Inlägg i kategori 'Baal HaSulam'

Forutse det skapte vesenet

thumbs_Laitman_712_02Læren om kabbala sier at skaperen er god og velgjørende. For å realisere seg selv, skapte han et ønske om å motta, som kalles «skapningen.» Dette ønsket bør utvikles i henhold til skaperens plan, ifølge hans program, inntil skapningen forstår og føler ham som god og velgjørende, som noe stort.

Dette er skaperens ønske. Kabbalistene forteller oss at det ikke er fordi han ønsker at vi skal vedkjenne oss hans storhet, hans allmakt og vår avhengighet av ham. Vi snakker om den øverste, derfor er det klart at det ikke er slik. Nei, skaperen ønsker å heve oss til sitt eget nivå.

Så vi må trenge gjennom til en viss bevissthet om den øvre kraften i vår natur og avdekke hvordan vi kan stige til samme høyde. Skaperen gleder seg over at vi opplever ham, som vil si at vi hever oss til hans nivå. I henhold til loven om likhet i form, å oppnå å stå fast sammen med ham betyr å tilegne seg de samme egenskapene som han har.

Perioden med selvkorrigering er banen, stigen som tar oss med oppover gjennom de fem verdenene.  Skapningen kan bare realisere denne oppstigningen når den er overbevist og vet med sikkerhet at det er dette den må gjøre. Da har den krefter til å realisere det.

Hvorfra får skapningen krefter til å iverksette de tiltakene som fører oppover fra å være den som tar imot til å være den som gir, som er helt motsatt av dens nåværende natur?

Vi blir fortalt at vi kan gjøre dette med hjelp fra skaperen. Det øvre lyset belyser oss, og da begynner vi å snakke på en annen måte og innse at å få er ille for oss, og at å gi er godt.

Javel, så bare la skaperen gjøre dette! Han skapte ønske om å få i oss, så nå kan han «skinne» på oss og forvandle dette til å bli et ønske om å gi. Men nei, slik er det ikke, for da ville vi miste vår uavhengighet og bli som «engler», dvs krefter som kun kan utføre bestemte handlinger. Vi må i stedet innrømme og akseptere for oss selv at å få er ille og å gi er godt.

Dette interne oppgjøret kalles «anerkjennelse av ondskap», og ingenting mer enn det er nødvendig. Vi må bare anerkjenne ondskapen i ønsket om å få og det gode som ligger i ønsket om å gi. Når dette skjer med oss, vil vi definitivt slutte å bruke det onde i det egoistiske ønsket som nå manifesterer seg, og begynne å bruke ønsket om å gi, som anerkjennes som godt.

Det viser seg at dette ikke er barnelek: hvis en lege forklarer hva som er bra og hva som er dårlig for meg, hva som er skadelig og hva som er sunnt, setter jeg pris på det og følger rådene han gir meg. Men jeg må selv gjenkjenne ondskapen. Rådgivere som forteller meg hva som er bra og hva som er dårlig kan ikke hjelpe meg. Jeg må selv, med nøyaktighet, finne ut at ønsket om å få er ille og ønsket om å gi er godt.

Her strekkes det ut en så tynn «tråd» at det ikke kan uttrykkes med ord. Jeg er nødt til å forholde meg nøytral internt, stige over det skapte vesenet, siden ønsket om å få defineres som ondt og ønsket om å gi er godt, der den første egenskapen tilhører skapningen, og den andre tilhører skaperen. Men jeg er nødt til å forutse det som er før skapningen, å stå foran den, og iaktta disse to ønskene. Da, basert på dette helt uavhengige punktet, må jeg definere ønsket om å få som ondt.

Dette blir den virkelige realiseringen av ondskap. Den blir ikke gjort «på bestilling» for meg, ikke på grunnlag av nytelse og lidelse som fører til at jeg tar en beslutning fordi jeg gang på gang spiller et «forhandlingspill», og velger etter kriteriene i min egen egoisme. Nei, «eksperten», «dommeren», og «testeren» i meg er nødt til å stå uavhengig, verken på skaperens eller skapningens side, men tilsynelatende et skritt foran dem.

Dette er forutsetningen. Det er ikke mulig at skaperen er god i mine øyne. Hvorfor er han god? Er det fordi han skapte ønsket mitt og nå gleder seg over sine gaver? Nei, det er bare en selvfølge, skaperverket vi befinner oss i. Skaperen vil at vi skal «forutse» det skapte vesenet, så vi kan si oss enige med ham, at han gjorde det på denne måten.

Fordelen med dette er fantastisk: Vi er ikke lenger avhengige av hva og hvordan han skapte oss. Vi må heve oss over godt og ondt, uansett hvilke intensjoner som knyttes til dem. Vi må nå en annen grad, stige over dem til begynnelsen av skapelsesplanen som eksisterte allerede før han skapte oss, før han bestemte seg for å bli avdekket for skapningen som giver og gjorde det skapte vesenet til mottaker. Det synes som vi finner oss selv før det øyeblikket og til og med før vår årsak. Og det er faktisk her vi befinner oss.

Derfor må realiseringen av ondskapen gå dypere, på innsiden av den kvalitative dybden. Det dreier seg ikke om hvor forferdelig min bunnløse egoisme er og hvor nydelig det er å gi. Det handler om kvaliteten og essensen: Hvorfor må jeg definere den ene som ond og den andre som god? Dette valget må jeg ta utfra mine egne følelser. Det måler bare detaljene av oppfattelsen for meg, «statistisk», og over det avdekker jeg et høyere prinsipp, som er over det skapte vesenet og før det. Dermed omfatter anerkjennelse av det onde hele virkeligheten og hever oss over den.

(142785)

Fra femte delen av morgenleksjonen, 3/9/14, Writings of Baal HaSulam

Et nytt ønske blir født av to motsatte ønsker

thumbs_laitman_232_07 Spørsmål: Du har forklart at noe helt nytt, et tredje element blir født av forbindelsen mellom to, og at de to første forsvinner. Hvorfor skjer ikke det i vår verden? En far og mor får et barn sammen, men de fortsetter å leve sammen med det.

Svar: Forbindelse er ikke et bånd mellom fysiske kropper, men en forening av ønsker. Det er ikke snakk om en sammenkobling av fysiske kropper, for du kan ta kjønssceller fra foreldrene og lage et barn i prøverør.

Men dette er ikke en forbindelse; kontakt oppstår mellom begjær. Hver av dem jobber med sitt begjær og fra to motsatte ønsker fødes et tredje som inkluderer dem begge to.

Forbindelse er en eksistens som deles av begge ønskene på et høyere nivå. Konsesjon og annullering av selvet innenfor samholdet skader ikke, snarere tvert imot, det gir tilfredsstillelse og mulighet til å stige enda høyere.

Selve ønsket om å få vil aldri opphøre; det er selve substansen i skapelsen. Foreløpig annullerer vi midlertidig de ønskene vi ikke kan bruke med intensjon om å gi. Ønskene som kan brukes med giverhensikt, kombinerer vi slik at de skaper et tredje element som kalles Adam (menneske) og som inkluderer både den maskuline og feminine delen i seg.

(136853)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/6/14, Writings of Baal HaSulam

 

Første skritt i praktisk kabbala

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Har Baal HaSulam etterlatt seg informasjon om fasene på veien som vi kan bruke som grunnlag når vi bygger denne metoden?

Svar: Nei, Baal HaSulam etterlot ingen slik informasjon for oss. Vi må selv finne veien. Retningen synes å være klar, men hvordan vi avanserer fra den ene fasen til den neste kan ingen vite.

Problemet er at vi starter uten noen form for garanti, uten kunnskap, men innser behovet og føler vi ikke har noe annet alternativ. Verden presser oss, dvs at skaperen presser oss gjennom verden – og vi er nødt til å føre mennesker mot tilkobling slik at de gjennom det oppnår likhet i form med skaperen.

Når vi oppriktig begynner å søke, gjennom kontakten med vennene, begynner vi å avdekke metoden. Det er fordi det er absolutt nødvendig for oss og vi gir uttrykk for det i ord og atferd, med alle betingelser vi har. Ingen kabbalister kunne til denne dag skrive noe om dette.

Læren om kabbala er en praktisk vitenskap som fødtes gjennom erfaring, gjennom utforsking. Og de som ikke lever i vår tid visste ikke – og kunne ikke vite det, selv om de var store kabbalister. De kunne snakke om generelle tendenser, om to alternativer, men de kunne ikke skrive mer om vår tid. Derfor fantes det kabbalister spredt i hver eneste generasjon, og vi befinner oss her i denne tiden.

Vi kan finne noen hint i Baal HaSulams skrifter som peker mot vår tid. Han nevner noe i The Writings of The Last Generation, men det er ikke mulig å kopiere blindt utfra det. Man finner kanskje ut at man prøver å trekke noe inn i dagens virkelighet som ikke kommer til å bli realisert før om mange år og derfor foreløpig ikke er relevant.

(135705)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 21/5/14, The Book of Zohar