Inlägg i kategori 'Israel'

Vi burde si bare gode ting til hverandre

Spørsmål: Det er mange artikler i media som stiller spørsmål om hvor vi er på vei. Mange artikler i dag rapporterer om det som skjer i samfunnet og konkluderer med at det er i ferd med å bli et hardt og grusomt sted, vist ved utallige saker med psykisk vold, med vold i hjemmet og kaos på veiene.

Tilfeller der en sjåfør i bilkø går ut av bilen og juler opp en annen sjåfør, kniver som plutselig blir trukket frem i krangler og vold i hjemmet som har blitt til drap har forekommet. Det er også vold i sykehus, i ambulanser og tilfeller der leger er blitt slått.

Vær snill og si meg hva skjer med oss? Har vi kanskje sett dette før?

Svar: Det var litt annerledes fordi egoismen var mindre sterk over alt. I dag har vi en forferdelig tilstand, og den kommer til å bli enda verre.

Spørsmål: Betyr det at vi ikke vil kunne stoppe det med vanlige jordiske midler?

Svar: Nei, ikke på noen vanlig måte. Egoismen blir større, mer nådeløs og mindre kontrollerbar for hvert minutt. Slik skjer det.

Vi blir påvirket av egoismen som vokser i oss, som vi må korrigere, men det gjør vi ikke.

Spørsmål: Så vi kan ikke unngå at den vokser, og krever korreksjon?

Svar: Nettopp, og vi kan ikke se på andre for å sammenligne oss, hvordan de er og hvordan vi er.

Spørsmål: Så det er vi som må korrigere oss? Bare vi?

Svar: Ja. Bare snu alt til vennskap, til gode relasjoner, ingenting annet. Om det går, er det fint, og om det ikke virker blir det slutten på oss.

Spørsmål: Så du tror at et lands mål er gode relasjoner og vennskap mellom alle innbyggere?

Svar: Ja.

Spørsmål: Bare sånn, på en enkel måte?

Svar: Det er ikke lett og enkelt, men det er sånn det skulle være.

Spørsmål: Så du tror at lovene, også de økonomiske og politiske lovene i det styrende organet burde bringes bare til dette?

Svar: Selvsagt.

Kommentar: De sier at vi forenkler alt, at setningene er så enkle, for enkle for folk! Likevel er de umulige å tilpasse, viser det seg.

Mitt svar: Så om de ikke kan utføres, hva vil det da si å «forenkle»? Vi burde si bare gode ting til hverandre.

Kommentar: Det betyr å stråle ut varme mot hverandre.

Mitt svar: Bare det!


Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/8/22

Hvor kommer antisemittisme fra?

Spørsmål: Du skriver at konseptet offer ble tydelig etter at Abraham, Isaac og Jacob, etter hverandre dro inn i Egypt. «Egypt» er på hebraisk Mizraim, det blir Mitz Ra – konsentrasjonen av ondt når mennesket går inn i ondskapen.

Israels folk (våre indre ønsker) utførte offer. Egypterne, de representerer egoisme, så hvordan Israelittene ofret og prøvde å forene seg og hatet dem for det. Generelt hater vårt ego å bli ofret.

Spørsmålet reiser seg da: Kan vi si at dette er der antisemittismen har sitt utspring?

Svar: Roten til antisemittisme er nettopp denne tilstanden, når folk ser at jøder ser alt utfra ordets indre.

For eksempel betyr offer å ofre vår egen egoisme. Be gjør man ikke til en eller annen gud eller noe lignende, men til den øvre kraft som kan belønne deg med anledningen til å være god og empatisk i forhold til andre mennesker, og så videre.  Denne misforståelsen av hva jødedom er, førte fra begynnelsen av til at antisemittisme.

Spørsmål: Betyr det at hatet av egenskapen å gi og å elske, som ble dyrket av folket som kalles «Israel» som bodde i Egypt på den tiden var grunnen til antisemittismen?

Svar: Ja, det er naturlig hat. Om jeg er i egenskapen å få, da vil jeg bare få glede og nytelse, og om jeg ser at noen nær meg prøver å komme nær hverandre og dyrke en annen kvalitet, egenskapen å gi og elske, da hater jeg naturligvis dette mennesket.

Mitt hat mot egenskapen å gi og å elske, vekker altså antisemittisme.


Fra KabTV’s “Spiritual States” 1/8/23

“Hva er Jerusalems betydning?”

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman,

On Quora: “What is the significance of Jerusalem?“

Ulike opprinnelige kilder slår fast at Jerusalem vil bli et fyrtårn for verdens folk, og at de vil strømme til dette lyset, som det er skrevet: «- Og nasjoner skal søke til ditt lys» (Esaias 60.3).

Tanken om harmonisk forening mellom folk og med naturen er den opprinnelige strukturen i universet. En slik harmoni vil imidlertid først kunne manifestere seg etter at alle tilhørende deler har korrigert seg og alle arbeider for enhet og innser at enhet er kjernen, symbolet og målet for alt som er til.

Da vil vi vite den egentlige betydningen av den store byen Jerusalem.

Det finnes et konsept som handler om å bygge Jerusalem opp igjen inne i oss selv. Det vil si å skape i oss en kvalitet og en bevegelse mot menneskelig forening så vi kan kjenne hverandre som en enhet og bli en helhet.

Denne ene kvaliteten, som alle individuelle egenskaper og hjerter vil forene seg i, vil bli kant «Jerusalem.» Første skritt mot slik forening er eliminering av egoismen, det vil si å kvitte seg med ønsket om å nyte på andres og på naturens bekostning.

Basert på KabTV’s “Spiritual States” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Michael Sanilevich on February 22, 2022. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Videoen er filmen: “Jerusalem of the Heart,” resigert av Semion Vinokur—en anbefalt film brukt for å lære om den spirituelle betydningen av Jerusalem.

Grunnen til alle problemer

Jøder blir hatet fordi de har en egenskap som er motsetningen til en egoistisk utvikling, vi kaller den altrusime.

 

Det er ikke bare verdens nasjoner som ikke forstår, Jødene selv forstår ikke hvorfor dette skjer.

Jøder blir hatet fordi de ikke tilpasser denne egenskapen til verden. Da kunne alle få et deilig liv. Derfor blir de med rette anklaget for å være grunnen til alle problemer.

From KabTV’s “Close-Up. Gene of Altruism” 9/19/10

«Å kontrollere verdens oksygentilførsel»(Linkedin)

Min nye artikkel på LinkedinControlling the World’s ‘Oxygen Flow¨

Tenk hvordan du ville føle om en liten nasjon kontrollerte klodens vanntilførsel. Om den stenger kranen, slutter vannet å renne over hele verden og alt tørker opp og dør. Om den åpner den, kan alle hydrere seg. Tenk nå hvordan du ville føle om den nasjonen ikke bare kontrollerte verdens vanntilførsel, men verdens oksygentilførsel. Om den stenger kranen blir alle kvalt, om den åpner den, kan verden puste. I tider da den nasjonen stengte kranen, ville du tenke godt om den? Ville du elske menneskene der eller ville du hate dem og prøve å bli kvitt dem på en eller annen måte?

Om vi ser på verden gjennom våre vises øyne, fra de dager da Toraen ble til, de som levde for omtrent 35 århundrer siden, i profetenes dager, kongene, da boken Stråleglansens bok, Zohar ble skrevet, Mishnah og Talmud og alle de mange vise som har skrevet utallige bøker om Israels folk og deres posisjon i verden, da ville vi finne en felles ting: Vi er den lille nasjonen. Når vi åpner kranen kan verden puste, drikke, og leve enkelt og fredelig. Når vi stenger kranen får verden pustevansker, tørker opp og hater oss for det.

Vi gjør det ikke med vilje, så klart. Vi tenker ikke på verden, vi tenker på oss selv. Faktisk tenker vi bare på oss selv, og det er nettopp problemet. Vi er så konsentrert på oss selv at vi ikke står ut med hverandre, og vi stenger kranen som skulle la brorskap og vennskap strømme gjennom verden.

Med andre ord, vår uenighet, vårt innbyrdes hat, sprer hat gjennom hele verden. Det speiles i menneskers forhold til hverandre, og når de beskylder oss for sine egnes feil. Vi føler kanskje ikke at vi er årsaken til deres sammenstøt, men de gjør det. Når de beskylder oss for å være ansvarlige for alle kriger, som skuespiller og filmskaper Mel Gibson en gang utbrøt: «De ikke bare lufter ut sitt sinne, de mener det svært dypt.» Til og med når de ikke sier det, tenker de det. Slik har det vært for det jødiske folk i mer enn tretti århundrer, og det forandrer seg ikke.

Vårt eneste håp om å mildne verdens vrede mot oss er å gjøre det de venter seg: Ta ansvar for verdens kriger, skape fred oss imellom og la dette brorskapet, som vi ikke har vært i stand til å danne i de siste to tusen år, la sitt lys skinne gjennom verden og gjøre den hel.

Vi har gitt verden mange tallrike gaver. Det er ikke et område der vi ikke utmerker oss. Vi er verdensledende i vitenskap, kultur, økonomi, kunst og litteratur, og i alle områder av medmenneskelig engasjement. Fremdeles hater verden oss. Det eneste de ikke hater oss for er mottoet vi førte frem for verden: «Elsk din neste som deg selv.» Om verden har noen klage mot oss med hensyn til dette, så er det at vi ikke virkeliggjør dette mottoet i vårt eget samfunn.

Det jødiske folk dannet en unik nasjon. Fram til dannelsen av vårt folk, og gjennom tiden siden, har det kun vært ett tilfelle av at en folkegruppe tok til seg en bestemt ideologi som styrket dem så sterkt at de ble en ny nasjon. Det var Abrahams ideologi om nåde og kjærlighet til andre, og nasjonen han og hans etterkommere formet var den Israelske nasjon. Abrahams ideologi var ikke bare å forene og elske hverandre, men også å spre den enheten til hele verden. Abraham prøvde til og med å gjøre dette i sitt eget hjemland, Babylon, men han lyktes ikke. Ikke desto mindre blir ansvaret for å virkeliggjøre dette hos hans etterkommere, det jødiske folk.

Slik har det seg at da Moses mottok den jødiske loven,Toraen, der det primære prinsippet er «Elsk din neste som deg selv,» så var det bare etter at nasjonen forenet seg som ett menneske med ett hjerte. Umiddelbart etterpå fikk den nye nasjonen i oppgave å være «et lys for nasjonene»: å spre den nyetablerte enheten over hele verden.

Siden da har alle våre ledere fulgt mottoet om forening og forpliktelsen å spre det. Kong Salomo tenkte at «Hat bringer strid og kjærlighet vil dekke over alle forbrytelser» (Ordspr.10:12). Skriften Zohar erklærte (Aharei Mot) at når vennene, disiplene til Rabbi Shimon Bar Yochai, forener seg etter å ha kommet seg over felles hat, da bringer de fred til verden. Talmud (Yevamot63a) skriver, «Ingen katastrofe kommer til verden som ikke har sin årsak i Israel,» og Midrash (Beresheet Rabbah, 66) slår fast om Israels folk: «I denne nasjonen er verdens fred.» I  Sefat Emet står skrevet: «Sannheten er at alt avhenger av Israels barn. Når de korrigerer seg, følger alle skapninger dem.» Og mens vi reflekterer over verdens smerte, slo Rav Kook fast om vårt folk (Orot HaKodesh-Sannhetens lys) «Siden vi er ødelagt av ubegrunnet hat og verden ble ødelagt med oss, vil vi gjenoppbygges ved ubegrunnet kjærlighet, og verden vil gjenoppbygges med oss.»

Særlig nå, i disse sårbare dager, må vi reise oss over vår uenighet, gjenopplive brorskapet og åpne kranen slik at kjærlighet og enhet kan flyte fritt gjennom hele verden.

Europa og utviklingen av menneskeheten

thumbs_laitman_443Spørsmål: Fra et kabbalistisk synspunkt, hva slags rolle spiller Europa i den generelle utviklingen av menneskeheten.

Svar: Europa, nest etter Israel, har en sentral rolle i utviklingen av menneskeheten. Dette er fordi Europa er en “Babylonsk” samling, som i dag framstår mer lik Babels tårn. Europeerne ønsker å løse problemet på akkurat samme måte som Nimrod, kongen av Babylon, gjorde for mange år siden. Men Abraham satt seg opp mot dette og sa at det ikke finnes noen fordel med denne metoden. Så Nimrod drev ham ut og han gikk med sine disipler til landet rundt dagens Israel.

Grunnleggerne av den europeiske unionen ønsket å fordele mer penger til alle europeere og tenkte at alt vil være greit, men europeerne er allerede forskjellige og immigrantene som har flyttet til de europeiske landene er også forskjellige. De er ikke interessert i materiell oppfyllelse, men i ideologiske og til og med spirituell oppfyllelse.

Immigrantene som ønsker at Europa skal bli muslimsk, maler seg selv grønn. Hvis vi ser på europakartet, har alt en farge: Et rødt flagg her, et gult der, et blått der borte, osv., immigrantene ønsker å oversvømme og vaske alt med fargen grønn og de vil gradvis “innføre” sitt ønske. I prinsippet vil sammenstøtet mellom islam og kristendommen føre dem til å forenes og gå imot Israel.

Spørsmål: Vil de forenes for å tvinge Israel til å gjøre dette arbeidet?

Svar: Dette er det interne programmet som er iboende i skapelsen, som selv ikke de kjenner til. De vil forenes for å tvinge Israel til å gjøre sin jobb.

Å flykte fra Europa

thumbs_laitman_430I nyhetene (The Star): “Jøder fra Marseille blir spurt om de kan gå uten Kippa til det blir bedre tider, midt i en økende anti semittisk voldsbølge – en anbefaling som møtes med sinne….”

“Religiøse jøder i Marseille blir stilt overfor et vanskelig valg: Om de skal ha på seg hodeplagget som uttrykker sin religion eller legge den vekk i håp om å forbli trygg…”

“Et angrep denne uken var det siste dråpen for Marseilles jødiske samfunn religiøse ledelse: En machete viftende 15 åring kuttet opp en jødisk lærer på gaten. Under politiavhør påberopte gutten seg tilhørighet til IS.”

“Zvi Ammar, sjef for Det Israelske konsistoriet i Marseille, spurte jødene om det kunne gå uten kippa, “til det blir bedre tider”. Kippa er det Hebraiske ordet for hodeplagg, mens det er kjent som yarmulke på Jiddisk.”

“Ammar sa at det var den vanskeligste avgjørelsen han noen gang har tatt. Hans ord ble spredt og inndelte franske jøder og ikke jøder likt, og vekket en frykt fra Nazi-æraen.”

“Og dette var et slag for de franske myndigheter, desperat etter å  forsikre det jødiske samfunnet – verdens tredje største – og en nasjon rystet av et voldelig år.”

“Presidenten kalte forslaget for uholdbart. To jødiske lovgivere bar kippa i det franske parlamentet i protest.”

“Det vil si at vi gir deler av ansvaret til offeret” sier Frankrikes sjefsrabbi, Haim Korsia,  til The Associated Press”

Svar: For ca 70-80 år siden ble det sagt at jødene bør forbli jøder og fortsette å bære kippaene sammen med andre typiske jødiske særegenheter, som førte til utryddelsen av hele folket. Det var tross alt de som prøvde å overbevise jødene at de ikke skulle rømme fra Øst Europa før andre verdenskrig og forbli jødisk. Og 6 millioner ble drept.

Hvem var det som holdt dem der helt til slutt og sa at de må bli? Nasjonens ledere. Hvis lederene hadde reist seg og sagt “vi må dra umiddelbart,” kunne alle ha blitt reddet. Tross alt, Hitler ønsket å overføre jødene til Palestina og de fikk lov til å komme til USA til å begynne med, men de nektet. Hvorfor? Fordi de religiøse lederene holdt dem igjen.

Jeg tror at alle Europeiske jøder først bør ta av seg sine kippaer. Torahen sier at hvis du blir truet må du gjøre alt i din makt til å fjerne den trusselsen. Dette kalles å beskytte sjelen. For det andre tror jeg at ingen vil beskytte dem hvis de begynner å drepe jøder og det vil ikke en gang rapporteres om i media.

Spørsmål: Så hva skal de gjøre?

Svar: Dra i tide. Hvis ikke har lært av fortiden er det ikke noe jeg kan si. Jødene blir kalt vrange mennesker.

Spørsmål: Hvor bør de reise?

Svar: Det tryggeseste stedet for dem er Israel, eller i det minste et land de kan leve i, som Amerika for eksempel. Europa er ikke et sted for jøder etter annen verdenskrig. Folk tolererte dem for en stund, som en måte å betale for sine synder, men jødene har ingen framtid der.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 13/1/16

Europas hysteri

thumbs_Laitman_727Spørsmål: Etter hendelsene i Paris startert et ekte hysteri i Europa. To Air France flyvninger fra USA på vei til Paris, ble omdirigert på grunn av bombetrusler, frykt for terrorbombing forårsaket kanselleringen av en fotballkamp mellom Tyskland og Holland, som finansministeren av Tyskland skulle delta på.

I Paris oppsto nye skyte episoder. Russland bombet Syria, Brussel ble lammet av frykt for terrorangrep i sentrum av byen. Vil det fortsette på denne måten?

Svar: Ingenting vil endre seg! Verden fortsetter fremover i henhold til systemet for å øke konvergens. Hvis konvergensen er organisert på riktig måte, med godt gjensidig samarbeid mellom mennesker, vil det være bra.

Det må være ledsaget av positiv deltakelse med systemet for samhold og tilknytning og ikke gjennom vår egoisme, som forårsaker sammenstøt mellom oss.

Alt vi trenger å lære er å bringe folk nærmere, slik at de vil heve seg over sin egoisme uten å kjempe seg i mellom, for da det ikke vil hjelpe! Den forrige generasjonen kjempet, den nåværende generasjonen kjemper, og den neste generasjonen vil kjempe!

Spørsmål: Hvilken løsning foreslår du for å løse denne konflikten?

Svar: I mine vakreste drømmer ønsker jeg å se FN, G8, G20 og andre organisasjoner og forum presse Israel til enhet, og på denne måten tiltekke hele verden etter Israel, til en komplett samling!

Ingenting annet er nødvendig. Det finnes ingen grunn til å klandre Jødene for å være årsaken til det som er ille i verden, men det er behov for å tvinge dem til å forenes, slike at de vil bli årsaken til at hele verden forenes.

Om Israel kun vil begynne å høre litt på oss, ville hele verden umiddelbart føle lettelse, og terroristene vil slutte å drepe! Det er svaret på spørsmålet ditt. Jeg ser det generelle systemet, og slik er det strukturert.

Du ønsker at alt skal endre seg til det bedre, og deretter sette kraften av godhet i det. Dette vil kun komme gjennom forbindelse og samhold mellom Jødene!

Fra KabTV’s “Samtaler med Michael Laitman” 11/18/15

Hvordan vil den neste generasjonen se ut?

thumbs_Laitman_049_02Spørsmål: Fra Kabbalas synspunkt, hva vil skje med dagens unge generasjon som vokser opp i en atmosfære av vold og terrorisme?

Svar: Jeg håper at gjennom vår innsats og dette sier jeg med et helhetlig ansvar og sterkt håp, vil denne generasjonen være klokere enn sine foreldre.

De vil forstå at det finnes ingen annen vei ut av dagens situasjon enn å forene og skape en mektig kraft mellom oss som vil påvirke hele verden. Dette er hva vi kan gjøre.

Se for deg andre mennesker, som f.eks i Finland eller Sveits, der alt synes å være i orden. Jeg var der for ikke så lenge siden og kjenner godt livene deres. De befinner seg i en indre tilstand av underbevisst venting.

Rett etter andre verdenskrig var en tid da verdens folk i hemmelighet håpet at vi ville bringe godt til verden. Men fra 70 tallet, begynte deres holdninger til oss å endre seg.

De forsto at vi ønsker å være som alle andre folk, og at vi ikke utøver en positiv innflytelse på dem, og dermed nektet dem et stille og rolig liv. Antisemittisme er i vekst og har begynt å presse Israel, og i dag lurer du på det.

Hvis vi ser fem år tilbake, fantes det enda ikke en boikott fra FN og andre internasjonale organisasjoner. I Israel ble vi matet med “godteri” dysset av det som ikke eksisterer. Faktisk har verden reist seg opp mot oss.

Alt dette kommer fra den øvre ledelsen! Vi må forstå at denne kraften befinner seg bak alt i naturen, slik at ubalanse mellom mennesker er forårsaket av oss, og rettet mot oss. Det er et system av krefter, og ikke noen form for en enkelt enhet som kalles G-d som bestemte seg for noe. Jeg sier dette som en etterforsker av naturen.

Fra KabTV’s “Confrontation. How It Works in Reality” 10/28/15

Hva er det som måler en nasjons styrke?

thumbs_Laitman_200_01Spørsmål: Hva er det som hjelper et land å forbli sterkt og stabilt i denne kaotiske verden med tanke på å opprettholde sin økonomi og sikkerhet?

Svar:  Det er ingen ting som hjelper – ikke forsvar, velstand, industriell styrke, vitenskaplig potensial, ei heller en utviklet legemiddelindustri eller religion.

Disse tingene kan støtte eller i liten grad bidra til en forandring i å styrke et lands industri, handel og teknologiske tilstand, men å oppnå virkelig stabilitet i denne moderne verden er umulig. Det virker på oss at noen land er stabile. Men faktisk kan vi ikke teste dets stabilitet siden det kan blåses overende på et øyeblikk. Så langt har ingen angrepet disse landene og prøvd å ødelegge dem.

Det er derfor det er vanskelig å evaluere hvor sterke de virkelig er siden vi bare kan teste dets stabilitet ved at de motsetter seg noens fiendtlighet. Sør Afrika er et levende eksempel på hvor lett et sterkt og rikt land kan ødelegges.

Spørsmål: Er Israel etter din mening et sterkt land?

Svar: Israel er den svakeste nasjonen fordi det er for mange faktorer som hele tiden undergraver dets stabilitet. Israel kan ødelegges av en eksplosjon i en trafostasjon eller ved å forurense vannforsyningen i innsjøen Kinneret. Faktisk gjelder dette ethvert land, men Israel er mye mer utsatt for tap og er sårbar for en rekke faktorer som kan ødelegge dets stabilitet.

Israel kan bare være sterkt når det bruker sin unike kraft – Sammenkobling med det altomfattende globale systemet. Den Israelske nasjonen er en del av det øvre styresystemet som utelukkende Israels folk kan påvirke.

Bare forenlighet blant oss vil føre fram til styrke og bærekraft. Hvis jødene kobler seg sammen med hverandre på en rett måte, vil de påvirke hele verden på en positiv måte. Vår adskillelse gir ubevisst en negativ påvirkning på menneskeheten.

Spørsmål: Betyr dette at Israel kan bli den sterkeste nasjonen?

Svar: Ja, der er mulig, men bare under den forutsetning at jødene forenes som en mann med ett hjerte. Vår forenlighet er den delen der vi måler vart lands styrke. Verdens kraft blir definert av Israels styrke.

Israel er den eneste nasjonen som selv kan bestemme seg for å bli sterk eller svak. Ikke et enkelt land bortsett fra Israel er istand til det; alle andre land er avhengige av Israel, på dets avgjørelse.

Skulle vi velge å bli sterke, må vi forenes. Bare vår forenlighet vil gi sikkerhet. Når vi forenes, vil andre land følge vårt eksempel og velge å følge oss frivillig.