Inlägg i kategori 'Musikk'

Kjærlighetsmelodier

Dr. Michael LaitmanNår vi synger melodier skrevet av kabbalister, eller leser salmenes bok, eller andre kabbalistiske tekster, er det viktig å forstå at alle ble skrevet i en tilstand av å være tilsluttet skaperen.
Derfor finnes det ikke noen sørgmodighet, pessimisme eller tunghetsfølelse i arbeidet her.

Alt som kan virke som uttrykk for svakhet eller tristhet er helt motsatte følelser og kommer spesielt fra håp, fra lengsel etter kjærlighet, fra innsiden av lyset som allerede lyser opp fra det fjerne, som morgengryet.

Disse melodiene kan høres ut som moll, i sørgmodighet, med en fornemmelse av tunghet og svakhet, men det stemmer ikke i det hele tatt. De kommer fra et lidenskapelig begjær, tilsluttethet, glede og hengivenhet. Prøv å synge dem og fornemme dem på denne måten.

Det samme gjelder salmenenes bok. All Davids tilsynelatende tragiske poesi, der han gråter over hvordan han må løpe fra alle de som forfølger ham og hater ham og over at skaperen har forlatt ham, ble alle skrevet fra et veldig høyt nivå av å være tilsluttet skaperen. Vi må prøve å føle dette i melodiene.

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 11/9/13

Viktigst er tilkobling og Kjærlighet

Spørsmål: Hvordan burde vi gjennomføre møtet mellom venner på kongressen?

Svar: Møtet mellom venner på kongressen burde inkludere alle gruppene over hele verden. Dere kan inkludere hilsner, men det burde ikke ta for langt tid. Har dere fått muligheten til å sende en hilsen, må gruppen verdsette tiden: 15 sekunder er mer enn nok. Fokuset må være på kjærlighet og tilkobling mellom dere.

Møtet mellom venner må reflektere verdens gruppen først og fremst, dette er vårt store volum. Dere må forberede et nummer av små «spotter» så det er et stort inntrykk av det enorme forente globale ønsket, koblet sammen over alle kontinenter, forskjeller, tid og avstander: så vi vet at det finnes et stort antall av oss: så vi føler gjensidig avhengighet, tilkopling og kjærlighet.

Prinisppielt er dette hva møtet med verdensgruppen betyr – å bli imponert fra hver og en av oss av storheten til målet, storheten til vår makt og aspirasjoner.

Spørsmål: Hvordan ser du for deg de kulturelle kveldene på kongressen?

Svar: Jeg tenker at de kulturelle kveldene burde holdes med færre ord og utrykkes mer gjennom musikk og sanger. Mer av musikk uten ord for å tilpasse de mer internasjonalt. Selv om verts- landet til kongressen har deres egen Sør Amerikansk kultur med spennende rytmer, må de tenke på alle de andre menneskene. Så dere kan ha en halvedel dedikert til folkemusikk og den andre halvdelen til kjennte melodier, som er mye bedre uten ord slik at vi kan nynne på melodien sammen.

Fra Virtuell Leksjon 4/22/04. Forberedelse til kongressen