Min profil

Grunnlegger og leder for Bnei Baruch Kabbala undervisnings- og forskningsinstitutt, som ble opprettet for å sikre opplæring og spredning av læren om kabbala til alle. Professor i ontologi, doktorgrad i filosofi og kabbala, MSc-grad i biokybernetikk. Tre barn og tre barnebarn.

Jeg ble født i 1946. Da jeg avsluttet utdannelsen min på videregåendenivå, valgte jeg å fordype meg i biokybernetikk og etter praksisperioden min jobbet jeg ved Hematologisk forskningssenter i Leningrad. Selv som student var jeg fascinert over den fantastiske måten organiske celler legger til rette for liv på. Jeg var dypt imponert over hvordan cellene på en harmonisk måte knytter seg til resten av kroppen.

Det er svært vanlig å studere strukturen til cellene, deres funksjoner og å stille spørsmål rundt hensikten med deres eksistens, det vil si hvordan de fungerer i forhold til resten av kroppen. Spørsmålet som jeg ikke klarte å finne svaret på, omfattet derimot meningen med hele kroppen eksistens.

Jeg regnet med at på akkurat på samme måte som cellene er en del av en organisme, er kroppen også en del av et større system, et system som den fungerer i henhold til og der hver og én av oss utgjør ulike deler av en helhet. Mine stadige forsøk på å forske på dette temaet i vitenskapelige former ble hver gang møtt med avvisninger og avslag. Jeg ble fortalt at ”vitenskap tar ikke for seg slike spørsmål”.

I 1970 bestemte jeg meg for å flykte fra Russland. Jeg håpte på at jeg kanskje i Israel kunne få muligheten til å fortsette studiene som jeg interesserte meg så sterkt for.

Etter fire harde år der jeg var en refusenik (en som ble nektet å forlate Russland under Sovjetunionen), og etter en lang og strabasiøs reise, kom jeg i 1974 endelig fram til Israel. Da jeg tok kontakt med universitetene og de akademiske institusjonene som fantes i Israel på den tiden for å presentere mine ideer for dem, tilbudte de meg (igjen) forskning innenfor en spesifikk og begrenset skala. Dette fikk meg til å forstå at jeg måtte lete videre etter et sted der jeg kunne studere det sammensatte systemet av virkeligheten.

Etter mange års leting fant jeg endelig min lærer, kabbalisten Rav Baruch Shalom Ashlag (Rabash). Han var den førstefødte sønnen og etterfølgeren til den store kabbalisten Rav Yehuda Ashlag, kjent som Baal HaSulam(Eieren av stigen). Baal HaSulam fikk navnet sitt på grunn av sin bok Sulam (Stigen), som er en kommentar til boken Zohar. De neste tolv årene, fra 1979 til 1991, ble jeg ved Rabashs side helt til han døde. For meg var han ”den siste mohikaner”, den siste i en lang rekke av kabbalister som hadde sitt opphav fra flere tusen år tilbake. Hele den tiden jeg fulgte han, tjente jeg som hans personlige assistent, hans sekretær og hans viktigste student. Med Rabashs støtte og oppmuntring både skrev og publiserte jeg mine første tre bøker i 1983.

Etter at læreren min døde begynte jeg å utvikle kunnskapen jeg hadde tilegnet meg og spre den til offentligheten, slik han hadde bedt meg om å gjøre. Jeg ser på dette som en direkte fortsettelse av hans metodikk.

I 1991 etablerte jeg Bnei Baruch, en gruppe kabbalistiske studenter som har tatt i bruk arbeidene fra Baal HaSulam og Rabash i sine daglige liv. Bnei Baruch er en bred, internasjonal organisasjon som har tusenvis av studenter over hele verden. I dag studerer, forsker og sprer medlemmene av Bnei Baruch læren om kabbala.

Vi publiserer avisen Kabbalah Today, og vi har utarbeidet den største nettsiden om kabbala, www.kabbalah.info, på over 30 språk. Nettsiden er internetts største kabbalakilde, og her finner du bøker, artikler, filmer, leksjoner og forelesinger om kabbala. Alt materiellet er tilgjengelig for publikum uten kostnader.

De siste årene har vi etablert et filmselskap som produserer filmer for opplæring og leksjoner, og som publiserer leksjoner daglig via kabel og satellitt-TV i Israel og over hele resten av verden. Innholdet produseres på senteret i Petah Tiqwa, Israel, som også er hovedsetet for Bnei Baruch kabbala utdanningssenter (Beit Kabbalah L’Am på hebraisk), vår forelesningssal. Bnei Baruch Kabbalah utdanningssenter er vertskap for en mengde kurs vedrørende kabbala.

I tillegg har vi også etablert Bnei Baruch kabbala opplæringssenter, som danner grunnlaget for mange offentlige debatter og diskusjoner vedrørende kabbala. Læresenteret utvikler og produserer serier med opplæringsprogrammer for kabbalastudenter, og organiserer også kongresser og seminarer i Israel og over hele verden.

Noen av de mest suksessrike programmene til opplæringssenteret er nettbaserte kabbalakurs på engelsk og på russisk (www.kabacademy.com). Disse kursene er tilgjengelig vederlagsfritt. I tillegg samarbeider vi tett med flere andre forskningsinstitusjoner. Som del av denne aktiviteten har vi blitt invitert til å være med i World Wisdom Council (WWC) som er ledet av professor Ervin Lázló som ble nominert til Nobelprisen i 2004 og 2005.

De siste årene har vi vært med på flere internasjonale arrangementer. Vi har blant annet deltatt i San Francisco, Tokyo, Arosa (Sveits), Düsseldorf (Tyskland) og i Monterrey (Mexico). Målet med disse arrangementene har vært å spre kunnskapen som ligger i læren om kabbala, og dele den med menneskeheten i størst mulig skala.

Jeg har bundet meg til å forsette i fotsporene til mine lærere Baal HaSulam og Rabash, å offentlig og åpent spre kunnskapen til alle som ønsker å bli kjent med den. Jeg introduserer ikke noe nytt, og jeg forenkler og tolker kun skriftene fra mine lærere til dagens moderne mennesker.

Jeg håper på denne måten å hjelpe til med å spre læren om kabbala over hele verden for å sikre at flest mulig får tilgang på informasjon om denne nødvendige kunnskapen, slik Baal HaSulam har gitt instrukser om i sine bøker. Dette var også Rabashs instruksjon til meg, og det er dette jeg prøver å leve opp til så godt som jeg bare kan etter min beste forståelse. Denne prosessen er veldig viktig for framtiden til Israel og hele resten verden.

Autentisk kabbala må først renvaskes fra alle misforståelsene som har blitt knyttet til den opp gjennom årene. Autentisk kabbala har ingen tilknytning til healing, spådommer, maskotter, hellig vann, røde armbånd eller meditasjon. Den har heller ingen relasjon til mystikk eller religion.

Læren om kabbala, slik den blir definert av de mektigste kabbalistene, er en metode for å korrigere mennesket og denne verden. Den dukker opp i dag siden mennesket trenger læren like mye som det trenger luft.