Nasjonen som ikke har annet enn en idé

Spørsmål: Kan jødeutryddelsen anses som et bestemt fenomen?

Svar: Dette var ikke en ren historisk hendelse, men heller et naturfenomen. Den har sin rot i naturen selv. Utryddelsen av andre nasjoner under andre verdenskrig kan spesielt knyttes til Tysklands planer om å ”rydde opp” i visse territorier, og meningen var å løse problemene når det gjaldt tilgang til jordbruksprodukter. Alt dette var gjennomgått og  vurdert på forhånd.

Roten til ”jødeproblemet” er derimot noe som man kjenner instinktivt. Det begynte allerede under antikken og gjelder fremdeles den dag i dag. Den israelske nasjonen er et spesielt folk, for det er de som bærer med seg metoden for å kunne korrigere verden. Når en annen nasjon så vil påtvinge sitt system (for eksempel nazisme) og etablerer sin egen verdensorden, kjenner denne nasjonen instinktivt at det også finnes noen andre i verden som sitter på en annen metode som er direkte motsatt av deres.

”Jeg hevder at samhold bare er mulig om det tyske folk forenes, og underlegger resten av verden vår ordre og makt. Hele jorden må tilhøre oss. Det finnes likevel en annen nasjon som påstår at de eier metoden. Den har verken reell makt, et eget land eller en militærmakt, de har ikke annet enn en idé. Denne ideen har eksistert i jødene gjennom årtusener; den står skrevet i naturen og det er ingenting jeg kan gjøre med det. Enn så lenge er min nåværende løsning helt motsatt av deres.”

Dette har med konkurrerende ideologier å gjøre: ”Jeg må ikke bare undertrykke jødene, men jeg må også utrydde dem fra jordens overflate. Bare deres totale utryddelse kan bevise at jeg har rett, og dette kommer naturen selv, den øvre kraften, skaperen, til å støtte. Om jeg lar dem leve, vil jeg ikke kunne bevise at min løsning på problemet når det gjelder nasjonalt og globalt samhold er det eneste rette, ikke for meg selv engang.»

Tyskerene ønsket å forene sin nasjon, og tvang gjennom en korrekt (fra deres synsvinkel) ordre. I dette tilfellet hadde de ingen fiende som de hatet mer enn jødene, de som hadde en annen metode for å forene verden. Ideologer ser at dette er helt naturlig. Dette har sin rot i verdens kollektive ønske.

En anmerkning i denne sammenheng: Julius Streicher, en raseideolog som ble henrettet etter Nürnbergprosessen på grunn av forbrytelser mot menneskeheten gjennom sin anti-semittiske propaganda og ordre om jødeutryddelse, skrek under sin henrettelse fra bunnen av stillaset: «Purimfest 1946!» (Under den jødiske høytiden Purim feirer man seire over fiender av jødene).

Fra del fire av Morgenleksjonen 2/5/2011, i anledning Minnedagen for jødeutryddelsene

Kommentarer / Spørsmål