Inlägg i kategori 'Kvinners spiritualitet'

Mann og kvinne: Perfekt kombinasjon

Den mannlige og den kvinnelige side er to motsatte krefter som må handle i en bestemt harmoni og forbindelse. 

Når de har samme mål, kan de virkelig nå langt. Uten den kvinnelige stabiliserende kraften vil en mann storme fremover og bare rive alt i biter, som vi ser det skje i vår verden. Mannen kan bare bevege seg fremover på riktig måte og ta imot hjelp ovenfra når han har en spesielt utviklet stabiliserende part som holder ham tilbake og gir hans fremadstormende kraft riktig retning og riktig takt i sin utvikling. En mann må forstå at han ikke kan utvikle seg alene. Han trenger den feminine balanserende kraften for å kunne bevege seg fremover. Da kan han utvikle sin selvstendighet. Den kvinnelige parten må vite at hun gjør alt for å stabilisere en felles retning, ikke være til hinder for den mannlige driften fremover, men heller være klar for å støtte og beskytte ham som en mor gjør med sin lille sønn.

På den måten kan forholdet vare hele livet. Kvinnen må bruke sin moderlige kraft overfor den mannlige energien.

Spørsmål: Hva er den beste kvinnelige støtten for en mann som går Kabbalah-veien? 

Svar: Den ideelle kombinasjonen av kvinnelig støtte er når en ektefelle studerer sammen med sin mann, forstår det han er opptatt med, hans bevegelser, hans muligheter, hans oppblomstring, hans fall, svakhet og styrke og også hans aparte sider som setter ham i stand til å utvikle seg spirituelt. Hun bare støtter ham for å forhindre at han beveger seg utenfor grensene av den veien som fører til målet.

Fra KabTV’s “I Got a Call. Women’s Friendship” 10/27/12

 

Kvinne i det 21. århundre, del 2.

Hva er forskjellen mellom en manns og en kvinnes lederstil og hvordan kan de begge kombineres?

Om en leder, enten en mann eller en kvinne, ikke vet noe om hensikten og det som kommer til å skje med skapelsen og hvordan man skal lede i retning av det naturen krever av oss, da vil ingenting godt komme ut av det. Først og fremst trenger vi en integral undervisning, og som konsekvens av dette vil kvinner besette flere viktige posisjoner i samfunnet.

Samtiden krever dette. Siden menneskeheten ikke har gått inn i det stadiet som kalles «Den endelige korreksjon» er studiet av visdommen Kabbalah organisert i grupper på ti personer som knytter seg til hverandre, for kort tid siden var dette forbeholdt menn, men så snart denne metoden begynner å spres ut, ved integral undervisning og arbeid i grupper på ti personer, vil kvinner komme i forgrunnen. Dette skjer for å gjenvinne en stor felles sjel, Adam HaRishon (Den første Adam).

Menn blir mer involvert i organiseringen av tier-grupper og av strukturene i samfunnet, mens kvinner vil ta mer lederskap utad. Det er derfor jeg stadig gjentar at spredning av visdommen først og fremst er kvinnenes arbeid.

Kvinnen som alltid var i skyggen, kommer nå i forgrunnen og engasjerer seg nå i rekonstruksjonen av samfunnet. Det er interessant at menn er enige i dette. Naturen lar kvinnen gå frem og ingen protesterer. Dette er et mirakel som ikke har skjedd tidligere i historien. Det er en prosess som har pågått de siste hundre år.

En kvinne har alltid hatt forkjærlighet for lederskap, men tidligere var det bare på liten skala, og aldri utenfor huset. En mann er ikke i stand til å styre et hus, han vet aldri hvor alt er. Hans måte å tenke på er ikke tilpasset slikt arbeid. Kvinnen har alltid hatt ansvar for huset.

Over tid er det kommet en forandring. Dette er en konsekvens av sjelens indre struktur, den nærmer seg gradvis korreksjon. Som resultat av dette passerte lyset ovenfra gjennom følgende Sefirot: Keter, Hochma og så videre helt til Malchut og begynte å nå frem til kvinnen mer og mer. Derfor følte kvinner at de forstår endringene som tar plass i verden bedre, og de er klare for å uttrykke sin mening i viktige saker.

Dette er ikke lenger begrenset til å vite om der er salt og pepper i kjøkkenet. En kvinne er klar for å gi menn råd – til sin mann, til regjerning og parlament – og tilby en løsning. Dette dreier seg ikke lenger om hvordan man koker suppe, men hvordan man former politikk. Alt dette skjer fordi tiden er kommet for det øvre lys til å komme til jorden, og det har bragt med seg opplysning.

Derfor føler en kvinne seg i stand til å arbeide med dette. Hun kan gjenopprette orden i verden bedre enn en mann, fordi hun hører til det siste Sefira: Malchut). Ved å reise et reflekterende lys, samler hun alle Sefirot som finnes foran henne. Derfor er hun i stand til å bestyre dem alle.

Mannen blir i sin spesifikke rolle, og kvinnen vinner makt til å kontrollere alle, som hun gjør det med barna i barnehagen. Hun tar hand om alt.

Ikke alle kan være som Margaret Thatcher eller Golda Meir, men ikke desto mindre har enhver kvinne anlegg for lederskap. Jeg tror at det i vår tid er nødvendig å erstatte menn med kvinner i regjeringer. Vi vet at det blir orden der en kvinne arbeider. Verden trenger ikke en manns eksplosive kraft, men en kvinnes moderate, balanserte lederskap, fritt for alle smålige beregninger som også noen ganger er karakteristisk for kvinner.

En kvinne som kan overveie alt nøye og riktig, og som anser sitt land for å være sitt hjem, viktig og kjært for henne, er i stand til å forsone alle motstridende strømninger og partier, og balansere alt. Bare en kvinne kan gjøre det.

Fra  KabTV’s “Women in the New World” 7/5/20

Suksess avhenger av kvinnen

Samhold mellom kvinner kan ha en meget sterk innvirkning på regjeringer, land og hele verden. I løpet av denne coronavirus epidemien har alt vært avhengig av våre intensjoner, og ikke handlinger.

Når menn går til krig og kvinner forblir hjemme, tror vi at mennene var styrken som sikret seier i krigen. Men dette stemmer faktisk ikke. Det er kvinnene og deres intensjon som avgjør krigens suksess.

Det er fra Malchut, det vil kvinnens dypeste ønske som bestemmer hva slags skjerm og reflektert lys som vil være på ham. Derfor avhenger all suksess med hensyn til hvor raskt vi kan avslutte coronavirus epidemien for å nå et samhold oss imellom, og dermed oppnå slutten av verdens korreksjon, på kvinners intensjon og spredning av informasjon.

Tross alt er denne epidemien en konsekvens av at vi befinner oss på det siste stadiet av menneskehetens utvikling, som kalles «den siste generasjonen.» Så la oss avslutte den egoistiske utvikling, og livet før corona, for å gå videre til et nivå av høyere eksistens, som vi kaller liv i den høyere verden.

 

Fra en leksjon for kvinner 4/4/20 “Questions and Answers”

 

En korporell inpakkning og en spirituell essens

thumbs_Laitman_201_01Spørsmål: Hvordan kan man bli en ekte mann eller kvinne? Hvordan er en mann og kvinne i den ideelle tilstand?

Svar: En ideell tilstand for en mann og kvinne er når de er helt kompatible med gruppen, enhver etter sin egen omstendighet, helt uavhengig av kjønn.

Når en person “smelter” inn i gruppen, og tar på seg alle dens problemer og bekymringer, blir han til den givende delen av gruppen, som betyr den mannlige delen.

Det har ingenting å gjøre med fysiologi, en persons utseende eller kjønn.

Spørsmål: Så hvorfor er alt i vår verden så komplisert?

Svar: Fordi på den ene siden ble vår verden opprettet i henhold til bildet av spirituell dømmekraft, og på den andre siden, er vårt fysiske bilde bestemt. En person i denne verden kan ikke endre seg til å bli kvinne neste dag, hvis han i dag er en mann. Men i spiritualitet er dette mulig, så vår jordiske innpakning har ingenting å gjøre med vårt spirituelle nivå.

Fra Kabbalah Leksjon på Russisk 12/6/15

Menn & kvinner: La oss vurdere naturen

thumbs_Laitman_023Spørsmål: Jeg er bekymret for samspillet mellom den mannlige og kvinnelige delen av gruppen min. Mennene har ingen anelse om hvordan kvinnene i gruppen kan hjelpe dem. Kan jeg prøve å jobbe med menn og kvinner i en workshop for å diskutere dette tema med dem?

Svar: Samspillet mellom menn og kvinner, særlig under workshops, vil føre til forstyrrelser i forbindelse med kjønn. Derfor vil jeg ikke anbefale dette, med unntak av nødvendig teknisk arbeid.

Du kan jo prøve, og du vil umiddelbart oppdage forstyrrelser som vil oppheve alt som er spirituelt i gruppen.

Dette er vår natur, og vi må ta det i betraktning, da vår suksess faktisk ligger i å bli fri for følelser og fyllinger til å aspirere for åpenbaringen av det øvre nettverk av gjensidige handlinger.

Den moderne kvinne og kabbala

thumbs_laitman_622_02Spørsmål: Jeg har hørt at det er forbudt å studere kabbala for menn som er under 40 år, og totalt forbudt for kvinner. Hvordan kan det stemme?

Svar: Baal HaSulam svarer på dette spørsmålet grundig i introduskjon til studiet av de ti sefirot. Han sier at det ikke finnes noen begrensninger, hverken for menn eller kvinner, alder eller kjønn.

Det fantes kvinner som var kabbalister gjennom historien som Sarah, Leah og Miriam, sammenlignet med dem var menn som små barn. Det fantes mange kvinner som satt sitt preg på historien i deres spirituelle oppstigning.

Det fantes kvinnelige kabbalister som befant seg på nivået av profeter. En profet er ett spirituelt nivå der en person sammenkobles med skaperen på en totalt avdekket måte. Det fantes kvinner som andre, inkludert vismenn, eldre og erfarne ville komme for å mottta råd angående deres spirituelle oppstigning. Dette betyr at de befant seg over menn!

Spørsmål: I moderne tider studerer også kvinner kabbala samt streber etter å nå høye posisjoner i verden som i forretninger og regjeringer. Betyr dette at menn ikke utfører sin rolle, og derfor utvikler kvinner seg i denne retningen?

Svar: Ja, dette indikerer at vi nærmer oss verdens ende. Jeg sier det ikke på en nedsettende måte. Det er en tilstand der menn totalt mister ønsket om å styre verden, mens dette ønske blir antent i kvinner, som er et tegn på at vår verden i utgangspunktet har nådd sin endelige tilstand.

Læreren er en som formidler spirituell energi

tynnlinjeSpørsmål: Hvordan kan en kvinne begynne å elske sin spirituelle lærer?

Svar: Jeg tror det er mye lettere for en kvinne enn det er for en mann, for hun føler ikke noen intern avvisning eller konflikt med læreren. Å elske læreren vil si at du elsker kilden til din spirituelle eksistens. Læreren er faktisk en slags formidler av spirituell energi, men for deg er dette kilden. Det kan sammenlignes med hvordan foreldre er kilden til sine barn, for alt barna får – får de fra dem.

For læreren har det ingenting å si om det er en mann eller kvinne. Vi hadde tider da det i mange år var en kvinne som var lederen for den israelske nasjonen, nasjonens spirituelle leder, læreren, og det var faktisk de årene da hele nasjonen befant seg på et spirituelt nivå. Det indikerer at folk simpelthen er løsrevet fra den eksterne innpakkingen. I dag er det vanskelig å forestille seg noe slikt.

I fortiden var mange av profetene kvinner: Debora, Hulda, og flere. En profet er et menneske som har direkte kontakt med skaperen. Hvilken rolle spiller det om det er en kvinne eller mann? Vi burde ikke se for oss læreren som en mann, men som kilden til kraften, informasjonen, påfyllingen, som et øvre Partzuf. Det vil komme gradvis.

(142842)

Fra kongressen i Sochi, 25/8/14, Leksjon 3

Den tynne linjen mellom mannlig og kvinnelig arbeid

tynnlinjeSpørsmål: Hvordan kan en kvinne føle den kollektive nedstigningen og samhold? Jeg føler ikke noen nedstigning, jeg kommer til gruppen med stor glede og vier meg selv til det. Så hvor er min spirituelle utvikling?

Svar: Det er noe unikt blant kvinner i forhold til menn. Det er ikke påkrevd fra dem å overkomme deres naturlige barriere mellom dem. Men i det spirituelle arbeidet, må de være som menn.

Ingen krever av dem den samme metoden for sammenkobling som blant menn. Men innvendig er de klare for dette og må jobbe med dette spesielt mellom dem.

Etter en bestemt løsrivelse blir oppstigningen opprettet. Følelsen av at du er en kvinne og det er en mann forsvinner. Når det ytre laget forsvinner og blir uviktig, vil det som forblir i den fysiske verden og det som er i den spirituelle verden bli presist differensiert. Da dette er vår dyriske natur og det vår sjel, da vil de være i stand til å jobbe som menn.

Men frem til det øyeblikket finnes det et skille mellom menn og kvinner, og det er derfor vi må stige og ønske spirituell oppnåelse separat. Vi må selvfølgelig hjelpe hverandre med alt, men hvis vi begynner å jobbe sammen, vil vi bare bli forvirret. Vi forvirrer bilder fra den fysiske verden og spirituelt arbeid, og resultatet er svært dårlig.

Derfor må vi på ingen måte krysse hverandre på en alvorlig måte. Gjensidig hjelp, støtte til senteret, formidling og alt annet er gjort sammen, med unntak av spirituelt arbeid. Noen ganger kan også workshops bli arrangert i felleskap. Men generelt sett må sammenkoblingen bli differensiert etter kjønn.

Du forstår og føler selv at du kan lett bli forvirret. Kvinner blir mer forvirret enn menn. En mann forstår hva han trenger, der kvinner forvirrer spiritualitet med materialisme, for henne er det som en og samme ting. Men det er slett ikke tilfellet. Hun lyver for seg selv uten å forstå eller føle det.

Når du passerer gjennom Machsom og virkelig begynner å føle den øvre verden, vil du forstå hvor mye dette var en feiltakelse. Men frem til da, nei. Det er derfor alt er strengt inndelt i maskuline og feminine deler.

Ikke forstyrr mennene, dette er første betingelse. Lær mellom dere selv. Ingen ber dere om å klemme. Gjør alt som er gunstig for deres sammenkobling.

Fra St. Petersburg Convention “Day One” 7/12/13, Lesson 2

 

Mer om arbeidet i grupper på ti, for kvinner og ikke bare …

womanSpørsmål: Jeg befinner meg i en gruppe på 10 som inkluderer kvinner fra forskjellige regioner og store tidsforskjeller. Hva kan vi gjøre?

Svar: En kvinne er fritatt fra alle tidfestede stillingene! Hun kan lære rolig og selvstendig uten tilknytning til andre kvinner. Når hun har litt ekstra tid kan hun koble seg til oss gjennom sviva tova, skype etc.

Spørsmål: Jeg har hørt at alle trenger å være med et indre gjensidig ansvar, inkludert kvinner for seks minutter per time, og alle er ansvarlig for denne tiden. Høres det fornuftig ut?

Svar: Jeg vet ikke hva jeg skal si: jeg har ikke sagt noe sånt som dette. Dettte er forbudt for både for kvinner og menn å gjøre. Fordi du vil være anspent hele tiden og til slutt overse alt. Denne prosessen må være mye mer smidig og tilpasset for våre liv. Tenk deg en ingeniør som ville stoppet toget i seks minutter for å involvere seg i spirituelt arbeid. Dette er en overdrivelse.

Hver og en av dere må gjøre det på et tidspunkt som passer for henne. Det er klart det ville være bra å jobbe i forhold til klokken, men forstå at du vil være anspent hele tiden. Det er bortkastet tid og nerver. For hva? Det vil til slutt ende med et nervøst sammenbrudd, og I istedenfor å få et godt inntrykk fra spirituelt arbeide vil du føle byrden av dens forpliktelser og være engstelig hele tiden. Det er forbudt å gjøre dette!

Spørsmål: Jeg hørte at kvinner, som menn, må lese Rabash sine artikler i deres gruppe på 10 etter leksjonen, eller til en annen tid.

Svar: Kom sammen en gang i uken når alle har fri uten distraksjoner (familie etc.) og les sammen. Forbered en kopp kaffe, sitt avslappent ved datamaskinen og les en artikkel sammen med alle. Dette er lystbetont og bra.

Spørsmål: Er det verdt å koble mot grupper på 10 i henhold til samme tidssoner?

Svar: Hvis dere kobler med hverandre kuni helger og dette er bekvemt for dere, kan dere dekke ti tidssoner. Men hvis du ikke har mulighet, er det heller ikke nødvendig. Spirituelt arbeid må være avslappende! Det må være så enkelt og systematisk som mulig.

Det eneste som ikke er enkelt er å forlate egoet. Vi gjør alt annet uten anstrengelse. Det er mulig å være i forbindelse med alle og å ligge avslappet på sofaen fordi vi er engasjert i spirituelt arbeide. Derfor er det ingen grunn for folk fra forskjellige regioner med forkjellige tidssoner for å koble på bekostning av deres arbeidstid og søvn. En forbindlese som dette vil ikke vare lenge, for til slutt vil personen bryte sammen. Dette har ingen sammenheng med arbeidet i gruppene på 10.

Det holder at grupper på ti møtes tre ganger i uken for 15 minutter. Hos oss i Bnei Baruch i Petah Tikva møtes gruppenen på 10 i 10 minutter etter hver morgenleksjon, og det er alt. Hvos det er mulighet i din region for å møtes i 10 minutter om kvelden og klargjøre ting, selv om det er gjennom en virtuell kobling, dette er bra og det er nok. Dette er livet til grupper på ti.

Spørsmål: Men vi møtes ikke fysisk, vi kommuniserer hver kveld, leser en artikel og observerer de 6 minuttene. Alle sitter på jobb eller konsentrerer seg om å tenke på gruppen på ti og dette forstyrrer ikke jobben hans. Er det verdt å stoppe dette for å følge hva du sa nå?

Svar: Jeg kan ikke foreslå at en person skal tenke på noe annet mens hans er på jobb. Jeg vet ikke hva hans eller hennes jobb innebærer. Kanskje det er komplisert, farlig eller ulovlig. Du tolker alt jeg sier på en fanatisk, irrasjonell måte.

Det finnes ingen bestemmelse om at en person må lide fra det spirituelle arbeidet han er engasjert i. Det er forbudt! Målet med skapelsen er å nyte,  kunne dra fordel av, og bare gi.

Fra  Conventions in Krasnoyarsk 6/16/13, Lesson 6

 

Kvinner, ikke svikt oss!

kvinnerSpørsmål: Jeg vil gjerne forstå hva hemmeligheten bak Kazakhstan gruppen er? De ståler alltid glede og gjør stort inntrykk på meg. Jeg snakket med en kvinne fra gruppen og hun fortalte meg: «Jeg har en sterk mann!» Med andre ord har hun ingen tvil om at han ikke vil gjøre noe galt og miste sporet, dette var for meg helt fantastisk! Kan det være at kvinnene var hjemligheten?

Svar: Dessverre kjenner jeg ikke disse kvinnene, men de har nok rett. Når en kvinne snakker om sin mann på den måten, gir det han masse støtte! Det aller viktigste for en mann, selv for en machomann, er ei kvinnes støtte. Han er veldig avhengig av dette. Når en kvinne snakker på denne måten om mannen sin, kan han ikke tillate seg selv å være svak. Han vil gjøre alt i sin makt for å rettferdiggjøre hennes mening, slik at han ikke synes mindre i øynene hennes.

En smart kvinne vet det, bruker det og drar nytte av det. En kvinne kan hjelpe sin mann på den måten mye mer enn hele gruppen, da hun er en del av han. Hvis hun støtter han, er hans suksess garantert.

Så kvinner, ta hensyn til at dette spesielle oppdraget som er i deres hender. Den feminine og maskuline delen er internt forbundet sammen med hverandre ved hjelp av naturlige bånd vi ikke kjenner til. De blir overført av indre refleksjoner fra oss til dere og vice versa.

Deres innflytelse på oss er stor, og kan bestemme menns suksess. Jeg regner virkelig med dere, så ikke svikt oss!

 
Fra Convention In Krasnoyarsk 6/16/13, Lesson 5