Hva er det som måler en nasjons styrke?

thumbs_Laitman_200_01Spørsmål: Hva er det som hjelper et land å forbli sterkt og stabilt i denne kaotiske verden med tanke på å opprettholde sin økonomi og sikkerhet?

Svar:  Det er ingen ting som hjelper – ikke forsvar, velstand, industriell styrke, vitenskaplig potensial, ei heller en utviklet legemiddelindustri eller religion.

Disse tingene kan støtte eller i liten grad bidra til en forandring i å styrke et lands industri, handel og teknologiske tilstand, men å oppnå virkelig stabilitet i denne moderne verden er umulig. Det virker på oss at noen land er stabile. Men faktisk kan vi ikke teste dets stabilitet siden det kan blåses overende på et øyeblikk. Så langt har ingen angrepet disse landene og prøvd å ødelegge dem.

Det er derfor det er vanskelig å evaluere hvor sterke de virkelig er siden vi bare kan teste dets stabilitet ved at de motsetter seg noens fiendtlighet. Sør Afrika er et levende eksempel på hvor lett et sterkt og rikt land kan ødelegges.

Spørsmål: Er Israel etter din mening et sterkt land?

Svar: Israel er den svakeste nasjonen fordi det er for mange faktorer som hele tiden undergraver dets stabilitet. Israel kan ødelegges av en eksplosjon i en trafostasjon eller ved å forurense vannforsyningen i innsjøen Kinneret. Faktisk gjelder dette ethvert land, men Israel er mye mer utsatt for tap og er sårbar for en rekke faktorer som kan ødelegge dets stabilitet.

Israel kan bare være sterkt når det bruker sin unike kraft – Sammenkobling med det altomfattende globale systemet. Den Israelske nasjonen er en del av det øvre styresystemet som utelukkende Israels folk kan påvirke.

Bare forenlighet blant oss vil føre fram til styrke og bærekraft. Hvis jødene kobler seg sammen med hverandre på en rett måte, vil de påvirke hele verden på en positiv måte. Vår adskillelse gir ubevisst en negativ påvirkning på menneskeheten.

Spørsmål: Betyr dette at Israel kan bli den sterkeste nasjonen?

Svar: Ja, der er mulig, men bare under den forutsetning at jødene forenes som en mann med ett hjerte. Vår forenlighet er den delen der vi måler vart lands styrke. Verdens kraft blir definert av Israels styrke.

Israel er den eneste nasjonen som selv kan bestemme seg for å bli sterk eller svak. Ikke et enkelt land bortsett fra Israel er istand til det; alle andre land er avhengige av Israel, på dets avgjørelse.

Skulle vi velge å bli sterke, må vi forenes. Bare vår forenlighet vil gi sikkerhet. Når vi forenes, vil andre land følge vårt eksempel og velge å følge oss frivillig.

Kommentarer / Spørsmål