Et nytt ønske blir født av to motsatte ønsker

thumbs_laitman_232_07 Spørsmål: Du har forklart at noe helt nytt, et tredje element blir født av forbindelsen mellom to, og at de to første forsvinner. Hvorfor skjer ikke det i vår verden? En far og mor får et barn sammen, men de fortsetter å leve sammen med det.

Svar: Forbindelse er ikke et bånd mellom fysiske kropper, men en forening av ønsker. Det er ikke snakk om en sammenkobling av fysiske kropper, for du kan ta kjønssceller fra foreldrene og lage et barn i prøverør.

Men dette er ikke en forbindelse; kontakt oppstår mellom begjær. Hver av dem jobber med sitt begjær og fra to motsatte ønsker fødes et tredje som inkluderer dem begge to.

Forbindelse er en eksistens som deles av begge ønskene på et høyere nivå. Konsesjon og annullering av selvet innenfor samholdet skader ikke, snarere tvert imot, det gir tilfredsstillelse og mulighet til å stige enda høyere.

Selve ønsket om å få vil aldri opphøre; det er selve substansen i skapelsen. Foreløpig annullerer vi midlertidig de ønskene vi ikke kan bruke med intensjon om å gi. Ønskene som kan brukes med giverhensikt, kombinerer vi slik at de skaper et tredje element som kalles Adam (menneske) og som inkluderer både den maskuline og feminine delen i seg.

(136853)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/6/14, Writings of Baal HaSulam

 

Kommentarer / Spørsmål