Inlägg i kategori 'Kabbala disseminasjon'

Indre tilfredshet og ytre behov

Når en person er engasjert i “integral education” (integrert opplæring) skulle han forstå hvorfor han er det.

Den viktigste oppgaven man har er å bringe verden til en integrert tilstand, fordi vi på denne måten løfter den opp til en den øvre kraft, til den øvre hensikt.

Dette er den viktigste forskjellen mellom vår organisasjon og alle andre. Dette poenget er det første og det siste. Det aller første fordi vi begynner vår egen indre forberedelse utfra det. Og det aller siste fordi vi følger med i det selv, og vi ønsker å dyrke det frem i våre lyttere. Derfor er det alltid til stede inne i strømmen av foredrag, diskusjoner, spørsmål og svar og så videre.

Dette er klart rettet mot at studentene blir en eneste helhet, fordi de i denne formen vil forbinde seg med oss og komme i balanse med hele naturen. Dette er den viktigste oppgaven som definerer vår metode og resultatet vi ønsker. Ved å delta i dette vil folk la høy energi passere gjennom seg og de vil føle hvordan den fyller dem. De lever av den.

Spørsmål: Betyr dette at i et vanlig foretak er motivasjonen hovedsakelig finansiell, mens den her er spirituell?

Svar: Det kan ikke være en finansiell motivasjon her. En person skulle motta tilstrekkelig til å ikke føle noen særlige behov. Om hodet hans og hele livet hans er viet til det spirituelle målet, da er det tilstrekkelig for ham å forsørge sin familie med en normal levestandard.

Når han arbeider i et godt team og hans familie ikke legger press på ham med økte krav i noen form, da skulle dette tilfredsstille ham helt, og til og med gi ham en følelse av lykke.

Indre tilfredshet vil fjerne ytre behov.

Fra KabTV’s “Through Time”

Appell til vanlige mennesker

Jeg appellere ikke til mennesker som håndtere makt og penger. Jeg henvender meg til vanlige mennesker, til vanlige borgere med en forklaring på hvilken form for relasjoner vårt samfunn burde komme til, og hvilken type samhold vi burde ha mellom oss så det ikke vil være mer virus,

Dette krever ingen intervensjon fra regjeringer eller finans mennesker, politi, domstoler osv…Det er kun nødvendig for vanlige borgere å forstå hva som kommer dem til nytte.

Verden blir åpenbart for oss som en integral verden, og hvis vi relaterer til denne integrale verden i henhold til dens sanne form, vil vi dra nytte av den. 

Hvis det finnes et system foran meg som jeg ikke kan jobbe med, vil jeg selvfølgelig ikke være i stand til å bruke det riktig. Hvis jeg kjenner til systemet og de kreftene som jobber der, kan jeg også kontrollere det. Hvis ikke innvandrere vi naturens system og ødelegger alt.

Når jeg prøver å se på verden som et integrert system, der alle befinner seg i samhold med hverandre vil jeg plutselig finne ut at min oppfatning av virkeligheten endrer seg. Jeg ser hvordan disse  koblingene er lukket og jeg blir med. Dette lar meg ta del i systemet og føle kreftene som handler der. 

Alt er koblet sammen i ett system, stillestående natur, planter, dyr og mennesker. Hvis vi vil leve godt, må vi ta dette med i betraktningen.

 

Fra den siste del av den Daily Kabbalah Lesson 5/4/20, “Connecting the World in the Last Generation”

 

Er vi glad for at vi lever i denne epoken?

thumbs_laitman_941Spørsmål: Så langt jeg kan forstå, oppstår viktige spirituelle oppdagelser med en viss frekvens. Kan vi si at denne oppstigningen og tørsten etter spirituell informasjon er syklisk?

Svar: Ja, det er forskjellige perioder i menneskelig utvikling som er mer eller mindre intense, etc.

Vi lever i en veldig spesiell tid, hjørnesteinen i en intens periode for menneskehetens utvikling, når all hans tidligere utvikling av systematisert, lagret, sammenkoblet og integrert evolusjon har blitt en fellesnevner – konklusjonen må da bli at verden nå behøver en reversering og forandring fra “å ta i mot” til giverglede. Derfor venter vi nå på et stort seriøst steg i den menneskelige evolusjon!

Vi bør vise takknemlighet til Skaperen for muligheten han har gitt oss; som Baal HaSulam sier “ Jeg er glad at jeg er født i en slik generasjon der det er lov å avdekke sannhetens visdom”

Vi er vitne til stadig større forandringer i dag, fordi vi implementerer det Baal HaSulam og Rabash gjorde klart for oss. Vi er de sjeler som viser vei for alle andre sjeler mot Skaperens sted, vedheft til den øvre kraft, helt til oppstigningen gjennom de 125 nivåer i den øvre verden! Vi legger fundamentet for åpenbaringen av Skaperen.

Vår situasjon er den mest kritiske i menneskes historie, fordi dette er første gangen vi møter slike forandringer. Som en lysstråle i totalt mørke, fjerne og totalt ulike partikler som har blitt knust og spredt i et stort svart rom der den generelle sjelen nå er samlet og begynner å gjenforenes til en helhet!

Det er med stor glede at dette hender med oss, gleden over å være de eneste som blir  belønnet med det! Derfor må vi gjøre en større innsats for å komplementere den eneste skapelsen og sette den sammen.

Fra Kabbala Leksjon på Russisk 1/17/16

En atom eksplosjon av enhet

thumbs_laitman_936Spørsmål: Hvorfor sier du at det er nødvendig å investere all vår energi i forbindelse og samhold mellom mennesker? Jeg har fortsatt ikke sett en person i verden som har gjort dette, og lyktes.

Svar: Å motta god energi og mulighet til å heve seg over følelsen av tid og rom, fremfor all den negative motstand, som om vi svever i luften, er kun mulig på betingelse av at vi begynner å koble oss sammen og forenes.

I en forbindelse mellom to eller flere mennesker vil en plutselig og positiv energi begynne å avdekkes, som er forberedt på å heve de til svært høye nivåer, over materie, da hele vårt problem er at vi kaster bort vår energi på konflikt, konfrontasjon og konkurranse. Hvis vi kan oppnå enhet og kompromiss i denne forbindelsen, vil vi oppdage en enorm energi, som en atombombe.

Hvor stammer en kjernefysisk eksplosjon i prinsipper fra? Det er ganske enkelt tilkobling til en kritisk masse. Du kan se hvilke krefter som frigjøres fra denne forbindelsen, og gjennom forbindelse mellom mennesker, vil denne kraften være mange ganger større. Alle spirituelle krefter i den øvre verden, som er klar til å heve oss over rom og over vår substans, er kun hentet fra forbindelse og enhet.

Hvis vi var forbundet med hverandre, deretter i maskene som kobler oss, vil vi oppdage den øvre verden. Det vil si at alt arbeidet er oppsummert av vår forbindelse og samhold, det er nettopp dette Toraen snakker om.

På plassen for vår forbindelse er muligheten til å bryte ut til det neste nivå, til en høyere dimensjon, den øvre verden, åpenbart for oss. Der vil vi leve uten lidelse eller problemer. Dette er fordi alle våre vanskeligheter og problemer skyldes vår adskilthet.

Fra Israeli Radio Program 103FM 9/20/15

Å utvide livets mening

thumbs_laitman_229Spørsmål: Hvordan vil du råde en person som har mistet smaken på forbruk, vitenskap og kultur, og ubevisst føler at han ikke kan finne meningen med livet?

Svar: Jeg kan råde ham til å investere sin energi på det neste nivået av menneskelig evolusjon, til å vinke farvel til alle, hoppe på toget sammen med oss, som tar han med til en ny oppnåelse, og som kobler ham fra plattformen i vår verden.

På dette toget vil han undergå en seriøs intern korrigering og interne endringer. Når han kommer nærmere det neste nivået av eksistens, vil han motta ytterligere mottakere for oppnåelse og kunnskap.

Det finnes ganske mange eksempler i menneskehetens historie, om små barn som befant seg i skogen og vokste opp blant ville dyr, som det var senere umulig å re-utdanne.

De forble dyr til tross for all innsats i å utdanne dem, de kunne ikke engang lære språket. De sov og beveget seg fra sted til sted, og oppførte seg som dyr.

Det samme skjer med oss. I dagens sosiale miljø er vi som dyr, vi kan ikke endre oss selv, men føler ubevisst at vi ikke kan bli værende i det lenger. men hvordan kan vi komme oss ut?

Derfor er vår oppgave å skape små delvis lukkede bosetninger som ikke vil bli fullstendig løsrevet fra resten av samfunnet, men som internt vil operere i henhold til et annet prinsipp om gjensidig hjelp og sammenkobling/samhold/tilkobling. Dermed er folk utdannet til å avdekke nye attributter i naturen, som i utgangspunktet er bygd inn i oss, men som må utvikles.

Men siden vi ble oppdratt blant “dyr” og derfor er slik, må vi plasseres blant mennesker slik at vi vil bli til mennesker. Dette er et stort problem, men jeg tror at det kan løses ved hjelp av moderne kommunikasjonsmidler. Behovet for dette blir faktisk gradvis avdekket.

I dag er det klart for alle at vi kan enkelt nå legemlig tilfredshet, men et menneske føler fortsatt en stor tomhet i seg, som må fylles. Det er umulig å utføre dette med de midler vi har. Vi kan ikke lenger fylle oss selv med vitenskap, kultur eller noe annet.

Vi må forstå hva vi lever for, ikke bare forstå, men også nå den sanne mening med livet, som befinner seg over oss, og gir oss følelsen av en helhetlig evig eksistens.

Nedenfor finnes det kun legemlig eksistens, livet på innsiden av kroppen. Så begynner den neste fase. Men først må vi passere gjennom den nye “middelalderen”, og først da vil vi være i stand til å stige til en evig tilstand. Jeg kan ikke si nøyaktig hvordan alt dette vil skje, men det blir født, akkurat som enhver påfølgende dannelse, begynner i den forrige.

Kommentar: Du gir en ganske så optimistisk beskjed på bakgrunn av den universelle fortvilelse.

Svar: Denne håpløsheten er korrekt og positiv. Den gir faktisk en person trangen til å fortsette sin utvikling. Det var det samme i middelalderen, også før den tid.

Se på de forskjellige epoker menneskeligheten har gått gjennom i løpet av hele vår historie: plager, hungersnød, migrasjon av nasjoner, klimatiske katastrofer, naturkatastrofer etc. Nå skjer alt mer intensivt og fører oss fremover raskere. Så personlig er jeg optimistisk.
Fra KabTV’s Den siste generasjon” 8/19/15

Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 3

laitman_426

Samtykke til endringer

På dette tidspunktet, er vi vitner til begynnelsen av en prosess: Europeerne har innsett at de ikke kan la flyktninger klare seg selv, men på samme tid, vet de ikke hvordan de skal ta de inn.

De samme europeere, som i tusenvis av år, om ikke mer, myrdet hverandre, og der henrettelser var et hverdagslig «teater» for vanlige folk, kan ikke lenger leve i fortiden ; de klarer ikke å stå i mot flyktnings-invasjonen.

Spørsmålet er: «Hvorfor?» Her er handlings-lammelsen forbundet med stor fare.

Vi ser at naturen forplikter oss til å endre vår indre struktur. Vi vil etter hvert forstå og erkjenne at vi virkelig trenger denne endringen. Vi vil samtykke til denne situasjonen, og vil ønske disse modifikasjoner i vår natur. Først da vil vi gradvis begynne å endres.

Vil situasjonen nå en tilstand der vil vi plutselig føleler av at vi er villige til å gå tilbake til vår egoisme. Tvert imot, vil vi fortsette vår vei mot korreksjon, og til slutt vil vi bryte grenser som skiller oss. Dette er en global prosess og det vil vare til vi alle er flettet sammen til en familie, og blir til en udelelig helhet.

Det vil skje under finansielle og økonomiske slag, mange trusler, og en rekke naturkatastrofer. Naturen er i ubalanse på grunn av oss, så dette vil dytte oss i gang.

Så langt har vi ikke begynt å bygge likevekt og enhet, som vi allerede burde ha innsett ifølge den evolusjonære utviklingen. Det er derfor naturen vil tvinge oss, til å forstå situasjonen vi er i, og å ønske forandring.

Som et resultat av mange katastrofer, vil folk i verden til slutt innse og de vil føle at det er Israels folk som har  løsningen på dette problemet. Deretter vil de appellere til folket i Israel, og sette dette kravet. Dette er tiden da israelerne vil utlevere metodikken for korreksjon, kalt kabbala, læren for alle nasjoner. I hovedsak er læren om kabbala kunsten og vitenskapen om hvordan koble mennesker sammen.

Når dette skjer, vil Israel bli «Lyset for alle nasjoner.»

på [165953]

Fra KabTV er «Et nytt liv» 8/27/15

 

Vi må bygge den nye verden sammen

thumbs_laitman_271Mening: (M Delyagin, Ph.D Økonomi, leder, Institutt for verdens problemer):

“I våre dager er den generelle kollapsen vi har blitt vant til og den globale økonomiske krisen som gjør overgangen for menneskeheten til en kvalitativ ny tilstand.”

“Hvis vi i fortiden hadde forandret den omliggende verden, forandrer vi nå vår oppfattelse av denne verden. Samfunnets motivasjon har blitt endret: Mennesker begynner en bevist oppofring av sine interesser for følelser”

“Nasjonene har tatt en unnvikende stilling i forholdet til global forretningsdrift. Fordi den høye produksjonen av informasjonsteknologi, et synkende antall mennesker som kreves for å produsere nødvendige produkter.”

“Resultatet vil bli det sosiale bortfall av middelklassen.”

“Dette eliminerer det tradisjonelle demokratiet, markedsøkonomien, forretningsforbindelser; overskudd vil opphøre som erstatning for meningen med livet.”

“Så vesten fant en midlertidig løsning for å fjerne «overflødig» befolkning. Men denne avgjørelsen, med tanke på dens mangel på menneskelighet, kan bare være midlertidlig.”

“Vi må bygge en ny verden i sammen, fordi den gamle allerede har kommet til sin slutt”

Min kommentar: Vi begynner å forstå at vi befinner oss i et nettverk av de naturlover som også styrer samfunnet og leder dem mot en enkel ny tilstand. I bunn og grunn er et menneske et “ønske om å fylle seg selv med nytelse” og det er det han eksisterer for.  Dette er loven av vår egoistiske utvikling: I dag kan penger styre alt. Men denne loven har allerede blitt byttet ut men en annen.

Mot slutten av den teknologiske utviklingen, for å forsyne alle menneskers behov, vil det være behov for at  2-3 % av samfunnet deltar. Resultatet – utslettelsen av den sosiale middelklassen. Og ikke bare gjennomsnittet men også generelt alle de som ikke er så sterke, deretter vil de sterke “spise” hverandre…med mindre oppdagelsen av denne naturloven ikke fører dem til å innse at at det er nødvendig å forandre samfunnet i samsvar med det.

Derfor har vesten funnet en midlertidig løsning for å håndtere overbefolkningen. Men denne løsningen, fordi den er så brutal, kan bare være midlertidig. Det refereres til det å oppfordre mennesker til ikke å gifte seg, familie sammenbrudd, tilgjengeligheten av narkotika, osv.

Vi vil sammen bygge en ny verden, fordi den gamle har kommet til sin slutt. Det er viktig å først forstå at det er ikke er nødvendig å bygge på gamle mønstre, men på de naturen viser oss. Det ble uttalt for tusener av år siden i kabbalas visdom og har ventet på tidspunktet for å implementeres.

På skuldrene til store kabbalister

thumbs_laitman_940Spørsmål: Finnes det noe igjen fra arbeidet av kabbalister gjennom historien?

Svar: Selvfølgelig! Vi står på deres skuldre og derfor ser det ut til at vi er så sterke å flinke. Men vi har ingenting som er vårt! Alt vi har fått er fra kabbalister fra fortiden, og nå kan vi legge til, til det fundamentet de har laget.

Dette vil bli gjort på to måter: først og fremst bør det være bred spredning av metoden for enhet blant folk som bor i Israel og blant Jødene i hele verden.

På den andre siden vil det yttre presset fra Europa, Amerika, Russland og alle andre land i form av ulike typer boikotter øke.

Til slutt vil det ytre presset og intern formidling forklare hvorfor dette skjer og hvordan vi kan endre ting som vil påvirke folket og de vil forstå at den enste måten å oppnå noe er ved å korrigere oss selv.

Den eneste måten vi kan beskytte oss selv er ved å utvikle oss selv og bringe egenskapen forbindelse, kjærlighet og å gi til verden. Vi må oppdage alt dette på oss selv og blant oss. Deretter vil bølger av samhold og kjærlighet spre seg fra oss til alle nasjoner i verden.

Med vår korreksjon – vi korrigerer verden

thumbs_laitman_749_02Kommentar: De første sionister håpet av hvis vi kom tilbake til landet Israel ville alle gode ting i vår nasjon gjenopplives.

Svar: Hva baserte sionistene deres håp på, troen på den gode tilbøyelighet til menneskeheten? Dette er en myte som aldri virkelig var sant. Herlz sa at overalt hvor vi har levd prøvde vi på ærlig vis å integrere og bli en del av de andre nasjonene, men de ville ikke ha oss. Hvis verdens nasjoner ikke hadde protestert, ville vi helt sikkert ha assimilert blant dem fordi vi ikke ville ha fokusert på hva vi er.

Vi ba om sjansen til å bygge en stat akkurat som alle andre stater, men vår egen. “Bare gi oss en sjanse og vi vil ikke være til bry, alt vil være stille og fredelig.”

Spørsmål: Hva må en Jøde gjøre når han ser dyrets hat i øynene til en Anti-semitt? Forklarer han til fienden at hans folk har gitt verden mange Nobel priser?

Svar: Vi kan si hva vi vil, men anti-semitten forstår at det egentlig ikke er slik. Han føler det inn til benet at Jødene er kilden til det onde i verden. Vi må gi andre mennesker metoden for enhet. Dette er hva de krever av oss. Verden har befunnet seg i en tilstand av endeløse kriger i årevis fordi Jødene ikke gir dem metoden som kan erstatte krigene.

Spørsmål: Så hva sier jeg til en Anti-semitt?

Svar: “La oss oppdage sammen hvorfor det finnes et fenomen som den Jødiske nasjonen i verden, hvor den er, hva den skal gjøre, hvorfor du hater den og hvordan vi kan forklare til folket at alt stammer fra naturens øvre plan. “Men generelt sett behøver vi veldig enkelt å vise at når vi forbinder/kobler oss sammen blir vi en forent nasjon. og i det øyeblikket vi oppnår dette i henhold til prinsippene fastsatt av Abraham, vil alt rundt oss roe seg ned og alle stormer vil opphøre.

Alt vi trenger er å oppnå gjensidig forståelse blant oss, samhold, til å bli som en mann i ett hjerte, å stige til nivået; elsk din venn som deg selv. Først da vil vi umiddelbart se hvordan det sammen vilbli avdekket i verden. Alt dette vil skje uten å si et ord til noen!

Selv om vi var låst inne i en stor ghetto og verdens nasjoner ikke kunne se oss, så fort vi har nådd en tilstand av enhet vil verden umiddelbart roe seg ned.

Det viktigste for oss er å nå enhet av hjerter, som betyr å heve oss over vårt ego. Når vi korrigerer oss selv, kan vi korrigere alle folkeslag, hele verden.

Utstyr deg selv med naturens øvre kraft

gjensidiggarantiSpørsmål: Vanlige mennesker forestiller seg ikke en gang at det finnes en form for høyere makt som nærmer seg oss og fremkaller problemer i våre liv. I antikken var det profeter som fortalte menneskene om skaperens handlinger. Men hvem skal i dag forklare folk hva det er som skjer med dem?

Svar: Kabbalistenes oppgave er å fortelle hva det er som skjer med alle sammen, og det viktigste er å si at det finnes en remedie til å korrigere den ubehagelige situasjonen vi er havnet i. Vi har muligheten til å forvandle alle negative fenomen til positive, å forvandle mørke til lys.

Spørsmål: For å gjøre dette, hvilken endring må skje i oss?

Svar: Alle endrinegene er rettet mot forbindelse. Vi føler ingenting annet. Vi er nødt til å overvinne hatet, avvisningen av hverandre, vår likegyldighet, og å forstå at det bare er gjennom forbindelsen mellom oss vi bringer den øvre makten nærmere oss på en god måte. Denne kraften vil kle seg i oss og vi vil da oppleve å få et fantastisk herlig liv.

Alle vil ha behov for å lære tilkoblingsmetoden og forening, for å forstå hva som må gjøres og hvordan. På den måten gjør vi oss fortjent et fantastisk liv og eliminerer alle katastrofer, problemer, sykdommer, krig og antisemittisme.

Det er et kraftig våpen som dette vi har i våre hender, men vi har ingen anelse om det – og det er dette som er problemet. Folk må oppdage og vite hva den øvre kraften er og hvordan man bruker den gjennom vår forbindelse. Krigen gjennomføres ikke med en ekstern fiende, men snarere inni Israels folk.

I mellomtiden skremmer det folk når man nevner skaperen, en høyere makt, fordi de forbinder det med religiøse konsepter som de er vant til. Ingen vet nøyaktig meningen bak disse ordene, men alle har sitt konsept som de tilsynelatende forstår.

Men i all vesentlighet er skaperen den kollektive kraften i naturen. Vi lærer om mange krefter i fysikk, kjemi, biologi og zoologi. Men den kollektive kraften som inkluderer de andre systemene i seg – dette er det vi kalle «skaperen.» Det er det hele!

Skaperen er ikke et slags mystisk bilde, men den kollektive kraften som holder inni seg hele skaperverket som ble opprettet av den. Derfor kalles det slik.

Dessuten symboliserer skaperen (Boreh) «Bo Reh» (kom og se). Det betyr at vi kan komme, avansere med vår korreksjon og «se». Gjennom forbindelsen med hverandre nærmer vi oss den øvre kraften, og slik danner vi evnen til å føle skaperen i oss.

Loven om likhet i form eksisterer i henhold til hvordan vi bare kan føle et fenomen som vi har felles kjennetegn med. Så hvordan skaffer vi oss felles kjennetegn med skaperen, så vi kan føle ham? Disse egenskapene oppnår vi gjennom vår forbindelse med andre.

(142268)

Fra KabTV`s «Kabbalists Write – Preparing the People of Israel for Light», 20/8/14