårt felles arbeid.

Det er grunnen til at jeg gir kvinnene stor oppmerksomhet. De representerer seriøse ønsker, seriøse krefter og øver press på mennene og hele verden.

Var det mulig for 200 år siden at en kvinne engasjerte seg i politikk? I dag er der kvinner i topp-posisjoner i mange land.

Dette er en global tendens fordi verden går fremover. Egoismen kommer frem. Kvinnen representerer egoismen, ønsket om å få. Det er grunnen til at hun krever mer og blir mer selvstendig.

Det finnes mye å respektere kvinner for. De er utholdende, svært seriøse og nøyaktige. Det finnes en viss begrensning i deres korreksjoner, ikke på grunn av deres begrensning, men på grunn av den naturlige opp delingen i to kjønn. 

Derfor anser jeg kvinners forbindelse med hverandre for å være en svært stor og seriøs sak.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Women’s Congress” 1/9/13

 

Fri!

Kommentar: Sufi mystikeren Mansur Al-Hallaj ble en gang spurt: «Hvordan kan man bli fri fra sine bindinger?» Mansur gikk bort til nærmeste søyle i tempelet, tok tak i den og ropte: «Hjelp! Redd meg! Få meg løs fra søylen!»

Så spurte han: «Hva tror dere, er det jeg som holder meg fast i søylen eller søylen som holder meg?» Svaret deres var: «Selvsagt er det du selv som holder fast i søylen.» Så sa Mansur: «Det er det samme med alle bindinger dere har. De er deres lenker, men de binder dere ikke, det er dere selv som klynger dere til dem. Slipp dem, og dere er med en gang frie.

Mitt svar: Det er svært vanskelig! Å slippe dem betyr å kvitte seg med egoismen. Det handler ikke om en liten binding, men om hele vår natur som legger oss i lenker.

Kommentar: Alle «lenker» og «søyler» vi holder oss fast i er bare egoisme som tiltrekker oss og holder oss fanget. Jeg trodde det var mulig å snakke om hvordan jeg kan komme løs fra enhver binding og bli fri.

Mitt svar: Kall det gjerne bindinger, men faktisk er det hele vår natur.

Spørsmål: Det viser seg altså at vi ikke kan bli frie?

Svar: Vi kan frigjøre oss, men ikke på egen hånd.

Spørsmål: Betyr det at vi ikke kan skyve oss bort fra denne søylen og gå vekk fra den, fra vårt ego?

Svar: Nei! Det har vi ingen mulighet for!

Spørsmål: Hvordan kan vi da komme oss løs? Hvordan kan vi løsrive oss fra denne søylen, fra alle våre bindinger?

Svar: Bare med hjelp av en høyere kraft, den som skapte oss så egoistiske og smidde oss med lenker til denne søylen. Bare om vi klarer å tigge denne øvre kraften, overbevise den, til og med tvinge den til å slippe oss løs, da håper vi den hjelper.

Spørsmål: Hva mener du med ordet «søyle»?

Svar: Det er egoismen som binder oss til det som virker lystbetont for oss.

Spørsmål: Er det denne verdens ønsker? Er det alle våre bindinger som penger, ære, makt og alt det andre?

Svar: Absolutt alt.

Spørsmål: Betyr det at vi selv ikke kan løse oss fra dette, at bare en høyere makt kan hjelpe oss?

Svar: Ja.

Spørsmål: Hva er da vår bønn?

Svar: Fri! Bare det.


Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/22/22

Bokstavene i boken Zohar uttrykker samhold

Spørsmål: Uttrykker bokstavene som Zohar behandler typene av samhold oss imellom?

Svar: Selvsagt! Bare samholdet mellom oss! Uten samholdet mellom sjeler ville ikke forfatterne av Zohar være i stand til å tilegne seg noe som helst. Alt blir til i nettverket av samhold mellom oss.

Hva tilegner vi oss? Krefter til å gi. Disse kreftene samlet kalles Skaperen (Bo-Re, kom og se), det avslører vi i samholdet mellom oss, det er egenskapen av å gi og av kjærlighet.

Om vi tilegner oss dette i form av krefter, da er det vårt ønske, et kar der man kan oppdage lyset. Om vi tilegner oss et inntrykk av det, lyset, da er det Skaperen, lyset som blir funnet i et kar, i et ønske. Utenom det finnes ingen ting.

Alt vi leser i Zohar eller i Kabbalistens bøker er bare et menneskes inntrykk av kraften å gi innenfor hans ønsker, i den utstrekning hans egenskaper er ekvivalente med denne kraften. Han forteller oss om sine ønsker, om kraften han har mottatt, om inntrykket han fikk av dette og uttrykket i en slik ytre form.

Det kan uttrykkes i musikk, sanger, vakre ord, eller i Kabbalas språkdrakt, Talmud, eller legender. Egentlig forklarer Kabbalistene for oss det de har tilegnet seg.

Fra del 1 av Daily Kabbalah Lesson 5/26/11The Book of Zohar, “Truma (Donation),” “A Persimmon and a Sedan Chair

Rabash`s Rubicon

Da jeg kom til Rabash, pleide han å skrive noen små interessante notater til seg selv. Han trodde ikke det fantes noen å levere dem til. En menneskelig tilstand som dette er vanskelig å forklare. Han lot ikke studentene sin skrive ned noe som helst.

Så snart jeg begynte å skrive ned noe, sluttet han å snakke. Da sa jeg: «Jeg er student, om jeg ikke skriver, hører jeg ikke. Det må gå fra øre til penn.» Jeg overtalte ham på denne måten.

Vi forklarte for ham at de studerte på denne måten på universitetet: Professoren snakker fra talerstolen, og du sitter og tar notater, for der er tusenvis av bøker, men du trenger nøyaktig det han sier. Da gikk Rabash motvillig med på det.

Langsomt overbeviste jeg ham om at vi trengte en lydopptaker. Det var et like stort problem som den gradvise endringen fra det å være i eksil til å komme til en tilstand av åpenbaring.

Jeg så hvor vanskelig det var for ham å krysse dette Rubicon. Å slippe tilstanden av eksil, når du sitter der i et hjørne alene og studerer Zohar og Kabbalah, og så begynner du å komme ut. Det var vanskelig for ham!

Jeg begynte å lage tegninger, båndopptak, og skreven referater. Gradvis begynte materialet å samles opp, og jeg var absolutt sikker på at jeg ikke gjorde det for meg selv.

Riktignok er det slik at når man utvikler seg, trenger man ikke dette. Ve ser aldri på gammelt materiale. Vi trenger det som kommer, det som hører fremtiden til.

Likevel vil du se hvor mye som åpenbarer seg i fortidens materiale om du ser på det. Men livet er arrangert på en slik måte at hver dag skulle være ny, selv om du kan ta mye med deg fra i går. Slik formes begynnelsen og slutten på veien vi går.

Fra KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/12/10

I motsetning til livets kilde

Dette er grunnen til at Klipot (skall) benevnes som døde, fordi motsetning i form til alle Livs Liv skiller dem fra Ham, og de har ikke noen del i Hans overflod (Baal HaSulam, The study og the ten Sefirot, «Inner Observation,» kapittel 4, del 17).

Det vil si at Skaperens ønske er å gi. Et menneskes ønske er å få. Det er grunnen til at alle mennesker er i absolutt motsetning til Skaperen. De føler Ham ikke og oppfatter ham ikke. Vi er spirituelt døde.

Derfor er også kroppen, som næres av Klipots substans, skilt fra livet og er full av urenhet. Alt dette er fordi ønsket om å bare få og ikke gi er den måten den fungerer på. Den lengter hele tiden etter å ta hele verden inn i sin mage.

Med «kropp» menes ikke selve kroppens substans, men mer vårt ønske, går alltid i retning av å fylle seg selv.

Spørsmål: Det er skrevet at de som gjør ondt i sitt liv kalles døde. Hva betyr det?

Svar: Selv om vår fysiske kropp lever kalles vi likevel døde fordi vi ikke gir, men tar, det vil si at vi har egenskaper som er skaperens motsetning.

 

 

Kvinne i det 21. århundre, del 2.

Hva er forskjellen mellom en manns og en kvinnes lederstil og hvordan kan de begge kombineres?

Om en leder, enten en mann eller en kvinne, ikke vet noe om hensikten og det som kommer til å skje med skapelsen og hvordan man skal lede i retning av det naturen krever av oss, da vil ingenting godt komme ut av det. Først og fremst trenger vi en integral undervisning, og som konsekvens av dette vil kvinner besette flere viktige posisjoner i samfunnet.

Samtiden krever dette. Siden menneskeheten ikke har gått inn i det stadiet som kalles «Den endelige korreksjon» er studiet av visdommen Kabbalah organisert i grupper på ti personer som knytter seg til hverandre, for kort tid siden var dette forbeholdt menn, men så snart denne metoden begynner å spres ut, ved integral undervisning og arbeid i grupper på ti personer, vil kvinner komme i forgrunnen. Dette skjer for å gjenvinne en stor felles sjel, Adam HaRishon (Den første Adam).

Menn blir mer involvert i organiseringen av tier-grupper og av strukturene i samfunnet, mens kvinner vil ta mer lederskap utad. Det er derfor jeg stadig gjentar at spredning av visdommen først og fremst er kvinnenes arbeid.

Kvinnen som alltid var i skyggen, kommer nå i forgrunnen og engasjerer seg nå i rekonstruksjonen av samfunnet. Det er interessant at menn er enige i dette. Naturen lar kvinnen gå frem og ingen protesterer. Dette er et mirakel som ikke har skjedd tidligere i historien. Det er en prosess som har pågått de siste hundre år.

En kvinne har alltid hatt forkjærlighet for lederskap, men tidligere var det bare på liten skala, og aldri utenfor huset. En mann er ikke i stand til å styre et hus, han vet aldri hvor alt er. Hans måte å tenke på er ikke tilpasset slikt arbeid. Kvinnen har alltid hatt ansvar for huset.

Over tid er det kommet en forandring. Dette er en konsekvens av sjelens indre struktur, den nærmer seg gradvis korreksjon. Som resultat av dette passerte lyset ovenfra gjennom følgende Sefirot: Keter, Hochma og så videre helt til Malchut og begynte å nå frem til kvinnen mer og mer. Derfor følte kvinner at de forstår endringene som tar plass i verden bedre, og de er klare for å uttrykke sin mening i viktige saker.

Dette er ikke lenger begrenset til å vite om der er salt og pepper i kjøkkenet. En kvinne er klar for å gi menn råd – til sin mann, til regjerning og parlament – og tilby en løsning. Dette dreier seg ikke lenger om hvordan man koker suppe, men hvordan man former politikk. Alt dette skjer fordi tiden er kommet for det øvre lys til å komme til jorden, og det har bragt med seg opplysning.

Derfor føler en kvinne seg i stand til å arbeide med dette. Hun kan gjenopprette orden i verden bedre enn en mann, fordi hun hører til det siste Sefira: Malchut). Ved å reise et reflekterende lys, samler hun alle Sefirot som finnes foran henne. Derfor er hun i stand til å bestyre dem alle.

Mannen blir i sin spesifikke rolle, og kvinnen vinner makt til å kontrollere alle, som hun gjør det med barna i barnehagen. Hun tar hand om alt.

Ikke alle kan være som Margaret Thatcher eller Golda Meir, men ikke desto mindre har enhver kvinne anlegg for lederskap. Jeg tror at det i vår tid er nødvendig å erstatte menn med kvinner i regjeringer. Vi vet at det blir orden der en kvinne arbeider. Verden trenger ikke en manns eksplosive kraft, men en kvinnes moderate, balanserte lederskap, fritt for alle smålige beregninger som også noen ganger er karakteristisk for kvinner.

En kvinne som kan overveie alt nøye og riktig, og som anser sitt land for å være sitt hjem, viktig og kjært for henne, er i stand til å forsone alle motstridende strømninger og partier, og balansere alt. Bare en kvinne kan gjøre det.

Fra  KabTV’s “Women in the New World” 7/5/20