Inlägg i kategori 'Naturen'

Tiden flyr…

Spørsmål: Mennesker flest føler seg i dag overbevist om at tiden nå går mye fortere. Tidligere føltes det som om tiden nesten stod stille, mens ukene nå går så fort at man knapt enser det. Hva er det som skjer?

Svar: Den gjennomsnittlige levealderen for mennesker var for to-trehundre år siden kun 35-40 år.

Tiden passerte veldig sakte for dem, selv om de ikke levde like lenge som vi i dag gjør. Vi, derimot, har knapt nok tid til noe, tiden «flyr», plutselig er vi blitt gamle, plutselig dør vi.

Vår tidsfornemmelse er annerledes, fordi tidsbegrepet vårt er annerledes. Alle aktivitetene vi klarer å presse inn hele tiden har endret seg. Derfor er tiden også så fullstappet og konsentrert.

Det har ingenting med frykt, stress, eller forventninger å gjøre. Problemstillingen er mye mer sammensatt. Jo mer vi utvikler oss, dess mer fjerner vi oss fra livets virkelighet.

Dyr lever harmoniske liv uten å ha noe tidsbegrep. Når de har lyst å ligge ned og hvile, så legger de seg. Når de må jakte, så jakter de, osv. Hos dem foregår alt rytmisk, i henhold til årstidene, alt er gjennomtenkt. Naturen viser dem nøyaktig hva de må gjøre og de har ingen problemer hva tiden angår. Dyret har det ikke travelt med å komme tidsnok frem.

Og vi – jo mer vi blir til mennesker, i utviklingen vår, dess mer problemer har vi med tiden. For vi ønsker egentlig å slette begrepet «tidsfornemmelse».

Fra KabTV`s «Through Time», Samtale 2, 18/3/13