Inlägg i kategori 'Oppfattelse'

La oss gi rom til Skaperen i oss

Hele den reale verden er full av vår store egoisme. Hele verden, den uanimerte natur, planter, dyr og mennesker, alle disse er grader av vårt egoistiske ønske, hvor vi må begynne å gi plass til kraften å gi, som er Skaperens kraft.

Vi arbeider inne i oss selv, inne i vår oppfattelse av verden, vår forening, og der skaper vi et sted der Skaperen kan plassere et embryo av sin kvalitet som er å gi, og det begynner å vokse inne i oss.

Skaperen virker på oss både innenfra og utenfra. Vi er inne i det hvite lyset, som med vilje har begrenset seg slik at vi kan eksistere i det. Vi befinner oss altså inne i et tomt rom, tømt for Skaperens tilstedeværelse, og vi føler Ham ikke.

En stråle av lys kom inn i dette tomme rommet og begynte å bygge åndelige ting og verdener inne i denne tomheten. Derfor er vi inne i Skaperen, under Hans fulle kontroll.  Men dette er slik det ser ut fra inne i Skaperen.

Fra skapningens side, der eksisterer vi inne i et tomt rom, vi antar at det er fritt for Skaperens kontroll, fordi vi ikke ser den og ikke føler den. Derfor tror vi at vi er mestere i vår verden og i våre liv.

Men i realiteten utdanner Skaperen oss og bringer oss til forståelsen av at vi ikke vet hvor vi egentlig befinner oss. Da begynner vi å søke etter hva livet vårt avhenger av, og oppdager at det er en øvre kraft som bestemmer og realiserer alt, og vi lengter etter å avdekke den.

Dette er det som skjedde med alle Kabbalister i tidligere generasjoner helt til de fant metoden som tillater oss å forbinde oss med Skaperen, og gav oss metoden å avdekke Skaperen for skapningene i denne verden. Denne metoden kalles Kabbalahs visdom.

Fra World Kabbalah Convention, “Discovering Life In The Ten” 2/27/21, “Ibur in the Ten,” Leksjon 5

Fantasier og virkelighet, del 5

thumbs_Laitman_201_03Spørsmål: Hva er så meningen med livet, da det viser seg at vi ser verden gjennom egoistiske briller som viser oss en imaginær verden?

Svar: Meningen med livet er å ta en beslutning om at livet er ynkelig og at vi må stige over og opp til den øvre virkelighet. Forskjellen mellom disse to typer virkelighet definerer kraften bak vår spirituelle oppnåelse.

Spørsmål: Hva er så galt med vår nåværende virkelighet?

Svar: Først og fremst er den gal fordi den er illusorisk. Vitenskapen vet allerede at det vi ser foran oss er et holografisk bilde, det finnes ikke bare ett enkelt univers, men mange.

Vitenskapens egoistiske og materialistiske utvikling, fører den til grensen av en materialistisk forståelse av verden, og bringer den inn i en blindgate. Vitenskapen befinner seg i en krise da den ikke kommer seg videre og gjør ytterligere funn. Kun en ting er klart, vi har nådd en grense.

Inntil vi oppdager den øvre kraften, vil hele verden være en illusjon. Vi eksisterer inne i maskinen og vi må endre vår oppfatning. Ved å kun være på det stille, vegetative og animerte nivåer av oppfattelsen, vil vi forbli i det samme programmet som nå. Ingenting kan tross alt endres der.

Men på det menneskelige plan, i våre mellommenneskelige forhold, tilegner vi oss et nytt program som gir i stedet for å motta. På innsiden begynner vi å føle den øvre virkeligheten, fylt med kraften kalt skaperen.

Det viser seg at vi tar av oss våre egoistiske briller, som vi så verden gjennom fra synspunktet personlig fordel, gjennom viljen til å motta. Nå ser vi verden gjennom prismet av ønsket om å oppfylle andre, å gi, å elske, det er derfor vi ser en uforfalsket virkelighet.

“Hva er bra for meg” er en illusorisk virkelighet, og “hva er bra for andre” er den sanne. Den illusoriske, egoistiske virkelighet er dramatisk forskjellig fra den sanne virkeligheten. Det er derfor vi ofte argumenterer og ikke er enige med hverandre, selv med de som står oss nærmest. Fordi hver og en av oss har sin egen sannhet.

I den sanne virkeligheten vil alle ha en mening, en hensikt, da alle vil bry seg om andre, og ikke om seg selv. Derfor blir det heller ingen argumenter mellom oss, men kun forbindelser og fullføring av hverandre.

Alle vil reise seg over hans eller hennes personlige egoisme og vil prøve å tilfredsstille andres behov, å oppfylle deres ønsker. Det er årsaken til at kjærlighet og samhold alltid vil råde mellom oss. Kan det finnes konflikter hvis jeg hele tiden tenker på hvordan å oppfylle ønskene til andre medmennesker?

Vil vi snart komme til denne tilstanden, vi har ikke noe annet valg. Evolusjonen og den nåværende globale krisen vil bringe/tvinge oss til den nye virkeligheten. Ved å stige over egoismen, stiger vi over tid, rom og bevegelse, over smålig egoistiske begjær, mot ønsket til den øvre kraft, som er ønsket om å gi og kjærlighet.

Den eneste sanne virkelighet er giver kraften, kjærlighetens kraft. Vi må ta av oss våre egoistiske briller for å kunne se den sanne virkeligheten.

Fra  TV Programmet:  “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 4

thumbs_laitman_928Spørsmål: Hvis vi er født med egoistiske briller som viser oss en illusorisk verden, hvordan kan vi da skille mellom illusjon og virkelighet?

Svar: Dette er umulig for oss nå, vi må utvikle nye organer av oppfattelse. Først da vil vi være i stand til å utforske, med hjelp fra den øvre kraften, som vil vise oss forskjellen mellom den virkeligheten som eksisterer inne i egoet, og virkeligheten utenfor oss.

Virkeligheten som eksisterer innenfor vårt ego er under endring dag etter dag, hele tiden. Hvis vi hever oss over våre egoistiske følelser, vil vi oppnå en ytre virkelighet, den sanne virkeligheten. Denne virkeligheten endres ikke, det er derfor vi kan stole på den. Den er jo faktisk tross alt evig.

Jeg oppfatter alt gjennom mitt ego, gjennom briller innebygd i meg fra fødselen av. Det er derfor jeg ser en fantasiverden. Egoisme er viljen til å motta nytelse fra verden, og det er derfor jeg ser det aktuelle bilde gjennom mine briller. Dette er min virkelighet, men for andre er det allerede fantasi.

Vi kan ikke forestille oss noe annet da vi eksisterer i dette programmet, i bildet som presenterer i vårt ego. Men så fort en person klarer å komme seg ut av dette imaginære bildet, vil han begynne å merke forskjellen mellom de to verdene; en som oppfattes gjennom hans indre medfødte “briller,” og den andre som oppfattes ved å føle den øvre kraften direkte.

Det er kraften som maler det illusoriske for oss, men på samme tid gir oss en mulighet til å kjenne selve denne kraften. Oppnåelsen av den øvre kraft uten at den blir bøyd av våre indre briller, kalles oppnåelse av skaperen. Metoden for å oppnå dette kalles kabbala. Derfor ansees kabbala som en skjult visdom, som avdekker den skjulte virkeligheten for oss.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 3

thumbs_laitman_537Spørsmål: Hvis hele verden er en illusjon, hva er da virkelighet?

Svar: Virkeligheten er det som eksisterer utenfor en person, uavhengig av personen. Hvorvidt det er menneskehet eller ikke, om verden eksisterer eller ikke. Denne virkeligheten eksisterer evig, over tid, bevegelse og rom. Den er ikke avhengig av noen av våre tre-dimensjonale begrensninger og tid.

Vi lever i en en innbilt virkelighet der det finnes opp og ned, høyre og venstre, forover og bakover, og flyten av tid der alt er i endring. Men den sanne virkeligheten eksisterer utenfor tid, det vil si over lysets hastighet. Den er tross alt ikke avhengig av tid, og endres ikke.

Vi kan avsløre den sanne virkelighet og vil da oppdage at det finnes kun en kraft, giver kraften. Denne kraften kalles den øvre kraft da den skapte all vår virkelighet, opprettholder og leder den til oppnåelsen av skaperens kraft, giver kraften og kjærlighet. Det er slik vi oppdager ham å være. Vi vet ikke hva han er, og vi kan kun oppfatte han i forhold til hvordan han manifestere seg i våre kvaliteter, vår oppfatning, i forhold til oss.

Skaperens holdning til oss, slik vi oppfatter det, er det vi kaller skaperen eller Boreh, fra ordene “kom” (Bo) og “se” (Reh), oppdage Ham.

Spørsmål: Vil hver person oppdage skaperen på hans eller hennes måte?

Svar: Absolutt. Selv den samme personen oppdager skaperen i en ny form hele tiden.

Spørsmål: Så finnes det bare en sann virkelighet, eller mange?

Svar: Den øvre kraften er en, men vi oppfatter den annerledes hver gang på grunn av endringer i oss.

Kabbala kalles en skjult visdom fordi den studerer det som er skjult for oss og hjelper oss å avsløre dette. Den lærer en person hvordan han kan stige over sine egoistiske briller, å komme seg ut av dens begrensninger, og oppdage den virkelige virkeligheten.

Spørsmål: Hva er det endelige målet?

Svar: Målet er å avdekke den øvre kraften. I den grad vi avslører den, vil vi stige til dens grad og bli evige og perfekt akkurat som den. Vi kommer oss ut av illusjonen, et bedrag, og kommer tilbake til sannheten. Det er derfor kabbala kalles en sann visdom.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 2

thumbs_laitman_219_04Den verden vi ser foran oss er ikke en ekstern virkelighet, men en slags 3D film. Vi tror at vi ser folk, men faktisk ser vi våre egne kvaliteter som angivelig eksisterer utenfor oss.

Spørsmål: Hvordan går det da ann at to forskjellige personer ser på en tredje person og ser det samme?

Svar: Selvfølgelig ser vi ikke det samme. Vi kan ikke engang sammenligne det vi ser og vurdere hva den andre personen føler. Vi har bare en avtale om å kalle dette bilde vår verden. Vi kan til og med diskutere noens kvaliteter, våre oppfatninger er tross alt forskjellige.

Vi ser alle den samme illusoriske virkeligheten som vi forestiller oss, hvor alle som en ser gjennom sine 3D-briller.

Spørsmål: Hvorfor ser vi den samme virkeligheten?

Svar: Fordi den virkeligheten vi oppfatter må være innprentet i våre fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Det er et matriks der alle er i stand til å se på verden, og det er derfor vi bare oppfatter visse kvaliteter. Men alle tolker og oppfatter dem i henhold til sin karakter.

Det kan kun være en virkelighet, den øvre kraft kalt skaperen (naturen), som vi alle må avdekke. Han er den sanne og eneste eksisterende virkelighet. Alt annet er en illusjon, inkludert oss og hele hele denne verden, som kalles en imaginær verden i kabbala.

Det virker for meg at det er jeg og alt det jeg kan forestille meg: alle andre former og milliarder av mennesker, jorden, vår galakse og universet. Men alt dette eksistere kun i min fantasi.

Moderne teknologi er i stand til å produsere briller som maler holografiske bilder og gir en person inntrykk av et en kopp kaffe står foran ham, mens koppen faktisk ikke eksisterer.

Selv om vi ikke bruker slike briller i øyeblikket, ble vi født med andre briller. De er lokalisert i hodene våre, og det er derfor vi alltid oppfatter den imaginære virkeligheten. Vi kan ikke ta dem av da de er implantert i oss fra fødsel av.

Det betyr at selv uten å sette på 3D-brillene, befinner vi oss likevel innenfor 3D-illusjonen. Hele verden er en illusjon vi forestiller oss fra det øyeblikket vi blir født.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Fantasier og virkelighet, del 1

thumbs_laitman_752_1Spørsmål: Noen ganger kan en person tro at reelle ting skjer med ham, men så våkner han opp å skjønner at det bare var en drøm. Hva er virkelighet og hva er illusjon?

Svar: Det finnes bare en virkelighet, den øvre kraft. Til den grad vi avdekker denne kraften, eksisterer vi i virkeligheten. Hvis vi ikke avdekker den øvre kraft, betyr det at vi forblir i illusjon.

Det følger at vår nåværende tilstand, der den øvre kraft er skjult for oss, er en illusjon. Det står skrevet i “Introduksjon til boken Zohar” at hele verden som vi ser foran oss er kun vår fantasi, men en svært komplisert fantasi, du kan også si en vanskelig en.

Som kabbala faktisk forklarer ser vi ikke virkeligheten foran oss, men heller forestiller oss den inni oss. Og det virker for oss at denne interne fantasien faktisk eksisterer, og er utenfor oss.

Tenk deg at alt vi ser rundt oss, alt vi føler, hører og puster, alle inntrykkene i våre fem sanser i hovedsak finnes inni oss. Ikke inne i kroppen, da den også er en illusjon, men i organet for oppfatning kalt viljen til å motta nytelse. Dette ønsket omfatter syn, hørsel, lukt, smak og berøring.

I hovedsak oppfatter vi ikke hva som skjer på utsiden, men hva som skjer inne i disse 5 sansene. Syn, lukt, smak, hørsel og berøring er fem nivåer av interne inntrykk inni oss, som betyr i viljen til å motta nytelse. Ved å reagere på bølger og væsker som går inn, forestiller viljen til å motta den virkeligheten den angivelig eksistere i.

Det blir nesten som å bruke 3D briller å se deg selv i skogen eller i verdensrommet. Bare det at disse brillene er permanent implantert i oss. Gjennom dem oppdager vi vår imaginære virkelighet. Men denne virkeligheten er faktisk “vår,” da vi har blitt så vant og forent med den at vi ikke kan skille oss fra den.

Kabbalister avslører at den sanne virkelighet ikke eksistere inni oss, som den imaginære, men på utsiden av oss. Denne øvre virkeligheten, den øvre kraft, som kalles “skaperen” (Boreh) da det betyr to handlinger: kom (Bo) og “se” (Reh) Ham. Da vil vi se at den øvre kraft faktisk styrer all virkelighet, som er viljen til å motta nytelse.

Den øvre kraft er ønsket om å glede, om å gi. Ved å avdekke den, vil vi oppdage hvordan denne kraften fyller hele universet og hele skaperverket, som er viljen til å motta, å være oppfylt.

Spørsmål: Føler vi denne øvre virkeligheten med de samme fem sanser: syn, lukt, hørsel smak og berøring?

Svar: Vi føler den øvre virkelighet i fem sanser som kalles: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, og Malchut. Det er den høyeste form for oppfatning i forhold til våre vanlige fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og berøring.

Spørsmål: Føles det som en sann virkelighet?

Svar: Det føles mye sterkere enn vår nåværende virkelighet.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Er universet et hologram ?

thumbs_laitman_739I nyhetene (nature.com): “Et team av fysikere har framsatt noe av det klareste bevis på at vårt univers kan være en stor projeksjon.”

“I 1997 foreslo teorifysikker Juan Maldacena en dristig modell av universet hvor gravitasjonen stiger fra forsvinnende tynne og vibrerende strenger, kan tolkes på nytt med bruk av veletablert fysikk. Den matematiske intrikate verden av strenger, som eksisterer i ni dimensjoner av rommet, pluss en av gangen, vil kun være et hologram, den virkelige handlingen vil spilles ut i en enklere, flatere kosmos hvor det ikke finnes gravitasjon.”

“Maldacenas ide gjorde fysikere spente da det tilbydde en måte å sette den populære, men fortsatt uprøvde strengteorien på et godt fundament – og fordi det løste tydelige uregelmessigheter mellom kvante fysikk og Einsteins gravitasjons teori. Dette beviste fysikerne med en matematisk rosettstein, “dualiteten”,  som tillot dem og oversette frem og tilbake mellom to språk og løse problemer i en modell som virket umulig å spore i den andre, og vice versa…..Men, selv om gyldigheten til Maldacenas ideer for det meste er tatt for gitt siden den gang, har et rettskaffet bevis blitt vanskelig å fremskaffe.”

“I to aviser postet man under arkivX fanen, som Yoshifumi Hyakutake ved Ibaraki universitetet i Japan og hans kolleger nå står for, hvis ikke akkurat et bevis, i det minste sammenlignbare bevis for at Maldacenas formoding er sann”

Min kommentar: I følge kabbala finnes det ikke noe annet en de 10 Sefirot (rot og det 4 bokstavers navnet til skaperen, dette er 5 Sefirot, En av dem, ZA, består av 6, derav 10) Så alt du kan forestille deg er det private synet på de 10 Sefirot, fordi hver av Sefirotene er delt inn i 10 av dets sub-Sefirot, etc..

Derfor tror vi: 5 verdener, 5 Partzufim, 5 Sefirot – totalt 125 nivåer fra vår verden til den evige verden. Alle steg har den samme strukturen og forskjellen mellom dem finnes bare i klarhet i detaljer der man avdekker Skaperen i verdenen. Jo høyere nivå, jo mer detaljert er det og jo mer klart avdekkes Skaperen.

Hjernen er et modem

thumbs_Laitman_420_06Spørsmål: Den første menneskelige hode-transplantasjonen skal finne sted i 2017. Hvordan vil en person føle seg etter en slik operasjon?

Svar: Lignende spørsmål ble tatt opp når den første hjerte-transplantasjonen ble planlagt og hva er forandret? Hva er så spesielt her?

Et hode er ganske enkelt kontrollsenteret som styrer kroppen ved å sende signaler slik at kroppen vil fungere som den skal, ikke mer enn det. Kroppen vil fortsette å fungere så lenge hodet er nøyaktig koblet til kroppen. Jeg ser ikke noe overnaturlig i det.

Hvor mange hjerte-transplantasjoner finner sted i dag? Når en slik operasjon fant sted for første gang i Sør Afrika, virket det som en revolusjon, men nei, det byttet ganske enkelt en ny pumpe for å få blodet til å flyte. Det er det samme med hodet.

Hodet er ikke et organ som lagrer informasjon. Opptaket av all informasjonen er i rommet som omgir oss og hodet er bare et modem som kobler sammen kroppen med det tomrommet som omgir oss for å styre kroppen fra de ordre som den mottar fra der.

Alle lover, opptak, informasjonen, alt, er lagret i rommet rundt oss. Vår hjerne oppfatter denne informasjonen, behandler den og formidler ordrene til kroppen og derfor styrer den slik at den kan utføre gitte handlinger i tillegg til kroppens generelle funksjon og det er alt. Slik at hjernen, som sinnet, utfører alle våre egoistiske begjær. Hjernen tjener begjærene.

Å se gjennom øynene til en baby

thumbs_Laitman_197_01Spørsmål: Forskere som har studert 42 babyer kom til konklusjonen at babyer ser ting som voksne ikke kan se.

Svar: Dette er typisk og ikke bare for babyer. Jeg husker en gang vi siste lunsj og min kone serverte mat til alle rundt bordet der min lille datter som var rundt to år gammel, pekte på en tom stol og spurte sin mor hvorfor hun ikke serverte han noe, som om noen satt i den tomme stolen.

Spørsmål: I den ovennevnte studien refererer forskerne til de samme tingene. Babyer fra 6 måneder til tre år oppdager forskjellige små og “uviktige” ting som en voksen ikke ville legge merke til. Babyer kan også se mystiske figurer.

Svar: Denne påstanden har en sterk basis. Babyer har følelsen av den øvre verden. Et lite barn kan plutselig begynne å be, selv om det ikke forstår noe, ikke er forbundet til Skaperen, ikke er oppvokst i en religiøs familie eller lest eller hørt noe om dette enda. Men han føler allerede at hans indre natur skyver han mot øverste nivå, små barn har denne tilbøyeligheten, til den gradvis forsvinner på grunn av ytre påvirkninger i vår verden.

Spørsmål: Har dette fenomenet en kabbalistisk basis?

Svar: Selvfølgelig. Reshimot (erindringer) er grunnlaget for en persons natur, og den utvikler seg en stund. Hvis en person fortsetter utviklingen, vil han fortsette naturlig å vokse inn i den spirituelle verden. Men siden vi ikke utvikler dette, forblir det i oss i sin embryonale fase og kun egoet og kroppen vår utvikles, mens den spirituelle delen forblir i oss.

Spørsmål: Stemmer det at folk som engasjerer seg i kabbala, tilsynelatende går tilbake til spedbarns fasen?

Svar: Ikke bare det at de kommer tilbake til sin embryonale fase. Når en person går gjennom spirituelle nivåer, føler han til en viss grad som om han er i sin mors liv og deretter blir han født og utvikler seg.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/12/16

En hodetransplantasjon

thumbs_Laitman_127Spørsmål: En Italiensk kirurg ved navn Sergio Canavero planlegger å utføre en komplisert menneskelig hode transplantasjon, etter forsøk som har blitt utført på aper i USA. I følge han vil den første operasjonen på et menneske bli utført i løpet av to år. Tror du dette er mulig?

Svar: Hvorfor ikke? En hodetransplantasjon er kun et teknisk problem, det er alt. Hvis de ikke løser dette problemet nå, vil det skje i løpet av en 10 – 20 års periode.

Jeg husker den først hjertetransplantasjonen som ble utført på et menneske i Sør Afrika i 1967. Alle holdt pusten og ventet for å se om personen der hjertet ble plantet, ville tenke annerledes. Vi har meget primitive ideer når det kommer til den menneskelige kroppen, vi tror det er en ånd som bor der, og at den overføres til en annen, sammen med et hjerte eller en lever.

Spørsmål: Tanken på en hodetransplantasjon er likevel litt skremmende.

Svar: Ja, hodet er en stor del av kroppen. Tankene som kommer fra hodet, kontrollerer kroppen.

Spørsmål: Hvordan kommer tankene til hodet?

Svar: Dette er en helt annen sak. Det må utføres en helt annen type transplantasjon her. Vi må koble oss til det øvre modem, for å kunne utføre dette. Vi må lære å motta signaler fra det øvere sinn. Dette er en flytur i en helt annen klasse.

Det finnes faktisk ingenting i hodet, med unntak av grå materie. Hodet er som en datamaskin som mates av verden på utsiden og det finnes ingenting på innsiden. Hvis du studerer hodet vil du ikke finne noen ting der. Vår kunnskap befinner seg ikke på innsiden av hodet vårt, men utenfor oss. Akkurat slik all virkelighet er utenfor oss. Vi er bare beholdere som oppfatter det som befinner i rommet og ikke noe mer.

Vi må komme inn i dette rommet, til det nivået hvor all informasjon befinner seg: energi, kunnskap og aller viktigst; egenskaper. Egenskaper er den viktigste delen da informasjon, energi og kunnskap er tekniske enheter, mens egenskaper tilhører det øvre nivå av naturen som kalles skaperen. Den aller høyeste egenskapen er kjærlighet. Men for å kunne penetrere denne egenskapen, trenger personen å gjennomgå en helt spesiell opplæring, som studeres av kabbalister, essensen av læren om kabbala.

Arbeidet med å oppnå skaperens egenskaper, erstatter hodet. En person utfører dette i løpet av sin levetid her i denne verden. Dette er ikke en transplantasjon, men en gradvis oppstigning til nivået for den øvre informasjon, de øvre egenskaper. Jeg inviterer alle som er interessert til å komme og studere.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/5/16