Inlägg i kategori 'Antisemittisme'

Antisemittismens opprinnelse

Et udrag fra brosjyren «Den eneste utveien.»

Hva slags hemmelighet er det vi snakker om? Det er en idè, uttrykt i bare seks ord: «Elsk din neste som deg selv.» Enhver hemmelighet har sin pris. Prisen på denne hemmeligheten er anisemittisme.

Antisemittisme er ingen tilfeldighet eller noens innfall. Den dukket opp samtidig med det jødiske folk, hvis far, som alle vet, var Abraham.

«Et folk, en nasjon, er som et tre som er født med sin egen skygge. Jo høyere tre, jo lenger er dets skygge. Om du vil, trenger du ikke å kalle det en skygge, men en skjebne. Skyggen til det jødiske folk er endetiden profeti. Skyggen til romerne var berømmelse, og herredømme over fremmede land. Skyggen til russerne er antisemittisme.» (Albert Einstein)

Hva er forholdet mellom det etiske prinsippet «Elsk din neste som deg selv» og antisemittisme?

Først av alt, la oss se realistisk på tingene. Det er usannsynlig at andre enn gjennomførte idealister tror at dette etiske idealet tilsvarer menneskets natur. De siste begivenhetene i verden bekrefter dette nok en gang. Vi vet det; det er dette som skjer foran øynene våre. Verden befinner seg i en blindgate.

Og allikevel, forestill deg at noen på  ufattelig vis har klart å tilpasse seg dette prinsippet. Hva skjer da?  Da vil det være håp om at alt kan bli annerledes. Og dette er viktig. Da ville vi være overbevist om at det går an å behandle alle på en fin måte, og alle ville behandle alle andre på samme vis. Da ville vold og ondskap forsvinne. Da ville nasjoner bli venner og leve i fred med hverandre. Sult og fattigdom ville forsvinne…

Men det er en Utopia, ville alle si, og de ville ha rett. Det er ikke mulig i dag, og det var ikke mulig i går. Og likevel, det finnes ett unntak til denne regelen i menneskehetens historie – Abrahams folk.

(141621)

Den sterkeste idèen

thumbs_laitman_235Fra brosjyren «Den eneste utveien»:

Det jødiske folket har gjentatte ganger bevist at det er mulig å elske sin neste som seg selv. Visstnok var det kortvarig. Korte perioder av broderlig kjærlighet ble erstattet av lange år med gjensidig hat. Men selv om det var mulig  for kun i èn måned, selv èn dag hvert tusende år, så er det verdt å gi opp alt for.

Menneskeheten har ubevisst et behov for å etterkomme dette etiske prinsippet. Du kan selv bedømme det. Dette prinsippet, som faktisk er umulig å etterkomme, er selve grunnlaget for vår sivilisasjon!

Elsk din neste som deg selv (den gyldne regel) er i Abrahams religioner, konfucianismen, antikkens filosofi, og en rekke andre verdensreligioner, et grunnleggende etisk prinsipp. «Den gyldne regel,» Wikipedia: «Den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn… og sier ett av følgende: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg.»

Og hva med antisemittisme? Det er enkelt. Verdens nasjoner trenger et eksempel. Ikke et kortvarig eksempel og ikke fra et eller annet sted i fortiden, men fra noe pågående og akkurat nå. For å følge dette prinsippet, er det ikke nok å vite om det fra historien. Man må selv kunne se det foran seg.

Hvem er det som må sette et slik eksempel? Selvfølgelig må det være dem som brakte dette prinsippet til verden. Og hva skjer hvis de ikke viser dette eksempelet? Hvis de ikke vet at de må sette dette eksempelet? Hvis de ikke vet hvordan det gjøres? Da kommer antisemittismen.

(141690)

 

Folk trenger de Utvalgte

Spørsmål: Hvordan kan vi overkomme folks negative holdning i prosessen av disseminasjon, fordi de misliker de utvalgte?

Svar: Folk liker virkelig ikke de utvalgte, men de trenger dem. Hvis du når ut til mennesker med kjærlighet, som en lege til en pasient, vil en aura av omsorg stråle fra deg og folk vil ikke føle arroganse eller at de blir oversett. De vil forstå deg riktig.

Du må behandle dem som dine barn, som du elsker og kjærligheten din krever at du står lavere enn dem. Det betyr at ønskene deres bestemmer over deg. Barn føler dette og har makt over voksne, som på den ene siden har autoritet over dem – og på den andre siden må sørge for dem med alt. Så alt avhenger av hvordan vi innstiller oss.

Fra Kongressen i Novosibirsk, 9/12/12, Leksjon 6

Hvem er ansvarlig for korreksjon?

Spørsmål: Når vi snakker om det Israelske folk, om jødene, hvem snakker vi egentlig om?

Svar: Om Abrahams disipler som forlot Babel med ham og kalte seg selv ”Israel” som betyr ”rett til skaperen – Yashar Kel.” De har også kallt seg selv ”Jøder – Yehuda,” som kommer fra det hebraiske roten ”Yehudenhet” fordi de ønsket å forenes.  De kalte seg selv ”Hebrews – Ivrim – עברים,” fra den hebraiske roten “å overskride – maavar – מעבר, fordi de ønsket å overskride fra ett nivå til et annet. Alle navnene er gitt i henhold til retning, hellning og higen.

I det hele finnes det ett ønske om å motta. En liten del av det kalles Bnei Baruch (BB). En større del kalles den ”Israelske nasjon i landet Israel.” En enda større del kalles ”den Israelske nasjon i diasporaen.” Til slutt er det en del som kalles «verdens nasjoner.”

De som har punktet i hjertet (•) hører til den delen som kalles Bnei Baruch. De to delene av den Israelske nasjonen er de som i mellomtiden ikke har noe punkt i hjertet, og dette punktet i hjertet finnes selvfølgelig ikke i de som kalles verdens nasjoner. Men de som befinner seg i landet Israel har Reshimot (åndelige gener) fra punktet i hjertet som de hadde før og som nå er skjult. Nå blir et eksternt trykk lagt på dem. Så for den Israelske nasjonen i diaspora, har de også Reshimot, og et annet type trykk blir lagt på dem – anti-semittisme.

”Verdens nasjoner” har et punkt i hjertet som er skjult enda dypere. Det viste seg takket være integreringen, da gnister av giverglede kom inn i den mottagende koppen, bortsett fra den siste delen av viljen til å motta som kalles ”steinhjertet”. Disse kalles allerede ” skadelige av de skadelige.”

Denne typen divisjon er kun tilgjengelig på det kroppslige nivå.

Fra et åndelig synspunkt tilhører alle som har et punkt i hjertet Bnei Baruch, uansett hvilken nasjon de tilhører i legemlig tilværelse. På samme måte som det var i Babylon går en person inn i gruppen, om han lengter etter målet med skapelsen. Dette er hvordan vi forholder oss til virkeligheten i henhold til Babylons prinsipp.

Følgelig føler mennesker med punktene i hjertet at de må korrigere seg selv og verden. De som nekter å erkjenne seg sin misjon til tross for Reshimot i dem, vil føle et ekstremt press i form av anti-semittisme eller en trussel mot overlevelse.

I dag kalles mennesker ”Jøder” i henhold til ytre tegn som uutseende og etnisitet. Disse menneskene må også forstå at de må oppfylle sin rolle. Alle de som tilhører kategorien ”Israel”, etterkommerne av de som forlot Babylon og gikk gjennommange reinkarnasjoner gjennom historien, er ansvarlig for korreksjonen. Selv om denne personen ikke ønsker å korrigere seg selv, hvis han ikke er interessert i noen form for korreksjon, er det ingen som ber han.  Det finnes et Reshimot i hans gener som våknet en gang i Babylon, og han må oppfylle det. Hvis han ikke oppfyller dette, vil hele verden kreve den manglende delen i korreksjonen fra ham.

Folk vil rett og slett reagere på manglende oppfyllelse de har mottat fra han, og uansett hvor “pent han oppfører seg” i denne verden, vil ingenting hjelpe. Ingen vil bry seg om hans snille oppførsel, da dette bare viser en ting: han gjør ikke det han må gjøre.

”Hva trenger vi alle disse vitenskapelige oppdagelsene og medisinske gjennombruddene for? Vi krever noe annet fra deg: det aller viktigste!”

Fra 4de delen av den  Daily Kabbalah Lesson 11/23/12, “The Role of the Israeli Nation” 

 

 

Ingen tid til å vente

Det er på tide å forklare åpent hva oppdraget til den Israelske najonen er, dens grunnlag i henhold til hvor den har eksistert så langt, og hva vårt mål er: å formidle metoden for korreksjon til hele verden. Dette er den eneste måten vi kan forklare hvor ant-semittisme, spenninger, press og kriger stammer fra

Bare kabbalah kan gi en slik forklaring. Ellers vil ikke folk forstå hvordan ideen om samhold vil hjelpe oss å løse dette problemet. Anta at vi var sterkere hvis vi var koblet sammen? Men vanlig styrke kan ikke hjelpe oss mot de trusler som kommer til syne i dag. Det faktum at vi har flere raketter bevæpnet med kjernefysiske hoder vil ikke redde oss. Og vi vil i allefall ikke være i stand til å bruke dem. Vi vil ikke få lov til å gjøre det.

Vi ble plassert under slike forhold i denne kampen at vi finner oss selv med våre hender bundet, ute av stand til å gjøre noe. Hva oppnådde vi under den siste operasjonen? I morgen vil ting bare forverres. Med denne våpenhvile-avtalen har vi bare strammet lenkene på oss selv, og vi er mer forpliktet enn før. Det er slik det er etter hver krig og operasjon, noe som igjen betyr at det ikke fører til noen korreksjon.

Det finnes ingen logisk løsning på dette problemet. Det er tydelig at neste gang vil angrepene komme fra alle retninger, og ingen anti-rakett eller ”Iron Dome” vil beskytte oss. Alle forstår at det er dit det går. Vi vil bli møtt med valget mellom å enten forlate vårt land frivillig, ellers vil en atombombe bli kastet på oss. Kanskje ikke akkurat nå, men om noen få år vil våre fiender ha en slik bombe.

Det er mange andre senarier for hva som kan skje, men jeg ønsker bare å vise deg hvor desperat situasjonen er. Det finnes ingen løsning på problemet på dette nivået av verden. Neste gang vil hele verden være enstemmig mot oss, og alt beveger seg i den retningen. Hva vil vi være i standt til å gjøre mot dette?

Selv nå er det samtaler i Europa om å boikotte israelske produkter. Til slutt vil ingen ønske å kjøpe noe fra oss. Så hva skal vi gjøre  hvis vår økonomi og handel kollapser helt? Vi har allerede krysset et kritisk punkt i 1995, og nå nærmer vi oss stadig det punktet av håpløshet som det ikke finnes noen vei ut av annet enn metoden for korreksjon. Vi må veldig raskt begynne å oppfylle dette.

Jeg ønsker ikke å skremme folk, men vi må åpne øynene deres slik at de ser den faktiske situasjonen. Ethvert fornuftig menneske forstår at hvis denne trenden fortsetter, finnes det ingen fremtid eller løsning for oss. Vi må finne ut og klargjøre dette til enden, å vise folk den eneste løsningen som finnes. Bare dette kan virke mot denne ulogiske situasjonen, da denne løsningen også er ulogisk.

Det er en veldig rask og enkel løsning. La oss bare begynne å oppfylle den. Vi har flere månders pause, så la oss komme igang! La oss vie tid til det slik at vi alle begynner å studere og gjennomføre gjensidig inkorporering og samarbeid av metode for gjensidig garanti. Vi trenger ikke noe annet enn det

Vi vil se resultater etter et par uker. I det øyeblikket en person blir innlemmet i dette studiet, vil hans sinn, sjel og hjerte begynne å operere annerledes ved å snu seg mot andre.

Tilsvarende vil vi føle en middelbar positiv effekt.  Det er ingen forsinkelser i den åndelige verden. Vi vil  umiddelbart se hvordan alt roer seg ned, at det kommer færre raketter og at økonomien vil vokse seg sterkere.

Det vil ikke finnes noen problemer hvis vi begynner vår selv-korreksjon. Hvis vi bekymrer oss om åndelige problemer, vil de kroppslige problemene forsvinne. Det er en av de to. Ta det interne åndelige arbeid på dere selv og hele det kroppslig liv vil ordne seg. Toraen lover oss det.

Vi har nådd en tilstand der vi ikke kan vente lenger. Vi må gjøre alt som er i vår makt for å spre budskapet og begynne å forklare åpent at løsningen stammer fra kabbalah, siden det er grunnlaget for vår nasjon Israel. Vi må forklare dette på mange forskjellige måter og fylle internet med denne informasjonen slik at alle vil se det.
Fra den 1st delen av Daily Kabbalah Lesson 11/22/12, Introduction to the Study of the Ten Sefiroelated

 

En ubetalt regning

Selv fra et helt ordinært synspunkt uten å komme inn på avanserte materialer, ser vi at det er et problem med den Israelske nasjonen. Den er spesiell, smart og bringer mange innovasjoner til verden. Til en viss grad skylder verden denne nasjonen sin utvikling på mange områder. I lang tid har denne nasjonen gjort så mye for menneskeheten, men på samme tid er holdninger mot Israel helt motsatte. Istedenfor takk, får den skylden, blir straffet og undertrykket på ulike måter.

Den Israelske nasjonen har lagt grunnlaget for kultur, utdanning og religioner. De brakte menneskeheten moral selv i barbariske tider, men ingen ser ut til å huske det. Det er tydeligvis en grunn til dette, ubevisst blir ikke jøder behandlet som andre nasjoner. Selv om folk ser etter ulike reelle begrunnelser for det, stammer faktisk det hele fra indre krav. Folk føler noe mot jødene og særlig mot den Israelske nasjonen som en helhet, selv om den er så spredt at det er vanskelig å kalle det en ”nasjon”.

Hele verden prøver å løse dette mysteriet. Det finnes mange meninger om dette problemet, noen er sanne og andre minde nøyaktige. Men det er i kabbalah at vi tydlig finner både spørsmålet om og svaret på den spesielle holdningen mot jødene. Kabbalah forklarer nøyaktig hvordan den israelske nasjonen er forskjellig, hva dens egenskaper er, hva gjelden til verden er og hvordan den kan rette opp situasjonen. Hvordan den kan ”betale regningen” for å gjøre opp for hva som mangler og nå riktig korrigering og eksistens.

Dette er spesielt relevant i våre dager da den jødiske nasjonen har fått sin lille ”eiendom” på jorden, og er fortsatt i stand til å bygge de rette forholdene for å eksistere.

Det er et ekstra problem her – denne nasjonen ønsker av natur å være i god relasjon med andre, den er klar til å koble seg til å bli venn med alle andre nasjoner, den ønsker å være på samme linje som alle andre, og selv dårligere enn alle andre, bare for å behandle dem godt.

Men alle avviser og har ikke respekt for denne nasjonen. Det er umulig å kjøpe en slik positiv holdning med penger, og det er umulig å konstant forsvare seg mot fiender når en del av verden kommer til oss med beskyldninger og fysiske angrep, og en annen del setter forskjellig typer press på oss: ideologisk, politisk, personlig etc…

Så det finnes et spesiellt fenomen i verden som forskjellige filosofer, politikere og forfattere har studert, men ingen kan forstå essensen og roten til dette fenomenet, siden roten alltid har vært skjult. Det er anti-semittister som Henry Ford som klarte å forstå til en viss grad grunnen til disse følelsene. De så etter dem ved å prøve å balansere følelsene med sinnet og forstå hvor deres sterke hat kom fra. Å studerer seg selv og finne kilden til denne spesielle egenskapen. Så ved siden av den negative holdningen, fant de også endel sanne og positive ting i den Israelske nasjonen, men det korrigerte dem ikke.

Så jødene må forstå at selv om verden finner ut av den virkelige grunnen til negative holdninger, kan de ikke korrigere verden ved dette. De må utføre forskjellige handlinger i verden for å korrigere deres holdninger. Og tvert imot, når de ikke korrigerer seg selv, gir de faktisk liv til hat og anti-semittisme. Så det er ingenting å skylde på verden for, det hele dreier seg om deres forsinkelser i å opprettholde ”planen for korreksjoner.”

Fra den 4de delen av den Daily Kabbalah Lesson 11/23/12, “The Role of the Israeli Nation” 

 

 

Sammen er vi sterke og atskilte er vi svake

Spesialutgave: Hendelsene i Sør-Israel

Historien lærer oss ett enkelt fakta: Når vi står sammen, er vi sterke – og når vi  er atskilte, er vi svake. Dette er vår nasjons essens; å ta ansvar for hverandre, å være gjensidig ansvarlige. Med en gang vi misligholder samholdet vårt, blir vi angrepet av fiender. Dette er vår særegne skjebne: Gjennom historien har vi faktisk blitt tvunget til å holde sammen.

Tempelet ble ødelagt på grunn av ubegrunnet hat. Mangelen på jevnbyrdighet forårsaket pogromer og deportasjon, hver gang. Selv i dag, er vi fremdeles ikke en nasjon. Mottoet vårt er at vårt flagg er vårt samhold. Om vi ikke korrigerer denne «feilen», får vi til og med våpenhviler, for at vi skal ha nok tid til å forene oss under enklere omstendigheter.

Den overhengende faren vokser og vi er omringet av fiender, som stadig blir smartere og mer besluttsomme. Verden utenfor presser oss konstant og krever flere konsesjoner av oss. Så om vi ønsker å overleve her i Israels land, er vi nødt til å forstå hva dette landet er. Det er umulig å overleve her, uten samhold. Vi har alltid visst at det rette er å være sammen. Så la oss vende tilbake til røttene våre. Slik vil vi, ikke bare beseire fiendene våre, men samtidig fremkalle fred til oss selv og til hele verden.

Verden forlanger sin korreksjon

Spesialutgave: Hendelsene i Sør-Israel

Vi må ønske å forene oss.Dette handler ikke om Gasa-stripen. Det handler om samhold oss imellom. Det er løsningen på alle problemer. Folk inviterer i dag mennesker fra sør til å komme og være hos dem – og det er flott – men det kommer ikke til å vare. Vi må gjenoppbygge nasjonen; vi vil at samholdet skal fortsette. Det er dette som gjør oss til folket. Gjensidig kjærlighet må bli et instinkt.

Gjensidig garanti må nøres. Vi kommer ikke til å se fred uten det. Til vi forener oss, er vi som nøtter i en sekk. Vi har faktisk ikke noe annet sted å bo. Over alt vil vi møte de samme problemene: Vi gjør ikke jobben vår. Den aktuelle krisen er ikke bare en rampestrek. Menneskeheten må i dag bli «rund», integrert – og det er vi som må sørge for dette, med den riktige metoden.

Hver eneste jøde har ansvar. Og selv om han, eller hun ikke skjønner hvorfor folk hater dem, forlanger verden faktisk èn viktig ting av oss: korreksjon av menneskesamfunnet. Før eller siden vil vi utføre denne oppgaven. Poenget er å spare oss for lidelse. Så snart vi tar det på alvor, kommer verdens holdning overfor oss til å forandres. Media kommer til å forholde seg annerledes og ingen kommer til å si at Israel ikke er eksistensberettiget. Vi er særegne; det har vi alltid vært – og det er viktig at vi skjønner løsningen som etterspørs i dag.

Nasismens røtter

Baal HaSulam, «The Last Generation»: Verden anser feilaktig nasisme som et ensidig tysk fenomen. Sannheten er at den er resultat av et demokrati og en sosialisme som har forlatt all oppdragelse, religion og rettferdighet. Alle nasjonene kan derfor likestilles i det; det finnes ikke noe håp om at nasismen vil dø ut med de alliertes seier. I morgen kan brittene innføre nasisme, siden også de lever i en demokratisk og nasistisk verden.

Når demokratiet og sosialismen ikke korrigeres, når de ikke inkluderes riktig i korrigeringsprosessen, stammer nasismen fra dem. Og det kan skje hvor som helst i verden. I det 20. århundre var Tyskland det mest progressive landet med avansert vitenskap og rik kultur; allikevel tok samfunnsutviklingen der den nasistiske formen.

Derfor sier Baal HaSulam videre: Det som skjedde med tyskerne er ett av naturens mysterier. Man anså dem som en av de mest siviliserte nasjonene. Og plutselig – over natten – forvandlet de seg til barbarer, de aller værste blant historiens mest primitive nasjoner. I tillegg ble Hitler valgt av flertallets stemmer.

Alt dette er et resultat av ondskapens makt over verden, når vi ikke avler godhet i den. Tross alt avdekkes godhet og ondskap generelt sett på en ensartet måte. Først viser den onde tilbøyeligheten seg – og om vi ikke tiltrekker den mot lyset som endrer, vil den anta de uhyggeligste former. Og siden dette er det sterkeste ønsket, absoberer det kultur, undervisning, vitenskap og alt annet – og manifesterer seg som den største ondskap, hovmod, stolthet og maktbegjær mot andre. Alt blandes sammen i dette egoistiske ønsket. Og om vi ikke skynder oss og frembringer lyset som endrer, vil denne ondskapen bryte ut fra oss.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 19/4/12, «Holocaust Memorial Day»

Nasjonen som ikke har annet enn en idé

Spørsmål: Kan jødeutryddelsen anses som et bestemt fenomen?

Svar: Dette var ikke en ren historisk hendelse, men heller et naturfenomen. Den har sin rot i naturen selv. Utryddelsen av andre nasjoner under andre verdenskrig kan spesielt knyttes til Tysklands planer om å ”rydde opp” i visse territorier, og meningen var å løse problemene når det gjaldt tilgang til jordbruksprodukter. Alt dette var gjennomgått og  vurdert på forhånd.

Roten til ”jødeproblemet” er derimot noe som man kjenner instinktivt. Det begynte allerede under antikken og gjelder fremdeles den dag i dag. Den israelske nasjonen er et spesielt folk, for det er de som bærer med seg metoden for å kunne korrigere verden. Når en annen nasjon så vil påtvinge sitt system (for eksempel nazisme) og etablerer sin egen verdensorden, kjenner denne nasjonen instinktivt at det også finnes noen andre i verden som sitter på en annen metode som er direkte motsatt av deres.

”Jeg hevder at samhold bare er mulig om det tyske folk forenes, og underlegger resten av verden vår ordre og makt. Hele jorden må tilhøre oss. Det finnes likevel en annen nasjon som påstår at de eier metoden. Den har verken reell makt, et eget land eller en militærmakt, de har ikke annet enn en idé. Denne ideen har eksistert i jødene gjennom årtusener; den står skrevet i naturen og det er ingenting jeg kan gjøre med det. Enn så lenge er min nåværende løsning helt motsatt av deres.”

Dette har med konkurrerende ideologier å gjøre: ”Jeg må ikke bare undertrykke jødene, men jeg må også utrydde dem fra jordens overflate. Bare deres totale utryddelse kan bevise at jeg har rett, og dette kommer naturen selv, den øvre kraften, skaperen, til å støtte. Om jeg lar dem leve, vil jeg ikke kunne bevise at min løsning på problemet når det gjelder nasjonalt og globalt samhold er det eneste rette, ikke for meg selv engang.»

Tyskerene ønsket å forene sin nasjon, og tvang gjennom en korrekt (fra deres synsvinkel) ordre. I dette tilfellet hadde de ingen fiende som de hatet mer enn jødene, de som hadde en annen metode for å forene verden. Ideologer ser at dette er helt naturlig. Dette har sin rot i verdens kollektive ønske.

En anmerkning i denne sammenheng: Julius Streicher, en raseideolog som ble henrettet etter Nürnbergprosessen på grunn av forbrytelser mot menneskeheten gjennom sin anti-semittiske propaganda og ordre om jødeutryddelse, skrek under sin henrettelse fra bunnen av stillaset: «Purimfest 1946!» (Under den jødiske høytiden Purim feirer man seire over fiender av jødene).

Fra del fire av Morgenleksjonen 2/5/2011, i anledning Minnedagen for jødeutryddelsene