Inlägg i kategori 'Oppfattelse'

Skal man tro på dem som spår om fremtiden?

Spørsmål: Hvordan skal man forholde seg til dem som spår om fremtiden? Jeg er blitt fortalt ting som det er best at jeg ikke gjengir. Burde jeg tro på dem eller ikke? Og om jeg gjør det, hvordan kan jeg unngå at de sier mer om fremtiden til meg?” (Sergei)

Svar: Du forstår at det er mange som har evnen til å sanse fremtiden. Jeg har møtt slike mennesker. Jeg snakket om dette med læreren min. Han hadde flere slike studenter i løpet av sin tid. De kom, studerte litt og skaffet seg denne følelsen av fremtiden. Men jeg personlig følte ingen umiddelbar tiltrekning mot dem.

Spørsmål: Hva med nysgjerrighet på å vite hva som vil skje med meg og hvordan skjebnen vil fortone seg?

Svar: Nei. Jeg sier deg rett ut, hva som vil hende med meg om en uke, en måned, et år, ti til tjue år- vel, og så? Jeg tror det er mye mer interessant å leve når du ikke vet noe. Du vet bare ikke noen ting! Det er mye mer interessant, det er spennende.

Når du vet alt, er det som å komme til en film, vi pleide jo å gå på kino, du setter oss ned i stolen og finner ut at du husker alt i denne filmen, du har sett den før. All spenning er borte.

Spørsmål: Med andre ord, det er å foretrekke å leve og si: I morgen er i morgen, det som kommer, det kommer. Alt er i den Høyes hånd.

Svar: Ja. Det beste er å ikke vite noe, og være mesteren i ditt liv.

Om du er mester eller ikke, vil du  begynne å forstå at også dette er unødvendig. Jeg går fremover ifølge reglene som Den Skapende Kraft har satt opp for meg. Jeg kommer nærmere denne kraften nettopp ifølge de betingelser denne kraften har satt for meg. Jeg vil ikke noe annet! Jeg vil være bare dette: En hengiven følger av Skaperen.

Dette er det vakreste av alt som er! Det er en stor belønning for en person når han kan være slik.

Å samtidig høre på baktalelser om fremtiden min, nei takk! Vi må komme til et stadium der vi vil gi, og vi må komme dit innenfra og ut.

Spørsmål: Hva om det rett rundt neste hjørne på din reise mot å overgi deg til Den Skapende Kraft, som du kaller det, skjer forferdelige ting?

Svar: Det er ingenting forferdelig eller ikke forferdelig. Alt kommer an på hvordan du føler om det. Om du gir deg selv åpent hen, uten forbehold, du åpner din sjel. Det som er, det er, og det kommer fra Den Skapende Kraft, og der er det ikke noe forferdelig.

I samme øyeblikk blir alt enkelt, klart og mykt. Det er du som bestemmer din innstilling til Skaperen, det er alt, og dette er det rette forhold du har mellom deg og denne høye kraften.

Fra KabTV’s “News med Dr. Michael Laitman” 7/22/21

Forandring av grunnlaget for vår eksistens

Spørsmål: Hvorfor er liv og død slike markerte tilstander? Før livets begynnelse føler en person ingenting, husker han ingenting. Liv og død er for ham sannsynligvis det beste og det verste som kan skje.

Svar: En persons liv finner sted i hans egoistiske begjær. Dette er grunnen til at det er så tydelig definert fra begynnelse til slutt, fra fødsel til død. Anledningen vi blir gitt er å reise oss over fødsel og død.

Likevel er ikke hensikten med dette å forlenge livet på noen måte (noe vi gjerne ville), men å forandre vår tilnærming til det, særlig å endre kraften som utgjør grunnen for vår eksistens – å gjøre det altruistisk i stedet for egoistisk. Da vil vi ikke føle virkningen av den egoistiske kraften på oss, det vil si livet selv, men vi ville på en måte befinne oss over det.

Spørsmål: Men denne klargjøringen, denne definisjonen, den er vel bra? Betyr det at i den andre tilstanden, en høyere, der vil alt være tilstrekkelig tydelig?

Svar: Ja. I egenskapen å gi er i motsetning til den vi har nå, egenskapen å få, der er alt også klart definert, og alt har mye større intensitet i kvalitet og i kvantitet.


Fra KabTV’s “Kabbalah Express” 4/12/21

I det øvre lysets felt      

Spørsmål: Du sier at informasjons-feltet som omgir oss kan sammenlignes med det øvre lyset, og det kan ikke føres ned til et fysisk nivå. Finnes det konsepter i dette informasjons-feltet som er sammenfallende med det øvre lyset?

Svar: Med lys mener vi en givende kvalitet. Det er en positiv kvalitet som finnes i naturen side om side med en negativ kvalitet, som pluss og minus. Ifølge vitenskapen om Kabbala, er det å gi og ta vår verdens hjørnesteiner. Herfra kommer alle pluss og minus på alle felt, i alle partikler, i alle faste, vegetative og besjelede substanser. Om vi er i stand til å utvikle trangen til å gi sammen med trangen til å motta, en drift som allerede er i oss og utvikles i oss ifølge evolusjonsutviklingen og våre omgivelser. Da vil vi bli i stand til å utvikle en positiv evne til å gi til felles beste for gode forhold, ikke bare for meg selv, men nettopp å gjøre våre relasjoner mer likeverdige og like. Da er vi inkludert i den virkelige data-base der hele naturen er å finne.

Vi vil være i stand til å utforske den, alt etter graden av likhet med den. Men for dette er det nødvendig å legge en altruistisk komponent til vår egoistiske natur.

Spørsmål: Stemmer det at lyset er en del av dette feltet?

Svar: Lyset og feltet er det samme. Når vi snakker om hvordan feltet påvirker oss, sier vi at lyset påvirker oss, egentlig feltets kraft. Det er tydelig at det ikke er fysisk lys, men kraften i å gi og av kjærlighet. Det er som en egen stråleglans som fyller hele universet på alle nivåer, også de over de fysiske.

Vi trenger å oppdage dette feltet og da vil vi forstå hele systemet, alle hemmelige prosesser som eksisterer i naturen, som ennå er skjult for oss.

Fra KabTV’s “Meetings with Kabbalah” 3/22/19

La oss gi rom til Skaperen i oss

Hele den reale verden er full av vår store egoisme. Hele verden, den uanimerte natur, planter, dyr og mennesker, alle disse er grader av vårt egoistiske ønske, hvor vi må begynne å gi plass til kraften å gi, som er Skaperens kraft.

Vi arbeider inne i oss selv, inne i vår oppfattelse av verden, vår forening, og der skaper vi et sted der Skaperen kan plassere et embryo av sin kvalitet som er å gi, og det begynner å vokse inne i oss.

Skaperen virker på oss både innenfra og utenfra. Vi er inne i det hvite lyset, som med vilje har begrenset seg slik at vi kan eksistere i det. Vi befinner oss altså inne i et tomt rom, tømt for Skaperens tilstedeværelse, og vi føler Ham ikke.

En stråle av lys kom inn i dette tomme rommet og begynte å bygge åndelige ting og verdener inne i denne tomheten. Derfor er vi inne i Skaperen, under Hans fulle kontroll.  Men dette er slik det ser ut fra inne i Skaperen.

Fra skapningens side, der eksisterer vi inne i et tomt rom, vi antar at det er fritt for Skaperens kontroll, fordi vi ikke ser den og ikke føler den. Derfor tror vi at vi er mestere i vår verden og i våre liv.

Men i realiteten utdanner Skaperen oss og bringer oss til forståelsen av at vi ikke vet hvor vi egentlig befinner oss. Da begynner vi å søke etter hva livet vårt avhenger av, og oppdager at det er en øvre kraft som bestemmer og realiserer alt, og vi lengter etter å avdekke den.

Dette er det som skjedde med alle Kabbalister i tidligere generasjoner helt til de fant metoden som tillater oss å forbinde oss med Skaperen, og gav oss metoden å avdekke Skaperen for skapningene i denne verden. Denne metoden kalles Kabbalahs visdom.

Fra World Kabbalah Convention, “Discovering Life In The Ten” 2/27/21, “Ibur in the Ten,” Leksjon 5

Fantasier og virkelighet, del 5

thumbs_Laitman_201_03Spørsmål: Hva er så meningen med livet, da det viser seg at vi ser verden gjennom egoistiske briller som viser oss en imaginær verden?

Svar: Meningen med livet er å ta en beslutning om at livet er ynkelig og at vi må stige over og opp til den øvre virkelighet. Forskjellen mellom disse to typer virkelighet definerer kraften bak vår spirituelle oppnåelse.

Spørsmål: Hva er så galt med vår nåværende virkelighet?

Svar: Først og fremst er den gal fordi den er illusorisk. Vitenskapen vet allerede at det vi ser foran oss er et holografisk bilde, det finnes ikke bare ett enkelt univers, men mange.

Vitenskapens egoistiske og materialistiske utvikling, fører den til grensen av en materialistisk forståelse av verden, og bringer den inn i en blindgate. Vitenskapen befinner seg i en krise da den ikke kommer seg videre og gjør ytterligere funn. Kun en ting er klart, vi har nådd en grense.

Inntil vi oppdager den øvre kraften, vil hele verden være en illusjon. Vi eksisterer inne i maskinen og vi må endre vår oppfatning. Ved å kun være på det stille, vegetative og animerte nivåer av oppfattelsen, vil vi forbli i det samme programmet som nå. Ingenting kan tross alt endres der.

Men på det menneskelige plan, i våre mellommenneskelige forhold, tilegner vi oss et nytt program som gir i stedet for å motta. På innsiden begynner vi å føle den øvre virkeligheten, fylt med kraften kalt skaperen.

Det viser seg at vi tar av oss våre egoistiske briller, som vi så verden gjennom fra synspunktet personlig fordel, gjennom viljen til å motta. Nå ser vi verden gjennom prismet av ønsket om å oppfylle andre, å gi, å elske, det er derfor vi ser en uforfalsket virkelighet.

“Hva er bra for meg” er en illusorisk virkelighet, og “hva er bra for andre” er den sanne. Den illusoriske, egoistiske virkelighet er dramatisk forskjellig fra den sanne virkeligheten. Det er derfor vi ofte argumenterer og ikke er enige med hverandre, selv med de som står oss nærmest. Fordi hver og en av oss har sin egen sannhet.

I den sanne virkeligheten vil alle ha en mening, en hensikt, da alle vil bry seg om andre, og ikke om seg selv. Derfor blir det heller ingen argumenter mellom oss, men kun forbindelser og fullføring av hverandre.

Alle vil reise seg over hans eller hennes personlige egoisme og vil prøve å tilfredsstille andres behov, å oppfylle deres ønsker. Det er årsaken til at kjærlighet og samhold alltid vil råde mellom oss. Kan det finnes konflikter hvis jeg hele tiden tenker på hvordan å oppfylle ønskene til andre medmennesker?

Vil vi snart komme til denne tilstanden, vi har ikke noe annet valg. Evolusjonen og den nåværende globale krisen vil bringe/tvinge oss til den nye virkeligheten. Ved å stige over egoismen, stiger vi over tid, rom og bevegelse, over smålig egoistiske begjær, mot ønsket til den øvre kraft, som er ønsket om å gi og kjærlighet.

Den eneste sanne virkelighet er giver kraften, kjærlighetens kraft. Vi må ta av oss våre egoistiske briller for å kunne se den sanne virkeligheten.

Fra  TV Programmet:  “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 4

thumbs_laitman_928Spørsmål: Hvis vi er født med egoistiske briller som viser oss en illusorisk verden, hvordan kan vi da skille mellom illusjon og virkelighet?

Svar: Dette er umulig for oss nå, vi må utvikle nye organer av oppfattelse. Først da vil vi være i stand til å utforske, med hjelp fra den øvre kraften, som vil vise oss forskjellen mellom den virkeligheten som eksisterer inne i egoet, og virkeligheten utenfor oss.

Virkeligheten som eksisterer innenfor vårt ego er under endring dag etter dag, hele tiden. Hvis vi hever oss over våre egoistiske følelser, vil vi oppnå en ytre virkelighet, den sanne virkeligheten. Denne virkeligheten endres ikke, det er derfor vi kan stole på den. Den er jo faktisk tross alt evig.

Jeg oppfatter alt gjennom mitt ego, gjennom briller innebygd i meg fra fødselen av. Det er derfor jeg ser en fantasiverden. Egoisme er viljen til å motta nytelse fra verden, og det er derfor jeg ser det aktuelle bilde gjennom mine briller. Dette er min virkelighet, men for andre er det allerede fantasi.

Vi kan ikke forestille oss noe annet da vi eksisterer i dette programmet, i bildet som presenterer i vårt ego. Men så fort en person klarer å komme seg ut av dette imaginære bildet, vil han begynne å merke forskjellen mellom de to verdene; en som oppfattes gjennom hans indre medfødte “briller,” og den andre som oppfattes ved å føle den øvre kraften direkte.

Det er kraften som maler det illusoriske for oss, men på samme tid gir oss en mulighet til å kjenne selve denne kraften. Oppnåelsen av den øvre kraft uten at den blir bøyd av våre indre briller, kalles oppnåelse av skaperen. Metoden for å oppnå dette kalles kabbala. Derfor ansees kabbala som en skjult visdom, som avdekker den skjulte virkeligheten for oss.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 3

thumbs_laitman_537Spørsmål: Hvis hele verden er en illusjon, hva er da virkelighet?

Svar: Virkeligheten er det som eksisterer utenfor en person, uavhengig av personen. Hvorvidt det er menneskehet eller ikke, om verden eksisterer eller ikke. Denne virkeligheten eksisterer evig, over tid, bevegelse og rom. Den er ikke avhengig av noen av våre tre-dimensjonale begrensninger og tid.

Vi lever i en en innbilt virkelighet der det finnes opp og ned, høyre og venstre, forover og bakover, og flyten av tid der alt er i endring. Men den sanne virkeligheten eksisterer utenfor tid, det vil si over lysets hastighet. Den er tross alt ikke avhengig av tid, og endres ikke.

Vi kan avsløre den sanne virkelighet og vil da oppdage at det finnes kun en kraft, giver kraften. Denne kraften kalles den øvre kraft da den skapte all vår virkelighet, opprettholder og leder den til oppnåelsen av skaperens kraft, giver kraften og kjærlighet. Det er slik vi oppdager ham å være. Vi vet ikke hva han er, og vi kan kun oppfatte han i forhold til hvordan han manifestere seg i våre kvaliteter, vår oppfatning, i forhold til oss.

Skaperens holdning til oss, slik vi oppfatter det, er det vi kaller skaperen eller Boreh, fra ordene “kom” (Bo) og “se” (Reh), oppdage Ham.

Spørsmål: Vil hver person oppdage skaperen på hans eller hennes måte?

Svar: Absolutt. Selv den samme personen oppdager skaperen i en ny form hele tiden.

Spørsmål: Så finnes det bare en sann virkelighet, eller mange?

Svar: Den øvre kraften er en, men vi oppfatter den annerledes hver gang på grunn av endringer i oss.

Kabbala kalles en skjult visdom fordi den studerer det som er skjult for oss og hjelper oss å avsløre dette. Den lærer en person hvordan han kan stige over sine egoistiske briller, å komme seg ut av dens begrensninger, og oppdage den virkelige virkeligheten.

Spørsmål: Hva er det endelige målet?

Svar: Målet er å avdekke den øvre kraften. I den grad vi avslører den, vil vi stige til dens grad og bli evige og perfekt akkurat som den. Vi kommer oss ut av illusjonen, et bedrag, og kommer tilbake til sannheten. Det er derfor kabbala kalles en sann visdom.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 2

thumbs_laitman_219_04Den verden vi ser foran oss er ikke en ekstern virkelighet, men en slags 3D film. Vi tror at vi ser folk, men faktisk ser vi våre egne kvaliteter som angivelig eksisterer utenfor oss.

Spørsmål: Hvordan går det da ann at to forskjellige personer ser på en tredje person og ser det samme?

Svar: Selvfølgelig ser vi ikke det samme. Vi kan ikke engang sammenligne det vi ser og vurdere hva den andre personen føler. Vi har bare en avtale om å kalle dette bilde vår verden. Vi kan til og med diskutere noens kvaliteter, våre oppfatninger er tross alt forskjellige.

Vi ser alle den samme illusoriske virkeligheten som vi forestiller oss, hvor alle som en ser gjennom sine 3D-briller.

Spørsmål: Hvorfor ser vi den samme virkeligheten?

Svar: Fordi den virkeligheten vi oppfatter må være innprentet i våre fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Det er et matriks der alle er i stand til å se på verden, og det er derfor vi bare oppfatter visse kvaliteter. Men alle tolker og oppfatter dem i henhold til sin karakter.

Det kan kun være en virkelighet, den øvre kraft kalt skaperen (naturen), som vi alle må avdekke. Han er den sanne og eneste eksisterende virkelighet. Alt annet er en illusjon, inkludert oss og hele hele denne verden, som kalles en imaginær verden i kabbala.

Det virker for meg at det er jeg og alt det jeg kan forestille meg: alle andre former og milliarder av mennesker, jorden, vår galakse og universet. Men alt dette eksistere kun i min fantasi.

Moderne teknologi er i stand til å produsere briller som maler holografiske bilder og gir en person inntrykk av et en kopp kaffe står foran ham, mens koppen faktisk ikke eksisterer.

Selv om vi ikke bruker slike briller i øyeblikket, ble vi født med andre briller. De er lokalisert i hodene våre, og det er derfor vi alltid oppfatter den imaginære virkeligheten. Vi kan ikke ta dem av da de er implantert i oss fra fødsel av.

Det betyr at selv uten å sette på 3D-brillene, befinner vi oss likevel innenfor 3D-illusjonen. Hele verden er en illusjon vi forestiller oss fra det øyeblikket vi blir født.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 1

thumbs_laitman_752_1Spørsmål: Noen ganger kan en person tro at reelle ting skjer med ham, men så våkner han opp å skjønner at det bare var en drøm. Hva er virkelighet og hva er illusjon?

Svar: Det finnes bare en virkelighet, den øvre kraft. Til den grad vi avdekker denne kraften, eksisterer vi i virkeligheten. Hvis vi ikke avdekker den øvre kraft, betyr det at vi forblir i illusjon.

Det følger at vår nåværende tilstand, der den øvre kraft er skjult for oss, er en illusjon. Det står skrevet i “Introduksjon til boken Zohar” at hele verden som vi ser foran oss er kun vår fantasi, men en svært komplisert fantasi, du kan også si en vanskelig en.

Som kabbala faktisk forklarer ser vi ikke virkeligheten foran oss, men heller forestiller oss den inni oss. Og det virker for oss at denne interne fantasien faktisk eksisterer, og er utenfor oss.

Tenk deg at alt vi ser rundt oss, alt vi føler, hører og puster, alle inntrykkene i våre fem sanser i hovedsak finnes inni oss. Ikke inne i kroppen, da den også er en illusjon, men i organet for oppfatning kalt viljen til å motta nytelse. Dette ønsket omfatter syn, hørsel, lukt, smak og berøring.

I hovedsak oppfatter vi ikke hva som skjer på utsiden, men hva som skjer inne i disse 5 sansene. Syn, lukt, smak, hørsel og berøring er fem nivåer av interne inntrykk inni oss, som betyr i viljen til å motta nytelse. Ved å reagere på bølger og væsker som går inn, forestiller viljen til å motta den virkeligheten den angivelig eksistere i.

Det blir nesten som å bruke 3D briller å se deg selv i skogen eller i verdensrommet. Bare det at disse brillene er permanent implantert i oss. Gjennom dem oppdager vi vår imaginære virkelighet. Men denne virkeligheten er faktisk “vår,” da vi har blitt så vant og forent med den at vi ikke kan skille oss fra den.

Kabbalister avslører at den sanne virkelighet ikke eksistere inni oss, som den imaginære, men på utsiden av oss. Denne øvre virkeligheten, den øvre kraft, som kalles “skaperen” (Boreh) da det betyr to handlinger: kom (Bo) og “se” (Reh) Ham. Da vil vi se at den øvre kraft faktisk styrer all virkelighet, som er viljen til å motta nytelse.

Den øvre kraft er ønsket om å glede, om å gi. Ved å avdekke den, vil vi oppdage hvordan denne kraften fyller hele universet og hele skaperverket, som er viljen til å motta, å være oppfylt.

Spørsmål: Føler vi denne øvre virkeligheten med de samme fem sanser: syn, lukt, hørsel smak og berøring?

Svar: Vi føler den øvre virkelighet i fem sanser som kalles: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, og Malchut. Det er den høyeste form for oppfatning i forhold til våre vanlige fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og berøring.

Spørsmål: Føles det som en sann virkelighet?

Svar: Det føles mye sterkere enn vår nåværende virkelighet.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Er universet et hologram ?

thumbs_laitman_739I nyhetene (nature.com): “Et team av fysikere har framsatt noe av det klareste bevis på at vårt univers kan være en stor projeksjon.”

“I 1997 foreslo teorifysikker Juan Maldacena en dristig modell av universet hvor gravitasjonen stiger fra forsvinnende tynne og vibrerende strenger, kan tolkes på nytt med bruk av veletablert fysikk. Den matematiske intrikate verden av strenger, som eksisterer i ni dimensjoner av rommet, pluss en av gangen, vil kun være et hologram, den virkelige handlingen vil spilles ut i en enklere, flatere kosmos hvor det ikke finnes gravitasjon.”

“Maldacenas ide gjorde fysikere spente da det tilbydde en måte å sette den populære, men fortsatt uprøvde strengteorien på et godt fundament – og fordi det løste tydelige uregelmessigheter mellom kvante fysikk og Einsteins gravitasjons teori. Dette beviste fysikerne med en matematisk rosettstein, “dualiteten”,  som tillot dem og oversette frem og tilbake mellom to språk og løse problemer i en modell som virket umulig å spore i den andre, og vice versa…..Men, selv om gyldigheten til Maldacenas ideer for det meste er tatt for gitt siden den gang, har et rettskaffet bevis blitt vanskelig å fremskaffe.”

“I to aviser postet man under arkivX fanen, som Yoshifumi Hyakutake ved Ibaraki universitetet i Japan og hans kolleger nå står for, hvis ikke akkurat et bevis, i det minste sammenlignbare bevis for at Maldacenas formoding er sann”

Min kommentar: I følge kabbala finnes det ikke noe annet en de 10 Sefirot (rot og det 4 bokstavers navnet til skaperen, dette er 5 Sefirot, En av dem, ZA, består av 6, derav 10) Så alt du kan forestille deg er det private synet på de 10 Sefirot, fordi hver av Sefirotene er delt inn i 10 av dets sub-Sefirot, etc..

Derfor tror vi: 5 verdener, 5 Partzufim, 5 Sefirot – totalt 125 nivåer fra vår verden til den evige verden. Alle steg har den samme strukturen og forskjellen mellom dem finnes bare i klarhet i detaljer der man avdekker Skaperen i verdenen. Jo høyere nivå, jo mer detaljert er det og jo mer klart avdekkes Skaperen.